Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Veterinær   Medisin   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  og insem.     annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa           husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                                 
Flatbygder                                 
  100-199,9 2,1  8,3   1,8    1,0   7,3   58,1      27,3      13,2   321,6  
  200-299,9 8,3  14,1   3,1    1,7   8,0   20,9    0,1  36,1      19,8   380,4  
  300-499,9 5,3  13,6   2,9    1,3   9,1   35,9    0,2  8,8      17,6   397,2  
  500- 10,7  14,8   1,8    1,6   19,0   33,1    0,1  18,6      27,3   514,5  
  Alle 6,6  12,9   2,4    1,4   10,5   34,0    0,1  21,3      19,4   402,5  
Andre bygder                                 
  50-99,9 2,4  6,5   1,5    2,5   4,4       0,6        5,9   71,8  
  100-199,9 9,2  9,1   1,9    2,2   4,0   7,7    0,4  1,7  0,1    10,6   151,5  
  200-299,9 5,9  13,6   2,0    2,4   5,9   1,5    0,1  4,9  0,3    18,1   204,9  
  300-499,9 12,3  15,9   2,9    2,4   10,1   3,5    1,1        19,7   234,1  
  500- 0,3  13,3   2,4    1,6   5,3       0,2  25,8      51,1   424,8  
  Alle 8,0  11,6   2,1    2,3   5,8   4,4    0,5  3,3  0,1    16,0   189,5  
Agder og Rogaland                                 
Jæren                                 
  100-199,9 11,4  27,3   0,8    3,1   7,4   1,7    0,1  2,4      13,4   296,6  
  200-299,9 20,1  55,4   0,1    2,4   8,7   118,3    0,3  9,2      25,8   686,6  
  300-499,9 12,9  31,3       3,1   1,2       0,7  8,0      32,3   368,6  
  Alle 16,4  38,8   0,4    3,0   8,5   49,7    0,4  5,7      22,3   467,6  
Andre bygder                                 
  50-99,9 5,9  3,3   0,6    0,4      34,6            16,6   189,0  
  100-199,9 14,9  16,3   2,6    1,9   5,8   12,8    0,3  4,3      15,4   285,1  
  200-299,9 14,3  16,3   2,1    2,2   16,6   54,0    0,3  8,1      20,3   382,8  
  300-499,9 18,3  18,5   3,6    3,1   52,0   26,6    1,2        37,5   441,5  
  Alle 14,3  15,4   2,4    2,1   17,2   30,5    0,4  7,3      21,2   347,9  
Vestlandet                                 
  35-49,9 0,6  1,1   0,9    0,6          0,6        9,0   48,0  
  50-99,9 3,6  5,7   1,5    1,0   1,6   19,0    0,4        13,1   128,0  
  100-199,9 5,7  14,3   2,3    1,7   7,7   11,0    0,3  3,6      14,8   223,3  
  200-299,9 8,8  16,1   2,9    2,5   10,3   4,6    0,5  0,6  0,9    19,9   246,5  
  300-499,9 10,7  24,3   3,1    3,5   32,5   12,3    0,6  5,4      25,8   359,7  
  Alle 6,5  13,9   2,4    1,9   10,4   10,3    0,4  2,2  0,2    16,8   222,4  
Trøndelag                                 
Flatbygder                                 
  100-199,9 8,9  18,5   2,7    1,8   8,1   11,9      0,1      15,8   252,8  
  200-299,9 7,1  15,8   1,5    1,7   7,1   9,4    0,1        16,2   236,9  
  300-499,9 7,7  17,9   1,1    1,3   18,0   22,0            19,2   321,3  
  Alle 7,6  17,4   1,6    1,6   11,2   16,0            17,7   276,9  
Andre bygder                                 
  100-199,9 5,2  14,0   2,5    2,3   3,7       0,2        14,1   168,8  
  200-299,9 13,0  16,6   2,6    2,7   11,7       0,3  0,1  0,2    16,7   219,6  
  300-499,9 17,7  21,3   2,9    2,0   12,6           0,4    20,9   281,5  
  Alle 10,8  16,5   2,6    2,4   8,6       0,2    0,2    16,7   215,2  
Nord-Norge                                 
  50-99,9 2,0  2,2   1,3    1,2          0,2        8,8   87,6  
  100-199,9 7,0  7,9   2,0    2,6   3,3   0,2    0,3    4,2    13,1   151,2  
  200-299,9 9,8  16,9   3,0    2,3   6,6       0,9    0,1    21,2   216,7  
  300-499,9 8,9  22,7   3,9    2,9   14,2   2,7      0,1      27,3   318,6  
  Alle 8,1  14,3   2,7    2,4   6,6   0,6    0,5    1,3    19,2   211,0  
Alle bruk                                 
  35-49,9 0,4  1,5   1,0    0,5      3,7    0,4  38,6      8,7   189,4  
  50-99,9 3,4  5,8   1,3    1,3   1,8   13,8    0,3  0,1      11,3   118,8  
  100-199,9 7,8  12,8   2,1    2,0   5,7   12,1    0,3  4,4  0,5    13,5   214,2  
  200-299,9 9,8  17,6   2,4    2,2   9,0   17,7    0,3  8,2  0,2    19,4   292,1  
  300-499,9 9,7  18,0   2,7    2,1   15,9   18,4    0,4  3,7      22,2   342,4  
  500- 10,3  16,9   2,0    1,9   20,1   28,4    0,1  15,9      31,6   500,1  
  Alle 8,6  15,1   2,3    2,0   9,6   16,3    0,3  6,3  0,2    18,2   278,9  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015