Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9 28,2   1,1   7,4    16,2   9,6   1,3    13,6  1,3   2,5    44,5  
  200-299,9 46,8   2,0   14,7    22,4   10,8   3,1    25,1  2,5   6,2    70,1  
  300-499,9 57,9   3,7   21,3    27,7   18,2   6,8    23,6  2,6   4,8    83,7  
  500- 86,1   6,9   38,5    45,5   24,1   14,4    30,7  3,8   8,0    126,5  
  Alle 57,8   3,8   21,3    28,4   16,3   6,9    24,0  2,6   5,4    83,6  
Andre bygder                                
  50-99,9 39,7   0,3   5,9    11,0   7,1   1,4    9,0  0,4   2,3    31,2  
  100-199,9 43,2   0,9   10,1    17,0   7,0   1,2    16,8  2,0   3,2    47,2  
  200-299,9 58,8   0,3   14,0    21,7   14,2   1,9    23,3  0,7   3,2    65,0  
  300-499,9 52,0   0,7   17,6    28,9   17,4   3,4    28,6  1,0   3,0    82,3  
  500- 157,1   3,9   22,6    40,2   17,1   7,3    46,7  4,8   5,0    121,1  
  Alle 52,4   0,7   12,3    20,4   10,9   2,0    20,7  1,5   3,2    58,7  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 74,5   0,1   6,6    19,1   6,4       31,5  0,3   1,3    58,6  
  200-299,9 84,8   1,7   11,4    28,5   16,7   0,9    41,9  1,3   5,4    94,7  
  300-499,9 131,3   0,8   14,6    39,5   10,3   5,1    58,5  3,9   6,6    123,9  
  Alle 87,0   0,8   9,7    26,1   11,3   1,9    39,5  1,3   3,9    84,0  
Andre bygder                                
  50-99,9 40,2   2,2   4,1    11,3   9,2   0,2    4,5  0,5   3,3    29,0  
  100-199,9 51,4   1,3   9,0    24,3   9,8   0,9    19,9  1,1   1,7    57,7  
  200-299,9 74,1   2,6   12,3    23,7   10,2   2,0    24,3  1,3   3,3    64,8  
  300-499,9 75,1   3,0   17,2    32,5   17,5   0,4    34,5  2,8   4,9    92,6  
  Alle 65,0   2,9   10,7    24,3   11,0   1,1    21,8  1,4   2,8    62,4  
Vestlandet                                
  35-49,9 17,9   2,0   4,2    11,8   2,2       7,2  2,4   2,2    25,8  
  50-99,9 33,8   1,2   5,1    13,5   5,7   0,5    9,7  0,9   1,8    32,1  
  100-199,9 54,1   0,7   9,0    22,0   8,6   0,8    19,6  0,8   1,6    53,4  
  200-299,9 67,6   0,4   10,4    30,3   9,9   0,9    20,1  0,6   2,2    64,0  
  300-499,9 69,8   1,2   20,2    43,0   13,7   2,0    25,3  1,3   2,3    87,6  
  Alle 52,5   0,8   9,3    23,5   8,5   0,8    17,6  0,9   1,9    53,2  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 48,4   1,1   9,1    15,4   8,5   2,3    21,1  0,4   1,7    49,4  
  200-299,9 44,7   0,3   10,7    18,8   11,1   2,6    22,4  1,5   3,2    59,6  
  300-499,9 51,0   0,8   13,7    23,0   10,1   4,3    22,9  0,4   2,2    62,9  
  Alle 50,7   0,7   11,5    19,5   11,3   3,1    22,5  0,9   2,6    59,9  
Andre bygder                                
  100-199,9 58,2   0,6   9,8    21,2   11,6   1,2    22,1  0,8   1,7    58,6  
  200-299,9 72,8   0,1   13,0    28,3   16,0   0,8    31,5  0,3   1,9    78,8  
  300-499,9 93,8   0,3   14,8    32,7   15,6       27,0  0,3   4,1    79,7  
  Alle 70,2   0,4   11,9    26,0   14,0   0,8    26,5  0,5   2,2    70,0  
Nord-Norge                                
  50-99,9 31,8   0,8   5,5    11,3   6,1   0,2    9,3  0,8   0,2    27,9  
  100-199,9 59,2   0,8   9,1    17,8   9,6   2,6    19,7  0,3   1,5    51,5  
  200-299,9 73,8   0,3   12,8    24,9   10,4   1,1    20,5  0,1   3,5    60,5  
  300-499,9 97,7   0,6   19,5    28,0   17,5   2,6    31,7     1,7    81,5  
  Alle 68,9   0,6   12,0    21,4   11,1   1,9    21,3  0,2   2,0    57,9  
Alle bruk                                
  35-49,9 26,9   3,4   5,1    11,1   4,4   2,6    9,9  1,9   2,0    31,9  
  50-99,9 38,5   1,4   5,3    12,5   6,5   1,1    9,6  0,7   1,9    32,3  
  100-199,9 50,7   0,8   9,1    19,5   8,8   1,2    19,4  1,0   2,0    51,9  
  200-299,9 62,6   0,9   12,6    24,3   12,0   1,8    24,8  1,1   3,7    67,7  
  300-499,9 68,6   2,0   18,6    29,7   16,2   4,2    27,7  1,6   3,7    83,1  
  500- 103,6   7,4   34,9    44,3   23,7   12,5    32,4  3,6   7,4    123,9  
  Alle 59,6   1,6   13,2    23,7   11,8   2,7    22,4  1,3   3,1    65,0  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015