Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 12b. Gjeld og egenkapital pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Gjeld  Egen-
   Størrelses- 

 

  kapital
   grupper, daa  Kortsiktig   Langsiktig   Gjeld    
     

 

  

 

   i alt    
      Drifts-   Skatte-   Annen   Familien   Annen        
      kreditt   fogden                    

 

Østlandet                 
Flatbygder                 
  50-99,9 11,8  81,6   204,1   12,5  2297,9 2607,9  2884,6   
  100-199,9 2,2  35,0   153,3   41,0  1931,3 2162,8  3550,0   
  200-299,9 181,5  63,2   215,3   295,0  2969,7 3724,7  5398,9   
  300-499,9 166,0  39,8   276,5   245,5  3605,8 4333,5  4839,8   
  500- 389,2  84,8   749,3   454,1  5967,8 7645,2  8125,4   
  Alle 222,0  62,6   421,3   296,5  4087,7 5090,1  5857,7   
Andre bygder                 
  100-199,9 33,4  18,8   104,3   10,7  1705,6 1872,8  4366,5   
  200-299,9 93,4  17,2   225,8   268,1  2284,8 2889,4  3484,7   
  300-499,9 58,6  39,4   226,2   79,3  2567,9 2971,3  4987,8   
  500- 283,0  46,4   703,9   387,6  4818,3 6239,2  6600,7   
  Alle 123,7  31,3   347,4   200,3  2949,3 3652,0  4917,6   
Agder og Rogaland                 
Jæren                 
  100-199,9 205,8  70,9   323,1   140,5  2945,0 3685,3  5766,1   
  200-299,9 218,9  58,5   488,9     4627,4 5393,7  4119,7   
  300-499,9 201,3  59,7   528,1   145,2  4756,2 5690,5  4304,6   
  500- 528,0  48,7   764,7   576,2  6809,6 8727,2  5567,0   
  Alle 269,3  60,5   603,1   217,2  5150,3 6300,5  4631,8   
Andre bygder                 
  100-199,9 9,0  26,0   244,5   175,7  1638,2 2093,3  2622,8   
  200-299,9 102,6  35,8   199,9   89,5  2549,3 2977,1  2749,7   
  300-499,9 127,6  43,3   668,7   30,7  3600,6 4471,0  3386,5   
  500- 293,2  55,8   700,9   121,2  5578,6 6749,7  5278,7   
  Alle 161,0  41,8   486,1   92,5  3529,0 4310,5  3611,6   
Vestlandet                 
  35-49,9 1,4  39,7   314,6   157,7  761,1 1274,4  4606,8   
  50-99,9 30,8  24,2   126,6   7,9  1598,6 1788,1  4710,0   
  100-199,9 30,9  19,8   142,1   168,2  1535,8 1896,7  5273,0   
  200-299,9 79,2  19,7   468,9   76,4  1986,7 2630,9  4178,5   
  300-499,9 174,8  17,3   440,5   40,9  3102,3 3775,8  4093,4   
  500- 402,6  31,1   630,9   54,5  5638,3 6757,4  7636,1   
  Alle 136,9  22,2   383,0   80,6  2661,3 3284,0  4960,0   
Trøndelag                 
Flatbygder                 
  200-299,9 47,4  31,5   143,8   21,3  2461,8 2705,8  3143,2   
  300-499,9 243,7  71,2   296,5   96,4  3416,3 4124,1  4388,4   
  500- 351,6  70,6   592,3   36,3  5924,6 6975,4  5206,0   
  Alle 233,2  62,6   364,8   52,2  4052,7 4765,5  4356,7   
Andre bygder                 
  200-299,9 49,3  32,5   190,4     1435,5 1707,7  3578,6   
  300-499,9 132,0  51,3   327,2   118,6  3567,3 4196,4  3783,4   
  500- 481,4  43,0   772,3     6628,2 7924,9  5802,1   
  Alle 185,4  49,5   385,3   55,0  3666,0 4341,2  4193,0   
Nord-Norge                 
  100-199,9 55,9  35,7   143,2   48,7  1272,8 1556,2  1089,0   
  200-299,9 79,7  22,8   141,3   7,1  1179,7 1430,7  2780,1   
  300-499,9 225,7  41,4   283,1   379,6  2370,8 3300,6  2526,8   
  500- 393,9  52,4   600,2   137,0  5573,7 6757,2  3476,8   
  Alle 237,3  41,7   354,4   171,3  3196,8 4001,5  2771,7   
Alle bruk                 
  35-49,9 90,7  40,4   478,8   127,0  2589,2 3326,1  3486,5   
  50-99,9 15,9  48,3   235,9   15,8  1998,7 2314,6  3799,1   
  100-199,9 40,7  33,9   161,0   92,5  1739,4 2067,6  4017,0   
  200-299,9 104,9  32,8   270,6   129,2  2323,4 2861,0  3828,4   
  300-499,9 162,1  41,9   363,8   142,6  3278,5 3988,9  4110,6   
  500- 376,7  59,2   686,5   253,7  5749,6 7125,7  6218,9   
  Alle 187,1  44,0   405,3   159,3  3501,3 4296,9  4609,9