Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Veterinær   Medisin   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  og insem.     annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa           husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9 3,4  9,4   2,2   0,4   2,4   12,5     5,1  1,8   8,4   197,4  
  200-299,9 6,6  11,5   2,9   0,3   12,8   11,6     5,5     12,5   264,2  
  300-499,9 5,4  11,8   2,7   0,5   9,7   26,9   0,4    0,1   14,7   295,0  
  500- 10,6  13,2   3,8   0,7   23,7   26,8     4,7     22,6   439,6  
  Alle 5,8  11,2   2,7   0,4   10,4   19,2   0,2  3,4  0,4   13,5   279,8  
Andre bygder                              
  50-99,9 3,0  3,7   1,5   1,1   2,1   1,9   0,4  4,9  0,9   5,2   92,3  
  100-199,9 6,1  7,2   1,7   0,4   7,1   1,3   0,4  4,5  0,1   8,4   138,9  
  200-299,9 6,0  7,3   1,8   0,3   6,8      0,1  1,6     11,8   171,1  
  300-499,9 10,8  11,3   2,1   0,6   25,3   2,9   3,7  0,1     16,9   262,5  
  Alle 5,9  7,2   1,8   0,5   8,0   6,1   0,7  3,7  0,2   9,7   163,2  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  50-99,9 14,0  12,5   3,5   0,2   4,0   74,9     0,5  0,7   11,0   282,7  
  100-199,9 9,7  10,5   3,4   0,9   10,8   15,9   0,2  1,4     13,2   257,0  
  200-299,9 14,2  14,4   7,9   1,9   3,1   11,1     12,7  0,1   17,2   375,7  
  Alle 12,1  12,0   4,7   1,0   7,2   23,6   0,1  4,1  0,2   14,2   294,1  
Andre bygder                              
  50-99,9 10,7  3,2   1,7   0,6   6,4      0,1       5,4   92,6  
  100-199,9 9,4  8,4   3,0   0,7   19,3   24,3   0,5  1,3  0,3   10,1   241,5  
  200-299,9 11,3  12,2   4,7   2,2   22,8   28,3   0,3       13,2   299,0  
  Alle 9,5  8,1   3,0   0,9   17,4   19,9   0,4  0,8  0,2   10,8   224,7  
Vestlandet                              
  35-49,9 1,9  0,7   0,5   0,3   1,9      0,3    0,1   5,8   37,1  
  50-99,9 3,9  4,7   1,5   0,7   3,3   3,6   0,4    0,2   5,3   93,7  
  100-199,9 4,7  10,7   2,9   0,6   7,7   1,3   0,2  3,3  0,1   10,2   194,8  
  200-299,9 10,4  15,4   4,2   0,6   8,3   5,6     2,5     12,2   265,4  
  Alle 4,8  8,8   2,4   0,6   5,9   2,2   0,3  2,0  0,1   8,7   162,8  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 6,4  11,1   1,6   0,4   5,1   32,9     2,9     13,2   273,4  
  200-299,9 5,8  13,6   2,1   0,3   9,9   6,0          11,3   255,5  
  300-499,9 5,9  12,0   1,2   0,8   11,2   41,1          10,0   341,9  
  Alle 6,2  12,3   1,8   0,4   8,1   20,8     1,1     11,8   271,7  
Andre bygder                              
  100-199,9 7,2  9,5   2,1   0,6   4,9      0,2    0,1   9,6   159,8  
  200-299,9 9,2  13,0   2,8   0,6   5,6   1,0       0,2   11,5   200,6  
  300-499,9 21,5  16,8   4,6   0,5   43,2   26,8   0,5       21,9   427,3  
  Alle 9,1  11,4   2,6   0,6   8,0   2,4   0,2    0,1   11,3   195,4  
Nord-Norge                              
  50-99,9 5,3  2,8   1,5   0,6   3,4      0,3    0,3   6,7   80,1  
  100-199,9 8,3  5,1   2,0   0,8   1,9   0,2   0,6  1,3  0,3   10,1   143,5  
  200-299,9 12,6  9,8   3,4   0,6   9,2      0,3  0,1  0,6   14,6   233,1  
  300-499,9 25,1  13,7   5,0   0,9   9,2   6,6          18,3   318,7  
  Alle 10,6  7,0   2,6   0,7   5,0   0,6   0,4  0,6  0,4   11,7   177,3  
Alle bruk                              
  35-49,9 1,5  1,7   0,4   0,4   1,4      0,5       7,7   51,4  
  50-99,9 5,1  4,4   1,6   0,7   3,2   6,3   0,3  1,9  0,4   5,6   101,9  
  100-199,9 6,5  8,7   2,3   0,6   7,3   8,0   0,3  2,8  0,3   9,9   188,0  
  200-299,9 8,6  11,4   3,1   0,6   9,7   6,1   0,1  2,3  0,1   12,7   240,7  
  300-499,9 8,6  12,6   2,8   0,5   13,5   21,5   0,8    0,1   15,5   304,6  
  500- 10,0  13,7   3,9   0,6   21,3   49,0     6,3     22,0   468,7  
  Alle 7,1  9,4   2,5   0,6   8,6   10,4   0,3  2,2  0,2   11,2   212,8  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015