Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Veterinær   Medisin   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  og insem.     annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa           husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                                 
Flatbygder                                 
  100-199,9 8,3  9,6   1,3    0,5   1,7   57,6    0,2  20,2      11,4   305,1  
  200-299,9 5,8  13,3   2,4    0,7   7,2   18,6    0,1  11,4      15,6   307,1  
  300-499,9 7,9  12,3   2,7    4,5   11,4   48,1    0,5  9,3  1,9    16,7   372,2  
  500- 11,1  11,3   1,9    1,6   13,7   44,9    1,0  21,1      22,8   477,5  
  Alle 8,0  11,6   2,2    2,2   9,0   40,9    0,4  14,6  0,7    16,7   361,2  
Andre bygder                                 
  50-99,9 5,2  7,6   2,4    1,2   4,9   12,4    0,2        6,8   122,0  
  100-199,9 5,6  9,5   1,9    1,1   4,0   1,1    0,5  5,8  0,1    11,8   154,5  
  200-299,9 8,8  10,0   2,0    0,9   2,7   1,7    0,5  6,2      13,4   191,1  
  300-499,9 10,8  16,0   2,6    0,9   8,1   3,5      9,7      18,7   299,4  
  500- 40,9  21,3   4,5    0,8   17,0   198,6      13,3      29,6   747,8  
  Alle 8,4  10,7   2,2    1,0   4,7   9,6    0,4  6,0      13,2   200,3  
Agder og Rogaland                                 
Jæren                                 
  100-199,9 7,5  24,4   0,5    1,8   5,8   23,7    0,3  2,2      12,6   316,5  
  200-299,9 7,7  32,9   0,5    2,4   15,0   33,5    2,0  6,8  0,1    20,4   429,3  
  300-499,9 23,1  31,0   1,9    2,3                  20,0   329,9  
  Alle 9,5  29,0   0,7    2,0   8,6   24,7    1,0  3,8      17,4   357,9  
Andre bygder                                 
  50-99,9 5,7  7,8   0,4    0,6   3,4   8,8            14,3   146,2  
  100-199,9 8,7  10,4   1,9    1,0   11,6   8,2    1,5  8,1      10,8   228,2  
  200-299,9 11,1  16,3   3,3    2,1   12,5   42,9    1,8    0,7    16,9   329,2  
  300-499,9 16,4  18,4   3,4    1,1   24,1   12,5            21,5   280,2  
  Alle 9,6  12,6   2,3    1,3   11,6   20,4    1,3  3,6  0,2    14,1   254,6  
Vestlandet                                 
  35-49,9 1,3  1,4   0,2    0,4          0,9        5,6   35,5  
  50-99,9 3,3  5,6   1,4    0,9   0,8   1,1    0,5    0,1    7,6   85,0  
  100-199,9 5,5  13,5   2,5    0,7   6,7   9,0    0,3  1,4      11,9   209,6  
  200-299,9 5,9  14,8   2,9    0,6   8,1   2,5    0,7  7,0      16,5   230,7  
  300-499,9 9,0  23,0   5,6    0,9   8,9   7,7    1,7        22,5   333,3  
  Alle 4,9  11,5   2,3    0,8   5,1   5,4    0,6  1,6      11,7   177,7  
Trøndelag                                 
Flatbygder                                 
  100-199,9 2,5  15,2   1,8    0,3   1,9   17,7      3,2      16,0   289,8  
  200-299,9 5,6  16,0   1,7    0,3   8,7   4,8        0,1    12,4   225,3  
  300-499,9 8,0  17,3   0,8    0,1   18,9   13,3            14,9   332,0  
  Alle 5,4  16,2   1,5    0,3   9,3   11,1      1,1  0,1    14,8   277,1  
Andre bygder                                 
  100-199,9 6,2  12,0   2,0    1,0   2,9       0,3    0,2    13,5   153,8  
  200-299,9 11,9  16,6   2,3    0,1   10,2   0,4    0,1        15,2   211,8  
  300-499,9 13,4  19,5   2,2    0,4   38,4   18,2    0,1        22,4   353,2  
  Alle 9,3  14,7   2,1    0,6   9,7   2,1    0,2    0,1    15,1   198,9  
Nord-Norge                                 
  50-99,9 5,0  1,9   1,2    0,6   1,5       0,3    0,5    7,6   74,5  
  100-199,9 5,3  7,0   1,9    1,3   7,2       0,4    0,2    11,7   141,6  
  200-299,9 11,9  13,9   2,9    0,9   11,0       0,7        17,6   210,8  
  300-499,9 17,4  17,8   3,4    1,1   6,2       1,9  0,1      23,6   279,7  
  Alle 9,7  10,2   2,3    1,0   7,4       0,7    0,1    14,9   176,4  
Alle bruk                                 
  35-49,9 5,2  1,2   0,2    0,3          0,8        8,2   40,3  
  50-99,9 4,5  6,3   1,4    0,8   1,9   5,4    0,3  2,1  0,1    8,6   109,0  
  100-199,9 6,0  11,5   1,9    0,9   5,5   10,8    0,5  4,7  0,1    12,2   203,9  
  200-299,9 8,6  15,5   2,3    0,9   8,7   11,8    0,6  4,3  0,1    15,7   258,3  
  300-499,9 10,6  15,9   2,7    2,5   12,3   25,3    0,6  5,5  0,9    18,5   338,6  
  500- 14,8  12,9   2,2    1,4   14,2   60,9    0,8  18,8      23,9   499,6  
  Alle 7,8  12,8   2,1    1,2   7,6   15,6    0,5  5,1  0,2    14,5   246,1  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015