Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9                   93,6     11,8    333,9  
  100-199,9 4,3  4,5   1,4    7,0   51,0   0,1   43,8     17,1    391,8  
  200-299,9 5,8  15,0   2,1    8,7   22,7      64,8     41,4    552,2  
  300-499,9 16,4  22,8   3,6    23,6   9,8   0,1   46,8     38,3    607,0  
  500- 12,4  23,7   4,4    7,6   52,9      14,0     31,1    634,0  
  Alle 10,2  17,0   2,9    12,4   31,7   0,1   47,2     32,7    565,1  
Andre bygder                              
  50-99,9 8,8  8,9   3,0          3,5     3,1   13,7    108,6  
  100-199,9 7,1  14,3   2,6    1,1   5,3   0,7   9,0     15,7    183,7  
  200-299,9 18,7  20,0   4,0    9,0   6,4   0,2   12,0  0,7   24,4    323,3  
  300-499,9 30,4  22,3   5,2    29,4   0,1   0,8        29,4    336,7  
  500- 53,8  38,4   8,1    60,7      0,3   24,1  1,6   41,4    639,1  
  Alle 21,3  20,7   4,3    16,9   3,4   0,7   9,0  0,5   24,3    312,9  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 10,4  40,2   6,1    15,9   7,9      57,7     41,6    620,9  
  200-299,9 21,6  37,5   6,6    41,2   145,5   1,0        30,0    872,6  
  300-499,9 41,4  46,1   4,7    18,0   158,1        0,6   41,0    879,7  
  500- 128,4  88,0   12,2    74,0   112,9   2,9        56,1    1419,0  
  Alle 36,7  49,3   6,2    29,9   101,9   0,6   22,3  0,2   118,6    973,9  
Andre bygder                              
  100-199,9 22,0  17,9   5,7    12,3   10,3   0,7   10,2     20,5    306,7  
  200-299,9 39,5  39,4   3,1    19,9   22,4   0,5        24,3    512,3  
  300-499,9 53,4  37,3   7,3    48,6   13,5   3,0        32,0    588,0  
  500- 68,5  37,8   7,2    84,2   59,4   2,6   0,1     83,5    836,7  
  Alle 38,9  28,4   5,9    33,1   20,6   1,5   13,8     62,9    547,5  
Vestlandet                              
  35-49,9 2,4  1,6   0,3                  31,6    84,5  
  50-99,9 4,9  3,3   0,6    3,7      1,3     0,5   18,2    89,5  
  100-199,9 13,3  19,6   2,4    18,6   6,7   0,5     0,3   20,5    298,3  
  200-299,9 17,7  29,5   3,1    7,9   12,1   1,5        28,0    375,0  
  300-499,9 33,8  35,9   4,2    45,7   6,9   1,4     0,1   36,3    530,1  
  500- 115,1  69,7   9,3    124,8      1,2        57,6    1088,3  
  Alle 21,0  23,9   2,8    23,3   6,3   1,0     0,2   27,3    354,5  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 15,4  30,6   3,1    17,1   41,8           23,3    529,7  
  200-299,9 10,6  20,8   1,9    6,3   1,0   0,5        19,9    259,3  
  300-499,9 15,8  30,9   4,2    42,2   14,4   0,1   19,3     36,8    565,4  
  500- 13,9  28,5   0,9    26,6   35,3           29,7    663,7  
  Alle 13,8  27,4   2,9    25,4   17,1   0,2   8,2     28,6    476,7  
Andre bygder                              
  100-199,9 14,9  29,7   2,6    3,3   6,6   0,6        18,8    280,0  
  200-299,9 19,0  28,3   4,5    17,9      0,4        28,5    304,0  
  300-499,9 26,2  27,7   4,1    25,7   0,1           25,6    325,2  
  500- 57,2  51,8   3,2    17,9              51,1    841,0  
  Alle 26,2  31,0   3,8    19,0   1,2   0,2        28,2    373,3  
Nord-Norge                              
  100-199,9 26,1  10,3   1,9    2,6      0,2     1,0   15,7    193,0  
  200-299,9 28,8  22,2   4,2    11,8      0,4     0,2   30,1    294,3  
  300-499,9 38,9  37,7   5,5    13,7   54,4   0,8        44,2    579,9  
  500- 39,6  54,2   8,7    66,3   40,8   0,3        70,5    789,1  
  Alle 31,9  28,8   4,7    19,0   22,2   0,4     0,3   36,9    427,9  
Alle bruk                              
  35-49,9 1,5  19,0   1,8       18,9      53,7     333,3    780,1  
  50-99,9 6,1  4,4   1,2    2,9   0,5   1,2   35,1  0,8   19,9    211,2  
  100-199,9 13,0  17,3   2,9    9,9   14,8   0,4   12,6  0,2   19,6    307,1  
  200-299,9 18,7  24,4   3,5    12,7   19,6   0,5   14,2  0,1   29,4    416,2  
  300-499,9 28,8  30,4   4,6    30,4   21,5   0,7   13,5     35,6    534,3  
  500- 42,9  39,5   6,2    43,6   40,4   0,6   8,7  0,2   47,7    760,2  
  Alle 22,5  25,2   3,9    20,6   20,8   0,6   15,0  0,2   38,1    468,9  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015