Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9   0,8                117,5     27,9    455,2  
  100-199,9 2,3  2,1   1,3       103,0   1,1   46,0     25,3    480,5  
  200-299,9 6,9  25,8   3,3    4,9   12,0   0,4   119,4  0,1   45,9    833,9  
  300-499,9 19,7  18,5   5,1    27,6   22,0   0,1   36,4  0,2   49,8    641,1  
  500- 35,2  39,2   14,2    40,3   72,3   0,9   47,5     96,6    1287,1  
  Alle 19,8  24,9   7,4    23,2   47,7   0,6   62,0  0,1   62,5    895,2  
Andre bygder                              
  100-199,9 9,7  12,0   5,7    5,5   0,2   1,1     0,5   21,8    176,6  
  200-299,9 33,6  22,2   9,7    17,6   0,2   2,2   33,7  0,3   39,0    449,3  
  300-499,9 27,4  29,9   10,8    35,7   32,3   0,8   19,5  0,3   52,0    602,6  
  500- 50,2  55,2   16,9    74,9   1,6   0,5   49,8  0,6   89,8    1147,8  
  Alle 32,1  31,3   11,2    36,1   9,6   1,2   28,0  0,4   53,4    632,2  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 40,0  55,6   8,4    12,8   12,6   0,5   100,1     47,7    1026,4  
  200-299,9 58,3  48,8   24,0    20,8   6,8   1,9   120,5     92,8    1068,5  
  300-499,9 43,5  76,8   17,2    24,4   197,6   2,2        77,6    1250,9  
  500- 63,0  137,3   30,6    46,8   314,2   3,0   77,4  0,5   135,7    2443,2  
  Alle 46,0  75,7   18,8    25,1   145,5   1,9   115,9  0,2   140,2    1628,7  
Andre bygder                              
  100-199,9 22,2  11,1   5,8    29,4      6,8        22,8    276,3  
  200-299,9 26,5  33,1   11,3    12,3   25,6   1,7     0,7   68,0    564,8  
  300-499,9 40,4  44,1   13,7    49,9   16,6   4,4     0,6   58,7    720,5  
  500- 120,8  68,6   20,4    128,8   48,7   1,5   56,5  1,2   83,7    1465,1  
  Alle 54,8  41,5   13,4    57,1   24,2   3,2   19,5  0,7   79,6    833,8  
Vestlandet                              
  35-49,9 3,9  2,6   2,2    1,7              37,3    265,1  
  50-99,9 2,4  2,9   1,8    0,6   0,8   0,4     1,0   30,7    108,3  
  100-199,9 23,1  25,9   6,5    1,7   42,1   0,8     0,6   26,9    387,6  
  200-299,9 31,5  39,6   8,8    28,5   9,9   1,0     0,5   46,1    490,7  
  300-499,9 55,6  62,0   13,0    52,9   4,4   1,3   2,8  0,3   65,2    816,8  
  500- 110,3  107,6   25,1    103,6      1,7     0,6   95,3    1432,3  
  Alle 44,6  48,4   11,0    37,6   12,1   1,1   0,8  0,5   53,3    660,5  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  200-299,9 18,0  19,8   6,5    6,7   2,7      84,9  0,4   41,2    641,9  
  300-499,9 26,8  33,5   6,6    32,3   132,2      137,2     68,0    1122,0  
  500- 46,8  89,3   17,8    13,6   73,3   1,8   132,7  1,1   89,2    1420,9  
  Alle 30,6  52,4   10,6    17,9   75,6   0,7   114,9  0,5   67,8    1101,7  
Andre bygder                              
  200-299,9 34,0  35,2   14,0    18,3           0,6   31,1    360,8  
  300-499,9 49,9  60,2   14,0    58,3   20,3   0,1     0,1   49,0    735,5  
  500- 92,7  83,6   26,7    16,9      2,0     0,5   107,9    1187,3  
  Alle 53,3  61,9   16,7    36,3   15,0   0,7     0,3   57,4    753,1  
Nord-Norge                              
  100-199,9 14,6  10,7   2,9    18,0      0,3        32,1    256,3  
  200-299,9 16,1  27,6   7,9    4,3      1,0     0,3   47,3    335,0  
  300-499,9 36,0  75,5   19,8    23,9   5,9   1,3     0,4   77,9    722,5  
  500- 50,6  79,7   21,7    33,2      1,9   0,1  0,1   107,7    1037,7  
  Alle 35,6  59,4   15,9    22,4   1,8   1,3     0,2   76,8    703,1  
Alle bruk                              
  35-49,9 2,1  5,9   3,1    0,9   7,0      107,9  0,2   248,7    928,7  
  50-99,9 7,7  3,7   1,5    0,3   0,3   0,6   97,0  0,4   51,6    440,5  
  100-199,9 16,1  22,0   5,3    7,7   34,9   1,5   15,2  0,3   27,9    415,8  
  200-299,9 26,2  30,7   9,3    15,2   7,5   1,1   39,9  0,4   48,2    566,3  
  300-499,9 37,2  47,7   11,9    38,9   40,9   1,1   23,3  0,2   60,8    787,1  
  500- 62,3  72,3   19,7    55,2   50,8   1,4   44,4  0,5   98,3    1337,6  
  Alle 37,2  45,0   12,1    31,9   33,5   1,2   36,3  0,3   68,0    835,2