Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9 3,4  1,3   2,4       62,5   0,3   44,1     14,0    400,1  
  200-299,9 5,7  20,0   4,4    11,5   23,4      103,4     27,8    704,4  
  300-499,9 15,6  24,7   5,4    32,3   10,4      64,5     36,4    658,8  
  500- 10,3  27,8   8,5    39,0   82,9   0,6   52,3  0,1   63,2    1061,7  
  Alle 9,6  20,9   6,1    24,9   51,3   0,2   71,5  0,1   42,2    794,4  
Andre bygder                              
  100-199,9 9,6  14,5   4,9    10,8   0,2   1,1        16,3    168,1  
  200-299,9 23,7  20,9   11,0    33,1   0,4   2,1   13,0  0,6   33,4    355,1  
  300-499,9 24,2  32,9   11,9    42,7   5,0   1,0   8,6  0,2   47,0    497,6  
  500- 37,1  50,5   17,0    43,2   3,1   1,0   39,8     80,8    915,0  
  Alle 23,7  30,6   11,3    33,2   2,5   1,2   15,0  0,2   45,3    497,5  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 5,0  56,5   9,2    16,3   54,2   8,3   99,6     31,2    965,9  
  200-299,9 39,6  52,1   18,5    52,7   126,7   2,9   186,2     84,9    1397,2  
  300-499,9 47,5  61,8   16,3    58,1   137,9   1,0        53,1    1103,0  
  500- 84,7  103,9   36,8    21,8   191,9   2,0   98,3  0,8   100,7    1866,6  
  Alle 43,4  60,8   18,3    40,1   122,2   2,3   126,3  0,1   127,9    1441,9  
Andre bygder                              
  100-199,9 17,8  29,9   5,5    14,0   19,2   3,8   6,9     28,2    374,6  
  200-299,9 31,8  30,4   9,6    36,6   17,5   2,7     0,4   39,5    452,0  
  300-499,9 60,6  50,1   13,9    39,0   14,5   1,4     0,2   57,0    821,0  
  500- 114,7  61,5   20,5    190,9   50,5   5,5   66,2  1,1   78,0    1466,2  
  Alle 53,5  41,2   12,4    62,0   22,6   2,9   22,0  0,4   65,6    787,1  
Vestlandet                              
  35-49,9 0,6  1,9   0,8                  24,5    84,5  
  50-99,9 6,0  2,7   2,6    4,6      0,5   0,2     54,0    126,6  
  100-199,9 18,3  25,9   4,9    24,4   2,6   1,1     0,2   25,1    409,1  
  200-299,9 21,8  42,4   10,6    28,7   9,7   1,2        40,1    492,3  
  300-499,9 35,2  57,3   11,3    44,8   25,3   2,7   8,6  0,7   64,6    778,5  
  500- 70,9  81,8   16,2    80,9      1,5        79,6    1136,3  
  Alle 26,0  39,2   8,5    32,3   9,2   1,4   2,1  0,2   47,4    539,7  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  200-299,9 9,6  21,7   8,4    19,1      1,7   80,2  0,9   51,7    598,9  
  300-499,9 13,7  39,6   11,7    30,3   64,0   0,7   164,9  0,7   58,9    1075,7  
  500- 24,7  68,1   17,7    30,8   26,9           51,3    849,2  
  Alle 14,6  41,5   11,5    25,6   36,7   0,7   98,0  0,5   53,1    875,4  
Andre bygder                              
  200-299,9 11,0  40,2   11,8    29,4      0,4        33,7    416,6  
  300-499,9 47,0  58,9   17,5    32,6   8,7   0,3     0,2   52,4    683,6  
  500- 58,2  54,4   20,2    39,1      9,3     0,2   83,0    913,7  
  Alle 32,5  50,8   14,7    30,8   8,7   1,7     0,1   47,5    619,2  
Nord-Norge                              
  100-199,9 6,4  15,1   6,9    2,3      2,8     1,0   25,3    221,5  
  200-299,9 14,1  21,7   5,4    16,0      0,7     1,2   39,7    315,1  
  300-499,9 13,5  58,4   10,5    19,2   5,7   2,0   0,6  0,6   67,5    613,2  
  500- 37,6  73,3   17,3    27,8   82,2   0,4        102,3    1069,8  
  Alle 18,3  44,9   10,1    17,6   21,8   1,3   0,2  0,8   61,5    579,5  
Alle bruk                              
  35-49,9 0,5  6,7   6,8       43,9      150,9     246,0    980,8  
  50-99,9 6,3  3,2   2,5    3,5      0,4   78,4  0,6   65,4    396,7  
  100-199,9 11,0  21,2   4,7    11,7   20,1   1,8   13,9  0,2   21,8    377,4  
  200-299,9 18,4  31,0   9,4    26,6   15,6   1,3   35,2  0,3   40,1    534,6  
  300-499,9 29,8  45,8   11,6    36,6   28,2   1,1   33,5  0,3   53,7    751,8  
  500- 41,4  54,3   15,8    54,8   56,5   1,7   35,6  0,2   76,5    1103,9  
  Alle 25,0  37,7   10,5    32,1   29,4   1,3   35,7  0,3   55,5    709,6