Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9   8,9   0,2             118,3     32,1    677,2  
  100-199,9 3,9  2,3   1,5    2,4   62,5   0,9   48,7     29,3    439,7  
  200-299,9 11,1  17,0   3,4    9,8   19,9      149,0     30,3    766,5  
  300-499,9 12,5  25,3   5,3    21,9   15,8   0,6   82,5     31,1    675,8  
  500- 6,9  24,2   9,0    45,6   41,7   1,1   42,8  0,1   55,6    893,7  
  Alle 8,5  19,3   5,4    24,0   31,4   0,7   79,8     39,2    739,4  
Andre bygder                              
  100-199,9 7,4  12,1   4,1    7,0      2,2        13,7    149,9  
  200-299,9 20,8  19,4   6,1    20,9      0,5   13,1     29,1    322,4  
  300-499,9 32,1  32,5   9,2    43,3   4,6   0,7   14,7  0,1   41,3    525,6  
  500- 49,1  40,7   15,5    32,6   1,1   2,4   45,0     49,5    881,0  
  Alle 25,4  25,9   8,2    26,6   1,8   1,4   15,4     32,6    443,4  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  35-49,9   0,5   1,3          0,5   233,8     597,3    1463,5  
  100-199,9 31,8  42,2   7,5    16,1   41,9      105,5     39,0    951,5  
  200-299,9 37,9  61,8   12,8    38,1   220,4   0,1   85,9     54,3    1358,4  
  300-499,9 57,2  62,9   11,7    53,0   109,1   2,6        65,7    1196,3  
  500- 53,7  89,6   22,4    49,7   249,0   1,1   110,5  0,9   93,8    1853,5  
  Alle 42,9  57,1   11,8    38,6   134,3   1,3   73,4  0,1   117,2    1317,9  
Andre bygder                              
  100-199,9 18,3  31,5   10,3    7,3   22,4   0,7   38,9  1,1   37,8    511,5  
  200-299,9 37,6  24,4   8,3    15,2   9,8   3,9   0,1     24,8    378,8  
  300-499,9 33,7  41,5   10,7    28,0   17,6   3,1        46,9    704,9  
  500- 112,7  60,0   13,8    76,1   112,2   16,3   50,5  1,0   116,9    1397,2  
  Alle 42,4  35,3   10,4    26,3   30,6   4,8   23,2  0,4   67,2    699,8  
Vestlandet                              
  35-49,9 2,8  1,6   0,1                  27,0    88,0  
  50-99,9 5,9  3,7   1,1    0,7   0,6   0,6        71,3    139,8  
  100-199,9 12,0  23,1   3,9    19,3   1,6   1,6   8,8  0,7   21,9    354,5  
  200-299,9 22,2  35,9   8,7    12,5   20,5   1,1   0,1     38,0    472,5  
  300-499,9 23,8  44,8   9,5    56,7   22,4   3,8   9,5  0,3   41,8    664,5  
  500- 61,7  82,0   15,7    75,7      0,8     0,4   82,8    1129,0  
  Alle 19,6  31,8   6,7    26,2   11,3   1,7   4,2  0,3   41,3    466,7  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 2,3  37,1   1,3       6,9           27,6    473,6  
  200-299,9 7,4  15,9   4,2    23,0   7,4   1,3   69,1  0,5   37,1    534,1  
  300-499,9 12,9  40,0   5,5    40,2   24,5   0,5   108,3  0,3   50,8    942,1  
  500- 16,2  48,1   5,2    38,2   25,1      47,2     36,8    878,0  
  Alle 11,0  34,4   4,7    31,2   18,1   0,6   74,6  0,2   41,8    770,9  
Andre bygder                              
  200-299,9 10,3  36,9   7,7    9,7      0,1        26,7    343,3  
  300-499,9 36,1  45,4   14,4    31,8   0,1   0,6     0,3   40,3    563,9  
  500- 66,7  67,2   10,2    56,5      1,0        67,1    992,1  
  Alle 28,5  46,1   10,8    25,3   6,3   0,5     0,2   37,9    555,4  
Nord-Norge                              
  100-199,9 5,0  10,9   2,3    2,1      1,3     6,6   18,4    199,5  
  200-299,9 10,5  23,3   5,8    18,6      0,6   0,3  29,6   33,5    355,3  
  300-499,9 15,9  50,3   9,6    11,7   5,6   0,7        57,5    593,3  
  500- 38,5  56,9   14,4    74,3   129,2   0,3     0,1   85,3    1102,9  
  Alle 16,4  36,9   8,0    22,7   25,2   0,7   0,1  8,7   48,7    547,1  
Alle bruk                              
  35-49,9 3,1  3,6   2,4          0,1   92,6     224,4    666,5  
  50-99,9 4,0  6,6   1,3    1,7   0,3   0,8   24,9  0,2   47,7    256,5  
  100-199,9 9,8  19,3   4,1    8,9   19,1   1,3   20,6  1,1   24,1    373,5  
  200-299,9 18,5  28,0   6,8    16,3   23,1   0,9   37,8  3,7   33,3    523,8  
  300-499,9 25,8  40,9   9,2    34,5   20,0   1,4   29,3  0,1   45,2    697,2  
  500- 36,1  45,2   11,8    52,1   55,7   2,4   37,0  0,2   66,4    1027,2  
  Alle 21,6  32,3   7,7    26,5   25,8   1,4   32,9  1,2   47,8    640,5  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015