Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9 4,7  1,6   2,6    0,8   57,5   3,1   41,0     25,2    401,4  
  200-299,9 11,9  15,1   3,0    10,8   34,8   0,2   101,0     33,2    729,4  
  300-499,9 11,5  25,1   3,2    7,4   10,9   1,1   35,4     29,9    605,0  
  500- 12,8  22,2   5,5    31,4   39,5   0,3   49,7     49,9    816,3  
  Alle 10,6  18,1   3,7    14,4   31,1   0,9   58,6     36,4    676,5  
Andre bygder                              
  50-99,9 4,6  12,6   3,9          2,8        13,5    147,9  
  100-199,9 9,5  10,5   4,2    7,0      0,6   9,6  0,3   20,0    197,5  
  200-299,9 15,5  16,0   6,2    19,3      1,2   11,7     22,6    314,1  
  300-499,9 31,9  31,6   6,6    31,5   4,0   0,2   7,6     37,5    469,8  
  500- 30,4  41,4   14,0    34,2      0,6   58,6     57,6    891,4  
  Alle 20,6  23,2   6,7    20,8   1,3   0,7   15,6  0,1   31,2    408,6  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 51,5  45,4   5,1    7,2   18,8      85,2     27,4    1024,9  
  200-299,9 45,0  35,4   8,4    30,0   156,8   1,5   95,8     54,6    1152,3  
  300-499,9 76,3  55,9   12,6    63,9   95,0   0,6        60,0    1146,2  
  500- 115,3  85,2   22,5    7,8   331,2   7,2   18,8     68,9    1705,4  
  Alle 63,1  48,0   11,1    35,4   127,0   1,5   65,8     117,8    1271,0  
Andre bygder                              
  100-199,9 21,9  19,3   4,5    18,6   11,7   0,5   44,5  3,1   31,6    477,9  
  200-299,9 42,8  20,8   7,4    15,7      0,5        25,7    323,3  
  300-499,9 56,6  41,1   9,8    48,3   3,6   14,8     0,7   42,6    719,9  
  500- 105,4  51,0   11,4    66,4   103,7   2,0   8,2     86,2    1144,8  
  Alle 51,2  31,9   8,0    36,2   22,7   5,9   15,8  1,0   67,9    688,9  
Vestlandet                              
  35-49,9 1,1  1,8                  4,3   27,8    79,3  
  50-99,9 5,5  3,6   2,1    8,6      0,9        50,5    135,4  
  100-199,9 18,7  21,4   4,0    11,3   7,7   0,4   7,1  4,6   22,8    339,7  
  200-299,9 37,7  34,0   6,2    27,5   7,9   0,5        31,0    494,1  
  300-499,9 26,9  46,2   6,1    31,4   28,2   3,3   9,6     46,6    685,1  
  500- 82,9  80,9   11,7    120,6      2,7        61,2    1100,4  
  Alle 26,1  30,0   5,0    25,0   10,4   1,2   4,2  1,6   36,0    456,3  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  200-299,9 11,1  16,6   3,8    15,4   10,0   0,6        21,7    268,3  
  300-499,9 17,3  40,8   5,5    29,5   11,8      50,1     43,3    746,3  
  500- 26,2  43,9   2,6    59,1   24,7      0,1     31,9    759,2  
  Alle 16,1  34,2   4,0    29,6   13,6   0,2   22,4     34,0    603,1  
Andre bygder                              
  200-299,9 37,1  34,4   8,9    10,4      0,7        31,6    391,0  
  300-499,9 27,4  44,5   9,5    42,0   9,8   0,2        33,2    524,1  
  500- 63,3  50,8   10,5    52,0      0,8        62,1    914,6  
  Alle 34,2  41,9   8,8    28,0   8,6   0,5        35,8    533,3  
Nord-Norge                              
  100-199,9 11,3  11,3   4,0    2,4      0,2     10,0   29,2    224,3  
  200-299,9 9,0  24,1   5,9    4,6      0,8   0,4  0,6   27,1    285,2  
  300-499,9 23,9  47,0   8,6    57,6   34,3   2,1     5,6   53,7    674,0  
  500- 37,7  52,6   12,2    45,6   21,6   0,2        78,8    855,0  
  Alle 19,7  34,8   7,5    30,9   16,6   1,1   0,1  4,2   45,6    510,9  
Alle bruk                              
  35-49,9 1,0  6,9   1,7             66,5  2,1   275,0    755,5  
  50-99,9 4,7  5,3   2,2    4,7   0,4   1,0   39,0     38,6    256,5  
  100-199,9 14,2  16,5   3,8    7,8   16,1   0,9   19,4  2,9   24,8    363,8  
  200-299,9 25,2  24,9   6,1    16,7   21,8   0,7   27,6  0,1   30,8    497,5  
  300-499,9 30,0  39,4   7,1    35,5   21,1   2,6   14,4  0,9   41,9    664,2  
  500- 40,3  41,2   9,1    45,2   46,0   1,0   29,1     58,3    922,0  
  Alle 25,7  29,5   6,2    25,1   23,1   1,4   23,4  0,9   44,7    595,7  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015