Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 13a, del 1. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Såkorn   Andre så-   Handels-  Kalk  Plantevern-   Konserv.-   Kraftfôr  Meieri-
   Størrelses-      varer og pl.   gjødsel     midler   midler      produkter
   grupper, daa                        

 

Østlandet                        
Flatbygder                        
  50-99,9 30,8     16,3    5,3   11,3       521,5  3,0  
  100-199,9 14,4     30,4    0,3   8,1   0,1    214,7  1,2  
  200-299,9 21,8  0,8   49,3    2,0   15,3   0,3    340,2  25,6  
  300-499,9 33,6  0,4   76,2    4,4   18,8   2,9    407,9  17,0  
  500- 73,2  7,1   185,2    7,1   64,7   7,0    391,0  4,8  
  Alle 42,0  2,7   99,6    4,2   32,2   3,3    366,6  11,3  
Andre bygder                        
  100-199,9 6,7  1,0   26,8    1,9   2,7   1,5    54,7  5,6  
  200-299,9 8,6     41,1    2,5   3,0   4,8    174,6  9,8  
  300-499,9 12,1  1,7   62,7    2,4   4,8   4,6    220,9  6,4  
  500- 35,7  4,4   137,3    9,4   20,0   12,9    385,5  22,3  
  Alle 14,6  1,7   64,0    3,6   6,9   5,5    209,9  10,2  
Agder og Rogaland                        
Jæren                        
  200-299,9 13,5     46,8    1,1   4,3   8,9    825,9  10,3  
  300-499,9 10,9     67,1    1,8   3,0   12,2    682,3  11,2  
  500- 18,6     106,5    2,6   4,3   15,0      32,7  
  Alle 19,7     65,0    2,3   5,6   9,7    767,8  13,1  
Andre bygder                        
  100-199,9 4,0  2,5   30,9    0,9   3,5   2,9    263,9  10,4  
  200-299,9 4,8  0,3   42,5    2,8   1,2   2,4    240,4  9,5  
  300-499,9 6,5     80,7    4,6   4,0   8,1    391,9  19,6  
  500- 30,4  94,8   95,5    3,8   8,7   5,1    677,4  21,4  
  Alle 12,5  15,7   61,2    3,0   5,3   4,7    372,8  14,5  
Vestlandet                        
  35-49,9 23,5  3,0   9,0       14,9   0,5    11,1  0,6  
  50-99,9 0,9  0,7   13,1    0,2   17,0   0,7    14,1  2,4  
  100-199,9 2,6     26,9    1,2   2,1   6,2    219,2  8,4  
  200-299,9 4,9     41,4    2,7   1,3   9,1    276,2  14,1  
  300-499,9 7,5     66,5    2,5   2,8   9,2    430,9  17,4  
  500- 13,3     109,8    6,4   2,4   8,7    568,4  30,4  
  Alle 6,3  0,3   43,8    2,1   4,7   6,9    274,9  12,5  
Trøndelag                        
Flatbygder                        
  100-199,9 13,3     26,4       5,0   1,2    436,8  12,1  
  200-299,9 14,2  0,5   44,7    2,2   5,6   2,4    280,4  1,7  
  300-499,9 24,3     68,3    1,5   9,6   5,6    557,0  4,7  
  500- 36,5  1,2   111,8    10,1   14,5   4,0    396,1  16,3  
  Alle 22,7  0,4   65,6    3,1   8,9   4,0    441,7  6,8  
Andre bygder                        
  200-299,9 7,4     37,3    3,0   1,5   7,7    207,9  7,3  
  300-499,9 9,1     64,5    3,4   1,7   11,9    289,4  15,2  
  500- 12,2     117,1    5,3   2,1   23,6    524,7  22,2  
  Alle 8,9     60,1    3,7   1,7   11,8    312,2  15,3  
Nord-Norge                        
  100-199,9 2,5     25,8       0,4   3,4    122,1  6,1  
  200-299,9 5,0     47,2    1,3   0,8   3,1    171,3  5,1  
  300-499,9 8,9     66,4    0,6   0,9   4,7    342,1  18,2  
  500- 14,3  0,3   112,9    2,8   2,3   13,3    590,3  21,5  
  Alle 7,7  0,1   62,8    1,1   1,0   5,7    305,3  13,1  
Alle bruk                        
  35-49,9 46,8  1,5   30,5       17,4   0,3    253,3  1,3  
  50-99,9 7,9  0,4   14,8    1,3   14,1   0,7    157,0  2,7  
  100-199,9 6,6  0,5   27,6    1,3   3,4   3,0    214,0  7,5  
  200-299,9 9,9  0,2   43,8    2,2   4,4   4,9    292,8  11,7  
  300-499,9 14,7  0,3   68,9    2,7   6,2   6,9    393,3  13,8  
  500- 42,7  11,5   141,6    6,4   29,9   9,8    502,9  16,3  
  Alle 18,1  2,5   66,9    3,0   10,5   5,9    347,1  12,0