Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9                   81,6     17,7    347,5  
  100-199,9 2,1  4,0   1,9    6,7   52,8      32,0     12,5    288,5  
  200-299,9 9,8  17,5   2,5    14,9   22,0      70,8     40,5    526,2  
  300-499,9 11,5  19,1   2,5    8,4   11,6      16,1     22,6    467,1  
  500- 10,6  21,4   5,3    5,0   58,7      25,5     32,3    677,6  
  Alle 8,6  15,5   2,9    8,3   33,4      38,4     26,6    498,1  
Andre bygder                              
  50-99,9 8,4  5,9   3,0          1,0        8,7    73,6  
  100-199,9 5,2  15,1   3,7    10,2   3,9   0,7   1,8  0,6   15,0    180,8  
  200-299,9 10,3  17,9   2,6    3,1   8,3   0,5   4,1  0,3   16,7    237,8  
  300-499,9 19,5  20,6   3,5    22,0         10,0     29,9    330,7  
  500- 20,0  27,7   9,1    68,9   0,2   0,4   24,0     30,6    542,5  
  Alle 11,3  17,6   3,9    16,7   3,5   0,5   7,1  0,3   19,9    260,9  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 11,7  35,2   4,0    0,8   15,3           23,3    378,6  
  200-299,9 10,2  60,0   6,5    24,8   143,9   0,9   2,3     113,2      
  300-499,9 41,3  41,9   4,0    6,9   0,9   0,9     2,0   29,9    445,6  
  500- 62,9  62,7   8,7    44,4      1,9        54,9    883,4  
  Alle 25,2  54,0   5,5    17,8   55,8   0,8   0,9  0,5   62,4    736,7  
Andre bygder                              
  100-199,9 15,2  18,5   4,5    7,0   16,3   1,4   10,8     20,3    352,5  
  200-299,9 31,3  22,2   3,2    22,3      1,5        20,1    337,2  
  300-499,9 57,3  31,5   10,1    32,1   16,6   1,1        25,6    509,8  
  500- 32,1  44,5   7,3    68,6   94,4   2,8   0,1     88,9    952,6  
  Alle 29,5  24,3   5,9    23,4   20,8   1,4   15,0     35,3    488,6  
Vestlandet                              
  35-49,9 1,5  1,3   0,4          0,2        23,2    70,8  
  50-99,9 2,3  2,2   0,5    4,1   22,4   0,7        16,4    125,4  
  100-199,9 10,4  17,2   2,5    17,3   6,4   0,6   5,1  0,1   16,2    254,8  
  200-299,9 16,7  21,7   3,0    17,7   5,1   0,6   0,1     27,9    310,1  
  300-499,9 25,7  39,0   2,7    22,7   8,7   0,4     0,8   36,3    503,8  
  500- 36,8  43,7   4,9    103,1   26,6   0,1        61,2    941,8  
  Alle 14,2  20,5   2,4    18,9   9,0   0,5   1,8  0,2   24,8    313,1  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 8,6  26,4   1,7    21,0   66,6           19,2    544,8  
  200-299,9 3,7  19,8   1,3    3,6   9,5           17,6    247,7  
  300-499,9 14,5  27,0   1,6    20,6   22,1   0,1   18,9     26,6    474,6  
  Alle 9,7  24,7   1,5    13,3   24,7      8,4     23,2    413,3  
Andre bygder                              
  100-199,9 6,5  23,3   2,1    1,2   3,8   0,3        17,5    252,7  
  200-299,9 9,9  23,5   3,6    7,0              22,2    239,6  
  300-499,9 20,0  26,2   2,7    11,0              31,8    333,4  
  Alle 16,5  26,3   2,7    8,9   1,1   0,1        25,2    317,1  
Nord-Norge                              
  100-199,9 13,0  10,3   1,6    2,5      0,4   0,1  2,3   15,6    164,5  
  200-299,9 12,5  20,3   4,9    8,6      2,3   0,1  2,4   29,9    263,6  
  300-499,9 16,7  27,2   3,4    14,4   1,5   0,6     0,2   38,1    372,1  
  500- 11,2  53,8   5,1    34,8   92,6           68,0    848,0  
  Alle 13,9  22,6   3,6    10,7   9,1   1,1     1,4   33,9    325,5  
Alle bruk                              
  35-49,9 0,8  15,6   0,6       27,7   0,1   50,3     39,0    439,0  
  50-99,9 4,1  4,7   1,8    1,8   14,5   0,6   24,3     21,9    219,7  
  100-199,9 8,5  15,8   2,8    9,8   15,4   0,6   7,5  0,4   16,3    260,9  
  200-299,9 12,8  22,7   3,3    12,1   17,3   0,8   13,9  0,5   32,7    374,4  
  300-499,9 21,1  26,7   3,4    16,3   8,2   0,3   7,5  0,2   29,6    428,6  
  500- 22,1  33,5   6,0    35,1   44,6   0,5   14,7     44,1    724,1  
  Alle 14,3  22,0   3,4    14,4   17,4   0,5   11,9  0,3   28,3    391,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015