Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Gave-  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
     m.m.  arbeid  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9 30,8   10,0   4,4   7,0   13,1   8,6   2,3   12,7  2,5   2,7   41,9  
  200-299,9 39,7   18,4   5,8   10,0   21,8   10,4   4,6   19,2  2,4   2,5   60,9  
  300-499,9 49,3   13,0   7,3   15,7   27,1   12,1   8,3   17,7  3,8   4,3   73,3  
  500- 101,4   9,0   14,6   32,1   47,9   26,0   20,2   31,7  4,7   2,9   133,4  
  Alle 48,8   13,0   7,1   14,3   24,9   12,5   7,4   18,5  3,2   3,3   69,8  
Andre bygder                                
  50-99,9 24,1   1,7   2,5   4,8   10,1   5,0   0,6   9,2  2,2   0,9   28,0  
  100-199,9 34,2   8,7   3,7   7,6   17,2   10,0   1,3   13,8  1,5   1,9   45,7  
  200-299,9 30,2   8,3   3,6   10,5   20,8   11,8   2,9   15,5  1,5   1,4   53,9  
  300-499,9 44,3   13,5   5,6   12,7   35,8   13,9   4,1   18,1  3,0   2,4   77,3  
  Alle 36,0   7,7   4,1   8,4   19,0   10,1   2,0   13,7  1,8   1,6   48,2  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  50-99,9 39,4   11,9   4,7   3,4   21,7   5,6      19,3  2,8   2,3   51,7  
  100-199,9 50,0   27,8   6,6   5,5   19,6   8,2   0,2   26,4  3,0   4,1   61,5  
  200-299,9 74,9   4,6   9,2   9,1   27,6   16,8   0,4   38,5  5,6   3,6   92,5  
  Alle 55,7   21,6   7,3   6,1   22,7   9,8   0,2   29,7  3,5   3,6   69,5  
Andre bygder                                
  50-99,9 27,0   5,4   3,8   3,3   4,9   7,0   0,4   7,3  2,0   1,6   23,2  
  100-199,9 38,0   19,3   5,2   7,5   18,0   7,7   2,1   18,3  1,5   2,1   49,7  
  200-299,9 47,7   51,2   6,9   11,7   22,2   14,5   1,9   29,9  2,1   2,1   72,7  
  Alle 37,6   22,9   5,2   7,8   16,2   9,2   2,4   18,5  1,7   1,9   49,9  
Vestlandet                                
  35-49,9 7,4   21,7   1,2   3,5   8,1   4,0   2,2   5,5  0,9   3,4   24,1  
  50-99,9 25,2   11,9   2,8   3,5   13,2   3,8   0,6   9,1  0,7   0,8   28,2  
  100-199,9 44,8   17,6   5,0   6,3   20,6   7,5   0,7   16,0  1,7   1,4   47,9  
  200-299,9 58,2   15,7   5,9   7,8   24,4   12,0   1,0   22,3  3,3   2,5   65,5  
  Alle 38,0   16,2   4,2   5,6   18,2   6,8   0,9   14,2  1,5   1,6   43,2  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 38,3   7,9   5,3   7,4   16,8   9,7   1,0   13,2  3,8   1,1   45,6  
  200-299,9 33,5   17,3   5,0   9,3   19,6   9,7   3,0   24,6  3,7   2,7   63,3  
  300-499,9 52,4   10,5   8,5   11,8   16,0   8,2   5,8   27,8  4,4   2,3   64,5  
  Alle 37,7   12,5   5,5   8,8   17,9   9,4   2,6   20,3  3,8   2,0   56,0  
Andre bygder                                
  100-199,9 37,9   24,2   4,3   7,9   17,5   7,4   0,6   17,3  2,2   2,3   47,3  
  200-299,9 63,6   11,6   5,5   8,6   19,3   11,6   0,5   25,3  2,3   2,4   61,4  
  300-499,9 75,3   13,9   7,8   10,7   20,3   11,6   0,2   23,2  1,1   0,2   56,6  
  Alle 50,5   18,6   5,0   8,4   18,4   9,3   0,5   20,8  2,2   2,2   53,4  
Nord-Norge                                
  50-99,9 31,9   6,6   1,5   6,5   9,9   8,3   2,1   9,3  0,5   0,5   30,6  
  100-199,9 35,2   5,3   1,5   6,9   14,5   7,8   2,9   11,5  0,8   0,8   38,3  
  200-299,9 50,9   32,5   1,9   9,5   18,8   12,1   0,3   17,3  1,0   1,0   50,5  
  300-499,9 86,3   19,3   1,8   13,3   25,2   14,5   0,5   23,7  0,9   1,4   66,2  
  Alle 44,6   14,5   1,7   8,2   16,1   9,8   1,7   14,0  0,8   0,9   43,3  
Alle bruk                                
  35-49,9 9,6   17,6   1,4   4,1   7,5   4,5   2,4   5,1  1,1   2,4   23,0  
  50-99,9 25,9   7,3   2,7   4,2   11,2   5,0   0,7   9,3  1,4   1,0   28,6  
  100-199,9 37,8   14,6   4,3   7,1   17,3   8,3   1,4   15,4  1,9   1,9   46,2  
  200-299,9 46,0   18,2   4,9   9,6   21,0   11,6   2,3   21,4  2,4   2,1   60,8  
  300-499,9 54,1   14,9   6,9   14,6   27,6   12,5   6,5   20,6  3,3   3,5   74,0  
  500- 112,3   8,4   15,5   29,7   45,7   24,9   18,4   29,5  4,5   2,8   125,8  
  Alle 42,6   14,4   4,9   9,1   19,6   9,8   2,9   17,1  2,2   2,1   53,7  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015