Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 13a, del 1. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Såkorn   Andre så-   Handels-  Kalk  Plantevern-   Konserv.-   Kraftfôr  Meieri-
   Størrelses-      varer og pl.   gjødsel     midler   midler      produkter
   grupper, daa                        

 

Østlandet                        
Flatbygder                        
  50-99,9 5,4  0,5   15,5    0,6   20,4       285,0  2,5  
  100-199,9 21,2  3,3   35,7    4,8   16,4   0,1    242,2  1,4  
  200-299,9 35,2     48,5    2,3   15,8   0,2    519,7  1,1  
  300-499,9 45,6  2,2   78,4    3,9   22,7   0,8    317,2  6,0  
  500- 141,6  12,2   191,4    18,0   80,7   3,9    446,2  10,0  
  Alle 73,3  5,5   105,3    8,8   41,5   1,7    402,4  5,8  
Andre bygder                        
  100-199,9 39,5     32,1    3,6   17,4   1,1    46,4  5,3  
  200-299,9 11,4     45,1    4,4   4,1   4,6    215,7  15,5  
  300-499,9 21,8  3,0   63,9    5,4   14,9   4,2    222,7  8,5  
  500- 59,6  6,4   154,8    15,6   33,4   13,8    520,0  28,3  
  Alle 31,4  2,9   78,4    7,8   17,1   6,6    277,1  15,7  
Agder og Rogaland                        
Jæren                        
  100-199,9 3,9     24,6    7,9   3,4   2,0    685,7  4,5  
  200-299,9 34,1     71,2    6,7   6,2   16,9    719,0  15,0  
  300-499,9 12,3  -0,1   70,4    10,0   6,3   16,2    491,2  25,8  
  500- 24,7  8,6   130,4    21,9   16,7   25,9    1598,7  76,8  
  Alle 33,6  2,9   84,3    12,1   10,0   16,2    1036,3  35,9  
Andre bygder                        
  100-199,9 2,1  7,3   33,7    2,5   4,1   1,6    132,2  28,7  
  200-299,9 4,0  0,2   38,2    3,7   1,8   3,5    273,1  11,3  
  300-499,9 9,3  3,3   64,8    6,9   8,4   3,4    410,8  15,5  
  500- 19,1  17,1   124,9    13,6   14,3   19,5    787,6  30,1  
  Alle 11,6  6,4   69,5    6,9   9,9   7,1    423,7  19,1  
Vestlandet                        
  35-49,9 9,3  5,4   8,3    0,6   15,7   0,5    171,5  1,5  
  50-99,9 18,6  2,1   22,2    0,3   36,7   0,1    2,2  2,3  
  100-199,9 2,5     27,2    2,6   1,8   6,3    226,3  13,5  
  200-299,9 3,6  2,6   39,4    2,6   2,5   11,4    275,6  14,7  
  300-499,9 9,0     75,0    4,0   2,5   13,5    389,0  28,5  
  500- 13,3     108,5    4,8   3,9   28,0    846,6  41,8  
  Alle 7,9  1,1   54,7    3,1   6,0   12,2    360,9  20,8  
Trøndelag                        
Flatbygder                        
  200-299,9 26,9     46,7    4,0   12,5   3,0    416,6  4,3  
  300-499,9 37,2     75,4    8,3   16,1   7,3    539,0  8,5  
  500- 45,6     121,7    13,3   19,1   17,6    775,1  16,3  
  Alle 36,1     81,6    8,6   15,6   9,5    624,4  11,0  
Andre bygder                        
  200-299,9 13,2     41,7    4,6   6,2   6,7    162,5  5,2  
  300-499,9 17,2  6,2   60,8    3,1   4,8   9,8    352,4  26,6  
  500- 30,6     135,9    10,4   5,6   20,2    798,0  47,5  
  Alle 19,0  2,7   73,0    5,2   5,3   11,1    427,7  27,3  
Nord-Norge                        
  100-199,9 2,8     27,7    0,6      2,3    126,0  9,3  
  200-299,9 5,8  0,4   54,1    1,1   1,4   6,7    150,3  11,2  
  300-499,9 6,6     68,7    3,2   1,2   8,5    343,6  17,3  
  500- 21,4     123,6    5,8   2,9   14,0    582,6  41,6  
  Alle 11,4  0,1   79,8    3,4   1,7   9,3    362,7  24,0  
Alle bruk                        
  35-49,9 49,9  2,5   33,7    1,1   19,6   0,2    404,7  0,7  
  50-99,9 13,7  2,1   17,4    1,4   22,0   0,6    300,9  3,4  
  100-199,9 12,8  1,5   30,2    3,2   7,6   2,5    252,3  11,6  
  200-299,9 14,5  0,6   45,7    3,4   5,9   6,2    314,1  10,5  
  300-499,9 21,1  1,8   70,6    5,1   10,2   7,4    366,6  16,6  
  500- 60,6  6,3   145,6    13,3   31,7   15,0    696,9  31,1  
  Alle 30,5  2,8   78,7    6,6   15,9   8,3    434,6  17,9