Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9   0,5                105,5     13,8    360,9  
  100-199,9 9,3  3,7   3,6    7,1   64,6      62,9     18,8    470,8  
  200-299,9 11,6  14,1   2,9    14,1   26,6   0,1   94,4     31,4    643,0  
  300-499,9 7,4  23,4   4,7    31,1   10,1   0,8   37,2     39,3    624,6  
  500- 6,9  24,4   10,2    10,3   55,1   0,1   48,0     44,9    817,6  
  Alle 8,0  17,7   5,4    16,8   33,3   0,3   57,5     35,1    645,4  
Andre bygder                              
  50-99,9 8,3  12,2   4,7          2,2        15,8    149,5  
  100-199,9 4,4  15,8   4,7    6,3   2,2   0,8   8,1     19,0    203,4  
  200-299,9 15,2  19,7   5,3    9,8   0,1   1,5   22,3  0,1   29,5    335,1  
  300-499,9 25,7  29,9   10,4    34,5   6,8   0,3        36,9    428,2  
  500- 28,7  42,1   12,9    42,4      0,5   34,5     48,9    793,9  
  Alle 16,7  24,6   7,6    19,8   2,6   0,8   12,4     30,7    384,0  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 46,6  30,5   6,5    7,3   11,9      103,0     23,2    847,8  
  200-299,9 26,9  33,7   5,6    34,3   167,8   0,8        51,4    900,8  
  300-499,9 39,7  50,6   10,6    56,5   117,3   0,7   74,8     56,2    1333,0  
  500- 52,3  76,1   14,8    11,0   261,7   2,3        48,9    1374,9  
  Alle 35,5  48,4   9,2    30,8   129,4   0,8   64,9     102,1    1212,2  
Andre bygder                              
  100-199,9 16,7  18,0   7,9    12,0   13,4   0,7   15,9     25,9    345,1  
  200-299,9 33,5  36,7   7,7    14,4   21,0   4,9        19,4    486,8  
  300-499,9 38,5  36,5   13,6    44,0   35,2   5,6     0,7   58,9    666,3  
  500- 144,2  44,7   11,5    67,0   93,4   7,7     0,8   59,1    999,9  
  Alle 49,7  30,5   9,7    31,4   35,5   4,2   8,9  0,4   62,7    623,8  
Vestlandet                              
  35-49,9 1,1  1,9   0,2                  18,5    80,1  
  50-99,9 2,4  3,0   0,9    6,2      0,2     0,1   58,4    131,8  
  100-199,9 11,6  23,0   4,7    22,6   11,3   1,5   6,9  0,2   24,9    360,2  
  200-299,9 29,1  28,2   5,3    11,9   9,5   0,7   0,1  0,2   23,6    392,7  
  300-499,9 29,1  43,1   7,3    33,7   25,8   1,2   9,1  1,1   48,0    667,8  
  500- 65,7  72,1   11,5    82,9      0,6     3,1   59,7    1073,3  
  Alle 21,0  27,9   5,1    22,8   11,7   1,0   4,3  0,5   36,0    435,5  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 2,7  39,5   3,0    24,3   33,4   0,6        25,6    574,4  
  200-299,9 15,6  11,3   2,2    12,8      4,4        18,7    222,4  
  300-499,9 16,7  41,2   5,6    24,3   22,6   0,1   15,9     38,2    681,8  
  500- 7,9  34,6   4,8    32,3   62,0           30,7    700,7  
  Alle 13,3  32,8   4,2    21,9   22,4   1,2   8,0     30,6    552,9  
Andre bygder                              
  200-299,9 13,7  33,9   7,8    9,7              30,1    360,4  
  300-499,9 19,8  35,3   6,8    27,3      0,2        28,1    412,8  
  500- 67,9  61,7   9,2    21,4      1,8        69,3    892,9  
  Alle 21,5  37,4   7,2    18,4   1,1   0,3        33,1    445,8  
Nord-Norge                              
  100-199,9 16,0  8,8   4,6    0,1      1,6        20,4    184,6  
  200-299,9 12,0  23,3   5,4    9,8      0,8   0,4  1,1   32,7    297,0  
  300-499,9 14,3  40,5   6,7    25,5   55,7   1,1     0,9   56,4    625,0  
  500- 32,7  54,3   12,1    47,9   33,1           91,8    886,4  
  Alle 16,4  30,7   6,6    18,9   24,0   0,9   0,1  0,6   46,8    472,1  
Alle bruk                              
  35-49,9 1,7  19,0   0,8       2,8      46,1     252,2    709,9  
  50-99,9 3,3  4,7   2,5    3,5   0,6   0,4   38,3  0,1   43,1    250,3  
  100-199,9 11,8  17,9   4,9    12,2   18,1   0,9   19,9  0,1   22,4    361,0  
  200-299,9 18,7  24,2   5,1    13,3   20,6   1,2   19,9  0,2   29,4    442,5  
  300-499,9 21,1  35,7   7,6    32,7   27,7   1,1   16,0  0,3   44,1    640,0  
  500- 40,8  42,1   11,1    33,0   57,5   1,4   23,1  0,3   54,8    899,8  
  Alle 20,3  28,3   6,5    21,6   26,6   1,1   20,7  0,2   42,7    556,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015