Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9 2,9  2,6   1,6       91,3   0,4   42,4     19,3    467,7  
  200-299,9 21,1  21,9   2,4    8,2   26,0      55,9  0,1   32,6    700,6  
  300-499,9 35,8  24,6   6,4    27,5   39,4   0,1   46,4  0,3   43,8    682,2  
  500- 53,6  34,8   14,7    95,0   52,7   1,7   70,1  0,1   75,6    1264,1  
  Alle 33,6  24,3   8,0    43,3   45,8   0,7   60,4  0,1   49,6    871,4  
Andre bygder                              
  100-199,9 20,7  13,5   6,1    3,9      1,3   19,2  0,4   20,8    238,1  
  200-299,9 28,6  16,1   10,3    18,0   0,4   1,2     0,1   27,0    294,5  
  300-499,9 48,3  30,5   13,5    46,8   25,7   1,1   33,3  0,3   47,5    659,9  
  500- 83,6  54,3   23,2    52,2   1,0   0,6   28,2  0,3   88,5    1048,7  
  Alle 46,4  29,3   13,5    32,3   8,1   1,1   20,7  0,3   47,1    579,3  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 56,1  50,9   8,0    22,4   45,4   0,2   58,7     42,2    1015,7  
  200-299,9 51,9  55,6   13,0    22,4   59,2   0,9        76,4    826,9  
  300-499,9 92,1  63,4   18,3    71,0   45,8   6,2     0,1   63,5    1125,3  
  500- 158,9  150,1   33,0    73,4   479,7   3,3   95,5  0,6   127,2    3068,8  
  Alle 81,5  70,9   17,3    45,6   136,4   2,8   86,6  0,1   153,4    1611,3  
Andre bygder                              
  100-199,9 28,4  21,5   6,2    1,8   10,1   0,6        29,5    286,5  
  200-299,9 57,2  31,5   10,1    29,1   13,5   1,6   15,2  2,4   43,7    543,1  
  300-499,9 121,7  45,8   19,4    41,1   16,6   1,5     0,2   48,2    813,6  
  500- 245,1  67,6   22,1    140,8   37,5   2,8   44,6  1,1   89,0    1653,4  
  Alle 114,8  41,3   14,7    54,1   19,1   1,6   17,6  0,9   69,2    876,3  
Vestlandet                              
  35-49,9                        22,3    43,5  
  50-99,9 6,8  2,8   1,9    1,4   0,8   0,5     0,4   26,8    99,9  
  100-199,9 25,0  24,0   7,0    19,7   2,3   1,1   14,9  0,1   27,4    427,4  
  200-299,9 45,7  39,2   8,9    16,4   3,6   1,7     0,3   41,5    510,5  
  300-499,9 50,0  56,2   15,1    42,5   29,4   1,2   7,2  0,9   60,3    782,2  
  500- 102,9  92,8   24,9    108,9      1,4     0,2   100,6    1424,7  
  Alle 46,1  44,1   11,7    35,8   9,7   1,2   4,8  0,4   50,6    649,1  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  200-299,9 3,9  10,9   3,8    101,8      0,2   101,5     48,2    703,3  
  300-499,9 20,2  44,8   11,0    60,2   109,2   3,8   98,2  1,2   63,1    1206,0  
  500- 69,9  80,3   27,0    30,5   17,3      85,6     86,3    1220,7  
  Alle 31,1  49,1   13,7    54,5   55,3   1,8   87,1  0,6   64,2    1068,6  
Andre bygder                              
  200-299,9 26,0  41,8   14,7    16,8      0,5     1,4   34,2    397,4  
  300-499,9 66,2  55,5   18,9    46,0   7,9   0,4     0,3   59,7    779,6  
  500- 72,4  82,0   35,5    17,6           0,9   77,2    1091,3  
  Alle 51,6  56,9   19,4    30,8   8,4   0,4     0,7   53,4    708,2  
Nord-Norge                              
  100-199,9 19,4  17,2   4,9    21,8      0,6     2,0   35,3    292,8  
  200-299,9 20,0  27,9   6,9    6,4   0,4   0,9     0,6   42,0    337,1  
  300-499,9 27,5  65,5   20,0    20,7   10,3   0,8   0,4  1,0   66,2    652,2  
  500- 45,6  69,2   17,7    51,1   45,4   0,4     0,1   102,5    1017,3  
  Alle 30,2  50,6   13,9    27,1   17,9   0,6   0,1  0,7   67,5    643,0  
Alle bruk                              
  35-49,9   4,0   3,3       -1,3      150,4     341,6    1099,1  
  50-99,9 6,5  2,9   3,0    3,5   0,4   0,4   70,5  0,2   47,5    362,8  
  100-199,9 21,5  21,8   5,4    10,8   23,0   0,8   19,1  0,3   27,5    423,3  
  200-299,9 32,9  30,2   8,5    20,7   10,5   1,0   16,5  0,6   39,9    509,0  
  300-499,9 52,5  46,1   14,4    42,5   35,4   1,6   25,8  0,6   55,6    808,4  
  500- 90,1  66,3   21,6    76,6   56,0   1,3   42,1  0,3   90,0    1345,1  
  Alle 50,4  41,7   13,0    39,3   31,1   1,2   31,1  0,4   62,4    811,1