Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9 1,8  5,3   0,5    1,2   39,9      29,5     18,1    264,9  
  200-299,9 13,4  18,7   1,0    9,2   16,5   0,1   41,2     24,6    423,0  
  300-499,9 6,7  17,3   2,8    5,1   20,1      11,5  0,1   20,5    390,5  
  500- 8,1  16,5   1,7    4,0   62,2      23,0     25,6    577,5  
  Alle 7,2  14,4   1,6    4,7   34,9      29,7     21,9    429,0  
Andre bygder                              
  50-99,9 7,6  6,0   2,5    1,1      1,2   7,8     7,6    97,2  
  100-199,9 8,9  12,5   2,0    7,2   5,1   0,3   3,1  1,1   13,6    159,6  
  200-299,9 11,1  18,1   2,2    8,3   8,1   0,2   7,7     18,4    235,9  
  300-499,9 17,8  19,8   2,4    15,0   0,2           22,3    255,9  
  500- 13,0  22,0   4,2    20,1      1,5   16,2     27,4    394,9  
  Alle 11,3  15,6   2,4    9,5   4,1   0,4   5,0  0,5   17,1    211,1  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 19,6  25,3   3,6    10,0   11,4   0,5   2,5     18,8    302,1  
  200-299,9 19,6  49,3   5,0    6,6   209,1   0,5   10,1     125,6    996,3  
  300-499,9 26,0  50,3   6,1    23,1   27,3   0,3   4,1     36,2    552,0  
  Alle 20,9  45,2   4,7    22,0   74,5   0,6   4,9     56,4    633,3  
Andre bygder                              
  50-99,9 5,4  3,9   0,3             80,8     24,0    366,6  
  100-199,9 12,3  17,9   6,4    4,6   12,5   0,3   14,6  0,2   22,2    332,7  
  200-299,9 23,8  21,5   3,4    27,4      0,3        20,8    286,0  
  300-499,9 46,8  24,2   4,3    21,3   11,5   1,4        41,1    398,1  
  Alle 23,6  19,2   4,6    16,3   16,1   0,6   14,6  0,1   27,3    364,6  
Vestlandet                              
  35-49,9 1,0  1,5   0,2          0,2        13,3    46,3  
  50-99,9 2,0  5,8   1,0    3,8   21,7   0,3        15,7    132,2  
  100-199,9 8,9  17,5   2,3    14,5   4,1   0,6   0,1  0,3   17,2    243,4  
  200-299,9 10,3  20,4   2,3    12,3   4,0   0,5     0,1   23,3    243,9  
  300-499,9 17,0  30,1   5,0    26,1   12,8   0,4   2,0     34,1    455,0  
  Alle 9,3  17,9   2,4    13,5   7,8   0,5   0,4  0,1   21,9    254,9  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 7,6  25,4   1,3    23,9   24,7           16,8    389,3  
  200-299,9 8,0  18,3   1,5    10,6   4,9           16,9    223,2  
  300-499,9 6,3  20,7   1,3    11,9   8,3   0,2   22,9     23,6    345,8  
  Alle 9,1  21,2   1,5    17,4   13,8   0,1   7,5     19,8    329,7  
Andre bygder                              
  100-199,9 10,0  18,6   1,9    16,9   1,2   0,2        14,9    211,6  
  200-299,9 9,5  21,7   2,6    12,3              20,2    233,8  
  300-499,9 17,0  26,9   1,8    17,9              24,9    310,9  
  Alle 12,8  22,8   2,0    16,2   0,4   0,1        20,3    262,8  
Nord-Norge                              
  50-99,9 5,1  3,2   0,8          0,5     0,6   10,6    93,6  
  100-199,9 10,8  10,4   1,9    3,9      1,1     1,0   12,0    158,3  
  200-299,9 10,8  18,7   2,2    3,4   0,2   0,6     0,5   21,1    208,5  
  300-499,9 13,0  28,1   3,3    24,9         0,1     25,3    322,5  
  Alle 10,8  19,0   2,2    12,2   0,1   0,5     0,5   20,7    232,8  
Alle bruk                              
  35-49,9 0,6  16,9   0,4       29,5   0,1   100,1     19,8    524,4  
  50-99,9 4,0  4,9   1,1    2,0   10,1   0,4   9,9  0,1   13,4    134,5  
  100-199,9 9,1  15,0   2,4    9,4   10,7   0,4   6,3  0,4   16,3    234,9  
  200-299,9 12,4  21,0   2,2    10,3   16,8   0,3   8,1  0,1   26,9    306,1  
  300-499,9 16,0  24,7   3,2    16,0   10,6   0,2   5,9     26,6    370,7  
  500- 12,8  22,2   2,4    24,5   49,5   0,4   15,6     30,7    570,5  
  Alle 11,6  19,1   2,4    12,0   16,1   0,3   9,3  0,2   23,0    317,2  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015