Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9 2,2  0,7   0,9             136,4     24,2    494,3  
  100-199,9 2,2  3,4   2,0    1,4   104,1   0,8   55,1     21,6    515,7  
  200-299,9 7,7  17,7   4,0    3,6   11,1      149,8  0,1   44,4    861,2  
  300-499,9 19,2  26,4   6,0    36,4   31,6   0,2   46,8  0,6   45,1    689,1  
  500- 47,6  37,5   14,1    53,2   84,6   0,2   50,3  0,4   83,9    1275,8  
  Alle 24,4  24,8   7,8    30,2   55,6   0,2   74,4  0,3   55,7    917,7  
Andre bygder                              
  100-199,9 8,3  9,3   4,5    4,2      1,5     1,0   44,7    218,9  
  200-299,9 40,9  25,3   14,8    19,2   0,1   3,3   30,2  0,6   45,2    480,4  
  300-499,9 13,1  25,8   12,0    24,5   39,3   2,7     0,9   41,4    504,1  
  500- 40,9  59,1   27,5    78,5   2,4   0,4   55,3  0,1   96,7    1192,8  
  Alle 28,5  32,4   16,0    35,2   10,8   2,0   24,9  0,5   58,1    645,4  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 39,6  48,2   11,1    30,1      1,6   126,3     48,4    1037,3  
  200-299,9 48,2  69,8   22,1    95,0   47,5   0,7   150,3     141,7    1444,4  
  300-499,9 55,3  83,3   17,7    12,2   7,7   1,6        55,9    865,8  
  500- 107,0  145,3   35,2    62,7   445,2   3,3   149,7  0,4   156,8    3009,3  
  Alle 63,6  88,6   22,6    44,6   161,2   1,9   162,1  0,1   181,1    1957,1  
Andre bygder                              
  100-199,9 13,6  14,8   5,5    20,5      3,9   22,0     26,6    319,1  
  200-299,9 31,2  35,7   11,5    20,6   11,8   2,3     1,1   38,4    488,4  
  300-499,9 40,5  49,4   15,5    61,2   19,6   3,9   13,0  1,3   69,0    795,8  
  500- 108,5  73,9   27,2    165,7   38,1   0,7   51,3  0,9   91,3    1583,8  
  Alle 49,7  45,0   15,3    71,2   18,4   2,5   24,1  0,9   75,2    856,5  
Vestlandet                              
  35-49,9 1,8  3,5   0,6    2,0         46,7  0,3   47,1    314,8  
  50-99,9 2,7  1,2   1,0    2,1      0,4        43,0    134,9  
  100-199,9 16,7  30,1   11,5    8,3   57,4   1,1     1,2   32,1    438,6  
  200-299,9 33,8  42,4   11,4    23,1   2,3   1,4   5,4  1,0   42,1    515,3  
  300-499,9 49,5  61,4   16,8    39,4   1,1   2,1     1,1   73,1    766,0  
  500- 83,4  107,5   26,3    120,4      5,2     0,3   105,0    1495,0  
  Alle 38,5  50,2   13,8    37,4   11,5   2,0   4,1  0,8   59,1    684,1  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  200-299,9 14,9  20,9   6,6    15,0   194,4      43,9     51,9    861,6  
  300-499,9 18,1  28,6   13,1    35,6   130,9   0,2   187,5  0,2   66,5    1172,5  
  500- 44,1  84,3   19,7    18,4   87,8   1,4   161,5  1,0   104,8    1531,7  
  Alle 25,3  47,9   13,4    22,3   118,3   0,6   144,6  0,4   78,8    1238,4  
Andre bygder                              
  200-299,9 27,3  33,0   12,0    13,6      1,0     0,5   40,0    367,5  
  300-499,9 25,6  58,7   13,1    67,9   23,4   0,2     0,1   57,8    727,7  
  500- 110,6  103,9   31,9    95,7           0,5   115,1    1505,9  
  Alle 46,3  68,9   17,5    57,1   34,2   0,4     0,3   66,7    862,7  
Nord-Norge                              
  100-199,9 12,3  12,5   2,9    20,4      0,7        19,7    237,2  
  200-299,9 21,1  28,0   11,2    2,9      1,4     0,4   55,1    351,1  
  300-499,9 31,5  72,6   12,8    25,7      1,7     0,6   93,2    687,2  
  500- 40,2  82,6   23,9    32,4      1,1     0,1   135,8    1108,0  
  Alle 29,7  59,1   15,1    22,6      1,3     0,3   91,4    711,9  
Alle bruk                              
  35-49,9 1,4  5,8   0,9    0,9   6,4      120,5  0,2   275,5    924,0  
  50-99,9 4,3  2,0   2,5    9,4      0,5   129,3     56,7    566,2  
  100-199,9 12,0  23,8   6,6    9,6   51,7   1,4   28,1  0,5   34,1    489,5  
  200-299,9 28,5  32,0   11,2    19,5   20,4   1,5   42,1  0,6   49,9    606,6  
  300-499,9 30,5  48,0   12,8    38,5   29,0   1,5   28,2  0,7   62,3    750,9  
  500- 63,0  75,7   23,5    71,1   69,3   1,3   53,6  0,4   106,4    1464,8  
  Alle 35,4  46,6   14,0    37,9   40,1   1,4   44,8  0,5   74,1    890,1