Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9   4,6   1,5       81,0      204,0     62,0    941,3  
  100-199,9 10,3  2,7   3,6    3,0   64,1   0,5   51,7     23,9    429,0  
  200-299,9 6,3  18,1   3,2    12,9   14,9   0,2   65,2  0,1   24,9    601,1  
  300-499,9 13,4  27,2   3,2    33,9   12,5   0,6   31,9     43,6    727,5  
  500- 9,2  23,8   6,0    27,5   61,8   1,7   56,5  0,1   66,1    992,8  
  Alle 9,5  19,4   4,2    21,2   40,9   0,9   58,4     45,4    761,8  
Andre bygder                              
  100-199,9 9,1  11,0   5,4    4,6   0,1   1,4        13,2    145,7  
  200-299,9 16,0  21,9   8,2    27,1   0,1   1,0   14,0  2,0   39,1    373,8  
  300-499,9 21,7  30,4   11,2    47,3   4,2   2,4   15,0  0,1   46,1    494,0  
  500- 40,1  46,1   13,1    11,5   2,2   3,2   34,9     59,5    838,1  
  Alle 20,9  27,4   9,4    25,2   2,0   2,0   14,9  0,4   39,3    457,9  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  200-299,9 27,3  45,2   14,1    36,1   220,8   1,0   227,1     79,4    1561,8  
  300-499,9 65,3  66,2   11,3    69,6   118,2   0,6        54,7    1174,4  
  500- 63,6  107,7   34,2    129,3   239,4   1,4   78,9  0,8   116,3    2045,0  
  Alle 44,0  60,6   14,9    59,5   151,6   0,7   104,7  0,1   139,6    1458,9  
Andre bygder                              
  100-199,9 14,2  31,3   6,1    21,0   29,4   0,9   35,1     40,2    497,2  
  200-299,9 40,0  29,5   7,4    30,3   11,2   1,9   0,1  0,4   37,1    461,8  
  300-499,9 49,3  43,2   9,6    57,6   17,6   2,2     0,4   50,1    745,4  
  500- 133,3  47,9   19,6    142,4   79,5   5,1   58,5  1,1   73,8    1498,3  
  Alle 50,5  35,7   10,0    53,7   27,3   2,3   23,9  0,4   66,1    759,6  
Vestlandet                              
  35-49,9 1,5  2,2   0,4                  21,3    88,0  
  50-99,9 3,2  2,8   0,9    2,5      0,7        63,5    122,7  
  100-199,9 15,8  23,6   6,6    26,1   1,8   1,2   9,2  0,5   23,6    375,0  
  200-299,9 25,3  37,7   9,2    15,9   8,2   1,1        39,8    486,9  
  300-499,9 28,4  57,9   10,0    50,2   26,3   1,3     0,3   54,4    765,6  
  500- 53,6  78,9   13,0    127,4      0,5     0,4   83,9    1097,1  
  Alle 21,7  36,1   7,5    32,2   9,3   1,0   2,1  0,2   44,6    506,2  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9   29,7   1,1    4,3   27,7      78,4     34,2    670,2  
  200-299,9 15,4  19,7   3,9    26,9      1,2   50,3  0,6   36,8    506,5  
  300-499,9 11,0  39,3   9,6    31,6   29,9   2,7   107,2  0,5   48,1    950,9  
  500- 23,8  58,3   10,9    19,6   16,0      35,1     43,7    797,9  
  Alle 13,4  36,6   7,4    25,1   19,0   1,5   74,8  0,4   42,6    774,0  
Andre bygder                              
  200-299,9 18,9  39,8   8,6    37,4      1,4        32,6    410,8  
  300-499,9 30,3  52,0   15,1    32,7      0,5     0,3   47,8    573,9  
  500- 32,9  62,8   17,3    33,1      0,3        91,9    945,5  
  Alle 25,6  51,2   12,5    33,1   3,9   0,8     0,1   47,7    588,6  
Nord-Norge                              
  100-199,9 8,1  13,2   3,6    8,8      1,9     -0,1   21,5    217,3  
  200-299,9 16,4  23,0   4,7    21,0      0,9   0,1  3,2   32,8    335,9  
  300-499,9 20,5  54,5   9,1    16,2   2,2   1,2     0,4   60,7    606,6  
  500- 52,1  70,1   14,1    43,8   131,3   1,1     0,1   87,0    1157,3  
  Alle 23,4  41,5   7,9    21,4   26,8   1,2     1,0   51,1    571,1  
Alle bruk                              
  35-49,9 1,0  4,2   2,7             84,5     296,7    740,2  
  50-99,9 3,0  4,6   1,4    1,5   15,8   0,6   50,2     55,5    331,5  
  100-199,9 11,5  19,7   5,0    12,7   20,8   1,0   22,4  0,1   24,2    381,3  
  200-299,9 19,9  29,1   7,2    23,8   22,4   1,0   34,5  0,8   38,0    546,6  
  300-499,9 27,1  44,5   9,6    40,8   20,4   1,5   19,3  0,2   50,3    720,5  
  500- 38,6  48,9   12,5    49,6   62,6   1,8   39,0  0,2   72,3    1086,6  
  Alle 23,3  34,9   8,3    31,1   28,5   1,3   30,1  0,3   53,4    677,2