Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9   1,0   0,8             174,7     60,0    662,5  
  100-199,9 8,0  6,9   2,2    5,1   74,7   0,2   44,8     24,8    446,3  
  200-299,9 5,6  25,1   1,4    8,9   12,2      116,7  0,1   41,6    774,7  
  300-499,9 12,4  20,6   4,9    34,6   32,4   0,1   48,1  0,4   36,5    658,0  
  500- 38,0  36,3   11,1    47,3   52,4   0,3   59,3     88,0    1227,8  
  Alle 18,7  24,1   5,8    28,3   41,7   0,2   69,1  0,1   53,9    848,4  
Andre bygder                              
  100-199,9 12,7  14,9   5,4    18,0      1,7     0,9   20,0    184,2  
  200-299,9 19,9  20,3   9,8    25,6      1,7   31,5  0,3   39,4    436,3  
  300-499,9 20,7  30,4   14,7    38,4   30,6   0,7   18,2  0,4   53,8    584,8  
  500- 53,0  56,1   18,0    52,5   1,1   1,0   55,7  0,2   81,6    1083,0  
  Alle 27,3  31,1   12,4    34,1   8,9   1,2   27,6  0,4   50,2    591,5  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 39,9  52,4   8,5    35,0   21,9   1,9   90,9     48,8    1027,8  
  200-299,9 57,8  49,0   19,8    51,8   11,1   0,8   87,0     67,6    973,1  
  300-499,9 53,4  69,6   14,9    22,8   65,7   2,1     0,2   60,0    946,0  
  500- 101,4  139,5   30,9    54,9   367,1   1,8   67,9  0,3   136,3    2640,6  
  Alle 59,4  73,7   18,3    36,9   120,5   1,5   110,3  0,1   145,0    1598,0  
Andre bygder                              
  100-199,9 7,1  10,9   7,8    19,5      1,9   17,8     47,6    280,9  
  200-299,9 28,9  27,8   10,0    27,7   16,0   2,5     0,5   45,5    502,4  
  300-499,9 56,2  42,6   13,2    44,4   12,6   2,7   11,3  0,7   54,5    733,1  
  500- 162,1  72,0   22,3    158,5   28,2   5,6   58,3  2,4   91,6    1617,6  
  Alle 65,4  39,5   13,5    62,1   14,5   3,1   24,7  0,9   74,7    831,8  
Vestlandet                              
  35-49,9 3,3  1,5   6,4    2,9         43,1     61,1    338,5  
  50-99,9 5,5  2,4   3,1          0,8     0,4   34,8    107,4  
  100-199,9 18,8  24,2   6,1    14,7   22,5   0,3        35,7    380,8  
  200-299,9 26,3  41,0   10,2    17,7   3,0   1,4   0,1  0,6   43,8    476,5  
  300-499,9 41,5  58,1   15,3    51,6   27,8   1,1   7,4  0,5   59,2    791,8  
  500- 107,7  101,0   34,2    92,5      2,1     0,2   101,0    1414,0  
  Alle 38,6  46,5   13,8    35,8   12,6   1,1   4,6  0,3   55,7    653,1  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  200-299,9 13,2  10,0   3,9    9,3         112,3     48,7    652,1  
  300-499,9 19,4  36,9   9,9    40,7   117,3   0,8   87,7  0,9   55,3    1100,7  
  500- 39,5  86,5   24,6    31,7   14,1   0,7   88,4  0,2   94,8    1324,9  
  Alle 24,8  50,6   13,3    28,9   52,3   0,6   83,2  0,4   65,6    1060,0  
Andre bygder                              
  200-299,9 34,6  35,3   12,0    11,9      0,1     0,9   31,9    368,3  
  300-499,9 54,3  61,0   15,2    57,6   19,1   0,1     0,2   52,7    751,7  
  500- 63,9  86,0   34,0    37,6           0,5   88,7    1143,5  
  Alle 46,6  58,8   17,6    35,0   12,5   0,2     0,5   52,5    710,0  
Nord-Norge                              
  100-199,9 23,2  20,5   6,5    15,1      0,3        30,8    312,6  
  200-299,9 11,2  28,1   7,8    12,8      0,5     0,1   42,6    326,6  
  300-499,9 27,1  73,8   13,3    34,5   7,7   1,2     0,6   71,3    695,7  
  500- 26,2  79,9   19,1    21,4      2,8        99,8    948,4  
  Alle 22,9  58,2   13,0    22,1   2,3   1,4     0,2   68,3    642,3  
Alle bruk                              
  35-49,9 3,4  3,1   4,6    1,5   12,7      128,6     270,2    958,4  
  50-99,9 9,3  4,2   3,1          0,5   97,5  0,2   55,8    439,5  
  100-199,9 14,7  21,7   5,4    14,2   25,2   0,9   17,0  0,2   32,1    404,6  
  200-299,9 22,6  30,3   8,9    19,4   4,9   1,0   36,3  0,4   43,3    534,0  
  300-499,9 32,8  46,1   12,3    41,6   35,5   0,9   23,1  0,5   54,1    756,2  
  500- 63,9  72,1   21,3    57,6   42,6   1,6   42,7  0,3   94,7    1321,8  
  Alle 34,6  43,4   12,4    34,5   27,3   1,1   35,6  0,4   64,5    799,9