Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 13a, del 1. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Såkorn   Andre så-   Handels-  Kalk  Plantevern-   Konserv.-   Kraftfôr  Meieri-
   Størrelses-      varer og pl.   gjødsel     midler   midler      produkter
   grupper, daa                        

 

Østlandet                        
Flatbygder                        
  50-99,9 12,7  3,9   12,0       16,3       263,4  0,7  
  100-199,9 17,3  1,8   28,7    0,8   10,9       238,4  1,5  
  200-299,9 34,2     48,2    3,3   15,6   0,3    511,1  2,5  
  300-499,9 54,5  7,3   77,3    8,3   24,1   1,1    283,2  5,9  
  500- 140,2  11,8   192,1    18,3   80,5   6,5    483,7  7,8  
  Alle 75,2  6,7   104,4    9,7   41,0   2,7    402,2  5,1  
Andre bygder                        
  100-199,9 10,1     25,7    1,2   4,2   1,5    70,2  7,2  
  200-299,9 14,9  0,1   41,5    4,2   4,0   3,1    214,3  8,7  
  300-499,9 29,3  2,9   70,7    6,5   17,6   4,3    254,3  8,3  
  500- 66,8  3,2   156,4    11,9   30,5   12,1    505,5  21,9  
  Alle 32,1  1,8   78,3    6,4   15,3   5,6    277,6  11,8  
Agder og Rogaland                        
Jæren                        
  100-199,9 7,3     26,9    2,9   4,0   4,8    697,3  5,5  
  200-299,9 29,1     42,2    5,4   4,8   13,2    576,3  23,6  
  300-499,9 10,4  -0,1   72,5    6,2   5,2   18,9    665,9  32,6  
  500- 19,6  9,0   118,3    7,9   7,1   21,9    1401,6  49,3  
  Alle 32,7  2,2   71,9    5,3   7,0   14,6    897,9  27,8  
Andre bygder                        
  100-199,9 2,1  4,1   33,7    2,0   0,6   1,6    125,1  9,0  
  200-299,9 14,5  1,8   40,7    2,9   3,6   4,2    306,9  11,0  
  300-499,9 7,3     59,6    3,9   2,5   3,3    396,5  19,0  
  500- 12,7  17,2   127,4    9,1   17,5   16,0    713,2  21,8  
  Alle 12,8  5,7   71,1    4,6   9,0   6,5    414,5  15,6  
Vestlandet                        
  35-49,9 6,9  8,0   9,0    0,3   11,4   0,3    181,0  0,5  
  50-99,9 7,6  3,2   19,9       28,6   0,1    6,8  1,5  
  100-199,9 2,7     21,0    1,8   3,1   8,1    210,6  12,7  
  200-299,9 5,2  8,3   39,8    2,5   4,0   7,0    246,6  11,4  
  300-499,9 10,4  0,1   68,9    4,1   3,9   13,7    427,0  31,2  
  500- 14,2     102,3    7,2   4,6   28,7    797,2  33,9  
  Alle 7,8  2,6   50,4    3,2   6,3   11,5    350,1  19,2  
Trøndelag                        
Flatbygder                        
  200-299,9 25,7  0,6   54,5    0,5   10,7   3,9    364,2  1,6  
  300-499,9 29,9     73,2    5,3   14,8   5,8    546,9  9,5  
  500- 46,5     117,5    12,3   14,7   11,9    743,0  9,4  
  Alle 33,8  0,1   82,7    6,6   13,2   7,3    579,4  7,6  
Andre bygder                        
  200-299,9 12,0     46,1    5,0   7,4   6,5    143,3  7,3  
  300-499,9 19,1  5,0   70,8    4,1   3,9   10,8    350,8  19,1  
  500- 25,4     119,5    8,6   4,5   28,9    624,2  45,9  
  Alle 18,1  2,3   72,9    5,2   4,7   13,2    373,0  22,1  
Nord-Norge                        
  100-199,9 1,6     31,7    0,6      1,2    132,3  10,3  
  200-299,9 7,6  0,8   55,4    0,8   1,3   6,2    147,0  11,4  
  300-499,9 9,6     68,5    1,1   2,5   11,6    364,0  24,5  
  500- 24,4     120,4    4,8   3,2   10,5    548,6  30,8  
  Alle 13,7  0,1   80,1    2,4   2,2   8,7    360,3  22,2  
Alle bruk                        
  35-49,9 70,7  4,0   45,5    0,1   22,2   0,1    409,9  0,4  
  50-99,9 9,8  2,8   17,3    0,1   18,2   0,1    227,9  1,2  
  100-199,9 7,3  0,7   26,3    1,4   4,3   3,3    233,2  8,4  
  200-299,9 16,7  2,1   45,1    3,0   6,5   4,8    300,7  8,9  
  300-499,9 23,4  2,3   70,6    5,1   10,3   8,2    387,1  18,1  
  500- 60,8  5,7   142,6    11,2   30,4   14,1    645,2  22,7  
  Alle 30,9  3,1   76,9    5,6   14,9   8,0    415,2  15,1