Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Veterinær   Medisin   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  og insem.     annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa           husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9 3,7  8,7   2,4   0,8   6,3   8,7   0,1  1,2  0,1   8,9   186,3  
  200-299,9 6,9  11,2   3,1   0,3   11,6   18,4     4,6     11,7   267,4  
  300-499,9 7,3  9,5   2,6   0,7   9,5   17,6     2,8  0,3   12,9   289,3  
  500- 8,7  10,6   2,9   0,7   12,5   21,5   0,1  6,9     16,1   393,8  
  Alle 6,3  9,8   2,7   0,6   9,4   15,8     3,7  0,1   11,9   269,4  
Andre bygder                              
  50-99,9 3,3  4,1   1,4   1,0   2,2   2,1   0,5  0,1  1,0   4,6   81,4  
  100-199,9 5,3  7,4   1,7   0,6   4,9   0,3   0,3  4,0  0,2   7,8   131,4  
  200-299,9 8,0  8,9   2,1   0,3   6,6   0,1   0,2  1,8     10,7   185,1  
  300-499,9 20,6  9,9   2,0   0,4   43,5   4,1          12,8   284,5  
  Alle 7,0  7,5   1,7   0,6   8,5   5,8   0,3  2,8  0,3   8,8   162,2  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  50-99,9 4,2  11,4   3,1   0,7   2,1   10,6     0,5     11,0   170,7  
  100-199,9 14,1  10,8   4,1   1,0   5,0   26,7   0,9       13,6   283,8  
  200-299,9 10,9  14,7   6,8   1,7   11,2   10,7     13,9     16,3   391,0  
  Alle 12,2  11,7   4,6   1,1   5,9   20,0   0,5  3,4     14,0   296,3  
Andre bygder                              
  50-99,9 8,2  4,2   1,4   0,6   7,1   7,2   0,6       9,5   114,2  
  100-199,9 9,3  8,7   3,1   0,8   15,8   25,6   0,6  5,0  0,3   9,3   239,1  
  200-299,9 10,8  10,7   4,6   2,1   27,9   7,1   0,3       12,6   255,5  
  Alle 9,2  8,0   3,0   1,0   16,7   18,6   0,5  3,1  0,2   10,4   217,6  
Vestlandet                              
  35-49,9 1,3  2,0   0,9   0,4   1,1   1,2       0,5   8,0   55,9  
  50-99,9 5,2  5,0   1,7   0,7   5,6   1,7   0,5    0,1   5,4   96,6  
  100-199,9 7,3  10,7   3,0   0,8   10,5   2,8   0,4  3,3  0,2   9,7   204,8  
  200-299,9 10,3  18,1   4,3   0,8   5,3   2,4   0,3       11,3   280,0  
  Alle 6,5  8,9   2,5   0,8   8,6   2,4   0,4  1,6  0,2   8,4   166,5  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 5,5  12,2   2,0   0,4   6,5   29,3     2,6     11,6   262,4  
  200-299,9 4,7  14,0   2,4   0,3   8,0   5,7          10,0   230,2  
  300-499,9 7,7  12,1   1,0   0,3   24,8   32,0     0,1     10,4   337,1  
  Alle 5,6  12,9   2,0   0,3   9,6   19,5     1,1     10,7   257,9  
Andre bygder                              
  100-199,9 5,8  9,4   2,1   0,9   4,2      0,3    0,3   10,2   156,9  
  200-299,9 11,0  13,0   2,8   0,7   9,8   2,5   0,1    0,1   10,5   212,7  
  Alle 8,7  11,4   2,5   0,8   7,2   2,6   0,2    0,2   10,7   192,8  
Nord-Norge                              
  50-99,9 9,8  2,7   1,2   0,5   3,8      0,2    0,1   6,7   88,4  
  100-199,9 6,8  5,3   2,3   0,7   3,1   0,1   0,3  1,3  0,5   9,2   141,7  
  200-299,9 17,6  8,7   3,3   0,6   7,1   0,1   0,1       14,9   244,3  
  300-499,9 7,0  13,5   5,1   0,6   4,2        0,3     17,0   295,8  
  Alle 10,4  6,3   2,6   0,6   4,4   0,1   0,2  0,6  0,2   10,8   169,9  
Alle bruk                              
  35-49,9 1,5  2,3   0,7   0,3   2,1   0,8   0,2    0,3   8,3   63,8  
  50-99,9 5,6  4,6   1,6   0,7   4,3   2,5   0,4  0,6  0,3   6,1   97,7  
  100-199,9 6,7  8,8   2,5   0,8   7,2   8,3   0,3  2,5  0,2   9,5   186,8  
  200-299,9 9,6  11,5   3,2   0,6   9,8   6,6   0,1  2,1     11,9   242,6  
  300-499,9 10,5  11,0   2,6   0,6   18,1   15,9     1,8  0,2   13,3   306,0  
  500- 8,3  11,5   2,9   0,7   10,6   45,6   0,1  8,5     17,8   435,5  
  Alle 7,6  9,1   2,5   0,7   8,8   9,1   0,2  2,2  0,2   10,3   207,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015