Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 13a, del 1. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Såkorn   Andre så-   Handels-  Kalk  Plantevern-   Konserv.-   Kraftfôr  Meieri-
   Størrelses-      varer og pl.   gjødsel     midler   midler      produkter
   grupper, daa                        

 

Østlandet                        
Flatbygder                        
  100-199,9 8,8  2,0   15,0    1,7   6,0   1,5    157,6  1,7  
  200-299,9 12,5  3,5   25,6    2,1   8,1   2,4    172,0  5,8  
  300-499,9 21,0  7,7   38,6    2,6   14,5   3,5    163,7  5,3  
  500- 40,1  9,5   71,5    3,5   29,5   4,7    183,2  6,1  
  Alle 20,3  5,9   37,2    2,5   14,5   3,1    166,5  4,9  
Andre bygder                        
  50-99,9 1,2  1,9   7,0       0,8   1,4    67,0  2,0  
  100-199,9 2,4  1,9   12,3    0,8   1,1   2,6    90,5  1,5  
  200-299,9 6,7  3,2   21,4    1,8   4,5   3,9    102,0  1,4  
  300-499,9 12,4  4,9   29,5    1,6   7,6   4,6    168,1  0,4  
  500- 21,7  11,3   74,7    4,5   28,0   5,9    259,7  16,0  
  Alle 5,4  3,0   18,6    1,2   3,8   3,2    107,0  1,9  
Agder og Rogaland                        
Jæren                        
  100-199,9 1,4  3,5   18,2    3,7   3,6   7,3    195,4  4,6  
  200-299,9 0,8  6,2   31,5    4,2   3,3   12,1    244,2  5,7  
  300-499,9 0,3  10,2   37,9    5,6   7,5   11,2    177,3  1,6  
  Alle 0,9  5,6   25,8    3,9   3,7   9,8    206,9  4,6  
Andre bygder                        
  50-99,9 1,2  14,5   10,6    1,2   3,9   0,9    72,1  0,8  
  100-199,9 0,2  3,7   16,0    2,3   1,5   4,6    136,0  1,7  
  200-299,9 1,6  4,9   26,6    3,9   1,7   6,2    173,6  3,1  
  300-499,9   4,9   33,8    3,2   1,7   5,1    127,5  6,6  
  Alle 0,8  5,7   20,1    2,8   1,9   4,7    139,2  2,4  
Vestlandet                        
  35-49,9   4,5   2,9    1,1   8,7   0,6    7,7  0,2  
  50-99,9   1,5   6,4    1,0   3,4   2,8    47,5  1,1  
  100-199,9   1,5   14,0    1,5   1,0   5,3    130,7  4,1  
  200-299,9 0,3  2,9   21,0    3,2   1,3   6,2    133,1  3,7  
  300-499,9 2,6  4,1   34,4    5,4   2,5   6,0    196,3  2,7  
  Alle 0,2  2,1   13,7    1,9   2,2   4,5    106,3  2,9  
Trøndelag                        
Flatbygder                        
  100-199,9 2,9  2,6   16,9    0,9   3,1   4,7    197,6  2,5  
  200-299,9 4,0  2,7   21,4    1,1   3,4   5,8    134,9  2,4  
  300-499,9 10,1  2,5   28,2    3,6   6,9   4,6    200,8  2,0  
  Alle 5,7  2,7   23,3    1,7   4,9   5,1    171,7  2,2  
Andre bygder                        
  100-199,9 0,7  2,3   17,3    1,8   0,6   5,4    85,5  2,1  
  200-299,9 1,0  4,1   25,1    2,0   1,1   9,3    111,1  1,3  
  300-499,9 2,4  6,1   28,1    2,9   2,0   10,1    186,5  0,5  
  Alle 1,0  3,4   21,7    2,0   0,9   7,5    106,9  1,6  
Nord-Norge                        
  50-99,9   0,4   8,7    0,1   0,2   2,2    42,5  1,8  
  100-199,9   2,2   14,4    0,7   0,3   4,6    82,4  2,0  
  200-299,9 0,1  2,5   20,8    0,8   0,5   5,2    118,9  3,1  
  300-499,9   5,7   29,3    0,5   0,1   7,6    160,5  4,5  
  Alle   2,6   18,0    0,6   0,3   5,0    100,9  2,7  
Alle bruk                        
  35-49,9   3,3   2,9    0,9   7,4   0,5    9,2  0,2  
  50-99,9 0,6  3,2   7,4    0,7   2,9   2,2    59,3  1,3  
  100-199,9 1,7  2,2   14,7    1,4   1,7   4,2    121,4  2,5  
  200-299,9 4,3  3,6   23,9    2,2   3,4   5,7    143,4  3,3  
  300-499,9 12,6  6,2   34,1    2,7   8,9   5,1    170,5  3,7  
  500- 36,5  9,4   71,4    3,5   28,7   4,8    188,4  7,0  
  Alle 6,0  3,8   22,7    1,9   5,1   4,6    131,6  3,0  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015