Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9 1,4     0,5                  25,9    89,6  
  100-199,9 1,6  1,8   2,6    1,1   76,7   0,1   42,0     13,3    427,2  
  200-299,9 9,9  21,2   4,7    9,8   20,2   0,2   90,3  0,1   30,7    636,1  
  300-499,9 17,4  30,0   7,0    50,5   4,7   0,2   24,2     42,7    615,5  
  500- 20,9  31,6   9,6    47,0   79,3   0,6   61,0  0,1   79,4    1145,3  
  Alle 14,0  23,5   6,6    31,4   47,4   0,3   60,0     48,5    787,2  
Andre bygder                              
  100-199,9 8,8  13,9   4,2    9,1      1,0     0,1   19,7    168,5  
  200-299,9 21,1  20,1   8,3    23,8   1,1   4,5   9,9  0,1   29,0    302,4  
  300-499,9 31,7  33,0   12,0    42,2   3,2   0,2   8,8  0,4   48,9    528,0  
  500- 31,5  49,9   20,8    43,7   1,6   3,4   37,9     72,4    899,8  
  Alle 24,2  30,1   11,8    31,1   1,6   2,3   17,9  0,2   44,6    502,8  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 14,0  55,9   10,2    12,2   59,0   0,7   110,5     46,7    1053,7  
  200-299,9 63,6  63,2   17,5    55,5   58,8   0,5   77,3     77,5    1016,2  
  300-499,9 59,2  69,7   13,4    69,0   27,1   1,5     0,1   63,6    954,2  
  500- 56,9  128,0   35,4    102,3   587,5   2,1   87,4  0,7   123,3    2746,2  
  Alle 48,2  70,1   17,1    58,2   141,9   1,1   98,4  0,2   145,5    1474,9  
Andre bygder                              
  100-199,9 13,4  35,3   5,5    24,5   19,6   1,8        42,8    411,6  
  200-299,9 38,7  29,3   10,6    19,9   34,3   2,7   0,1  1,5   47,0    488,3  
  300-499,9 69,5  49,0   13,5    90,9   18,4   4,3     0,3   55,6    838,9  
  500- 138,8  69,8   20,7    164,4   46,6   10,7   50,4  1,1   96,8    1540,2  
  Alle 65,1  44,4   13,0    74,9   28,3   4,8   19,9  0,7   74,6    856,1  
Vestlandet                              
  35-49,9 0,1  0,5   0,2               0,2   19,3    66,9  
  50-99,9 7,1  4,1   2,6    2,4   0,6   0,6        47,0    116,9  
  100-199,9 22,7  29,7   8,6    16,1   5,1   1,7   8,6  0,2   29,4    423,8  
  200-299,9 31,0  41,6   10,4    16,6   3,0   1,2     0,2   39,2    455,6  
  300-499,9 44,5  58,9   16,2    59,5   29,9   1,4   8,7  0,6   60,5    808,4  
  500- 97,5  97,2   21,8    83,5      1,6     0,2   94,3    1291,5  
  Alle 36,2  43,3   11,3    32,5   9,0   1,3   4,1  0,3   48,7    576,6  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  200-299,9 0,7  19,9   4,5    27,0      0,2   87,8     43,7    611,6  
  300-499,9 23,7  43,0   14,9    55,5   74,8   0,8   161,8  1,2   58,0    1195,4  
  500- 50,3  72,0   21,4    25,6   10,1      97,8     60,7    1028,1  
  Alle 25,6  46,4   13,8    39,1   38,9   0,4   119,0  0,6   53,7    994,4  
Andre bygder                              
  100-199,9 28,3  72,3   3,3    110,8   78,2   1,1        33,1    909,9  
  200-299,9 20,4  39,3   9,2    24,9      0,5     0,1   29,0    364,3  
  300-499,9 57,9  57,2   16,2    45,4   8,4   0,6     0,2   53,3    687,9  
  500- 68,7  64,6   35,9    6,7      3,3     1,0   79,4    992,9  
  Alle 44,3  53,4   15,4    38,6   10,1   1,0     0,3   47,0    637,9  
Nord-Norge                              
  100-199,9 11,1  13,5   4,1    13,8      0,7     1,8   19,9    225,8  
  200-299,9 18,7  27,3   7,4    9,4      0,8   0,5  0,5   40,0    315,3  
  300-499,9 28,0  69,1   10,9    24,9   6,4   2,4     0,7   67,7    650,2  
  500- 34,0  75,8   17,2    53,9   72,0   1,6     0,1   98,6    1062,1  
  Alle 24,6  51,3   10,8    27,5   23,2   1,5   0,1  0,6   61,9    617,0  
Alle bruk                              
  35-49,9 0,2  2,7   3,7       37,4      160,6  0,1   275,3    1039,9  
  50-99,9 6,7  3,7   2,9    1,9   0,3   0,7   67,4     57,0    345,5  
  100-199,9 13,5  24,6   5,6    16,4   23,1   1,1   15,0  0,3   26,4    409,7  
  200-299,9 24,1  31,3   8,7    20,3   11,8   1,5   28,2  0,3   38,6    485,1  
  300-499,9 38,5  48,9   12,7    53,0   20,7   1,2   27,0  0,4   55,1    763,8  
  500- 51,5  62,1   18,7    63,0   71,6   2,6   42,3  0,3   85,2    1218,5  
  Alle 32,0  41,1   11,4    38,5   30,6   1,5   33,7  0,3   59,0    738,7