Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Veterinær   Medisin   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  og insem.     annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa           husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                                 
Flatbygder                                 
  100-199,9 6,1  11,0   2,0    1,1   1,2   58,1    0,1  26,1      12,9   351,7  
  200-299,9 8,5  14,2   2,9    1,6   11,6   28,2    0,1  33,3      18,0   411,7  
  300-499,9 6,9  14,0   2,5    1,3   21,7   57,4    0,1  9,1  0,9    18,1   428,4  
  500- 7,8  14,1   1,7    1,7   13,9   54,4      18,5      20,7   525,4  
  Alle 7,2  13,4   2,3    1,4   13,9   50,9    0,1  20,3  0,3    17,9   435,0  
Andre bygder                                 
  50-99,9 4,8  10,6   2,5    1,2   1,5   13,5    0,4        10,3   159,1  
  100-199,9 6,6  9,3   1,9    1,8   6,4   8,1    0,5  3,2  0,5    11,2   159,3  
  200-299,9 11,1  15,0   3,1    1,8   7,8   2,0    0,2  3,2      18,3   247,2  
  300-499,9 14,1  17,1   3,9    2,4   16,8   4,5            21,3   262,6  
  500- 7,9  16,4   2,3    2,7   2,6         22,5      12,0   406,9  
  Alle 8,8  12,4   2,6    1,9   7,8   6,2    0,3  3,1  0,2    14,6   207,3  
Agder og Rogaland                                 
Jæren                                 
  100-199,9 7,7  30,9   0,7    2,1   6,2   29,7    0,2  2,0      13,0   343,7  
  200-299,9 12,1  41,4   0,1    3,4   8,0   56,0    0,3    0,1    24,6   485,6  
  300-499,9 6,1  38,3   0,1    3,4   16,5   75,1    9,4        24,0   536,5  
  Alle 9,0  35,9   0,3    2,8   8,2   47,8    1,7  0,7      19,8   423,5  
Andre bygder                                 
  50-99,9 7,8  8,5   0,9    0,9      30,2            12,8   224,1  
  100-199,9 12,5  16,0   1,8    1,9   13,5   19,7    0,2  9,8  1,5    14,3   278,0  
  200-299,9 14,8  15,0   2,7    2,9   16,2   68,5    1,5  2,5      17,5   377,7  
  300-499,9 14,3  19,5   4,2    4,6   24,0   20,9    0,2    0,4    37,4   367,1  
  Alle 12,8  15,3   2,3    2,5   14,6   34,4    0,6  5,1  0,7    18,8   314,2  
Vestlandet                                 
  35-49,9 0,4  0,5   0,5    0,7   1,9       0,8        8,7   42,7  
  50-99,9 3,0  5,2   1,3    1,4   1,2   12,9    0,5        9,3   107,6  
  100-199,9 8,3  15,4   2,3    1,5   9,5   9,8    0,4  0,1  0,1    13,9   235,4  
  200-299,9 11,2  15,1   3,1    2,0   16,8   10,7    0,2  0,7  0,1    19,5   263,1  
  300-499,9 11,7  20,5   3,4    2,5   23,3   47,1    0,7  6,9      23,3   404,1  
  Alle 7,6  13,0   2,3    1,7   9,9   13,3    0,4  0,8  0,1    14,6   220,4  
Trøndelag                                 
Flatbygder                                 
  100-199,9 7,1  14,5   1,7    1,1   5,6   5,7            17,0   241,0  
  200-299,9 8,2  13,6   1,3    1,2   3,8   8,3    0,1        12,2   214,0  
  300-499,9 7,7  14,6   0,8    1,1   17,3   28,0            14,8   314,0  
  Alle 8,3  14,2   1,2    1,3   9,0   12,8            14,4   253,2  
Andre bygder                                 
  100-199,9 6,4  13,6   2,8    1,9   5,1       0,3        14,2   168,0  
  200-299,9 11,4  17,2   2,2    3,6   14,1       0,1    0,2    18,0   225,9  
  300-499,9 26,8  22,1   3,1    1,8   7,9               19,9   294,9  
  Alle 12,0  16,5   2,6    2,5   9,0       0,2    0,1    16,7   213,2  
Nord-Norge                                 
  50-99,9 3,5  1,9   1,3    1,3          0,4    1,2    7,0   80,3  
  100-199,9 8,5  7,2   1,5    2,0   4,0       0,7    0,7    12,9   143,0  
  200-299,9 13,2  16,1   2,3    1,6   2,9       0,1        18,0   215,9  
  300-499,9 9,4  19,9   3,4    2,5   18,6   1,5    0,3  0,1      27,7   306,4  
  Alle 9,6  12,0   2,1    1,9   6,3   0,3    0,4    0,4    16,9   193,0  
Alle bruk                                 
  35-49,9 0,3  1,3   0,5    0,8   1,4       0,6        10,7   70,2  
  50-99,9 4,0  6,8   1,4    1,3   0,9   19,1    0,4  2,1  0,2    10,2   146,4  
  100-199,9 8,0  13,2   1,9    1,7   7,1   13,4    0,4  4,3  0,4    13,3   221,1  
  200-299,9 11,0  16,8   2,4    2,1   9,9   18,2    0,3  6,7      17,8   295,8  
  300-499,9 10,4  17,6   2,7    2,0   19,4   33,1    0,5  3,9  0,4    21,6   365,8  
  500- 8,2  14,7   1,9    2,1   13,6   42,7      16,9      20,2   493,4  
  Alle 8,9  14,5   2,2    1,8   10,2   20,9    0,3  5,4  0,3    16,4   279,8  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015