Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9 33,6   2,5   7,5    14,3   7,6   2,0    11,1  1,3   3,6    39,9  
  200-299,9 51,0   3,1   15,8    23,2   13,1   5,1    19,0  2,0   4,9    67,3  
  300-499,9 55,4   3,6   21,8    31,1   19,3   7,0    20,6  2,5   5,5    86,0  
  500- 106,5   8,1   41,0    45,9   28,7   15,2    27,0  4,8   7,0    128,6  
  Alle 61,9   4,4   22,1    29,6   17,8   7,5    20,0  2,7   5,3    82,9  
Andre bygder                                
  50-99,9 26,2   0,2   5,4    12,1   6,7   0,4    12,6  1,4   3,6    36,8  
  100-199,9 43,7   0,8   10,7    16,7   8,7   1,5    16,5  1,5   5,7    50,6  
  200-299,9 59,5   0,6   13,7    22,7   13,3   2,0    24,3  1,0   3,2    66,5  
  300-499,9 54,0   0,8   18,6    19,1   15,9   6,0    24,8  1,2   3,2    70,2  
  500- 132,6   4,8   46,4    51,9   26,1   12,3    42,4  1,4   4,1    138,2  
  Alle 53,0   0,9   14,4    20,2   12,0   3,0    21,1  1,3   4,4    62,0  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 63,0   0,2   8,0    26,0   8,1       26,6  1,3   3,0    65,0  
  200-299,9 91,6   1,7   10,1    29,5   15,4   0,5    51,2  5,8   4,5    106,9  
  300-499,9 96,8   1,8   11,5    37,4   9,6   2,2    49,5  6,7   5,1    110,5  
  Alle 81,8   1,2   10,3    29,2   12,2   1,4    42,9  3,9   4,0    93,6  
Andre bygder                                
  50-99,9 75,8   9,7   6,9    20,3   8,6   1,7    14,3  0,9   3,0    48,8  
  100-199,9 47,2   1,6   9,8    16,7   7,6   1,1    19,0  1,7   2,6    48,7  
  200-299,9 76,0   4,9   15,2    24,8   11,9   1,3    26,9  1,7   4,0    70,6  
  300-499,9 84,0   7,6   20,6    33,6   18,0   0,8    25,9  3,2   2,0    83,5  
  Alle 71,7   5,3   13,5    22,4   11,2   1,2    22,6  1,8   3,0    62,2  
Vestlandet                                
  35-49,9 23,2   1,6   4,8    12,8   4,7       15,4  2,8   1,5    37,2  
  50-99,9 50,7   2,4   4,5    16,2   6,5   0,4    10,7  0,8   2,0    36,6  
  100-199,9 54,3   0,9   9,5    18,7   8,5   0,8    17,3  0,9   2,6    48,8  
  200-299,9 60,4   0,8   12,3    27,8   13,2   0,8    21,8  1,6   3,4    68,6  
  300-499,9 73,6   2,3   18,9    41,1   12,8   1,8    29,6  1,8   4,6    91,7  
  Alle 56,2   1,3   10,1    22,7   9,7   0,8    18,8  1,3   2,9    56,2  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 51,6   0,8   9,0    8,7   5,3   3,5    20,9  1,0   3,2    42,6  
  200-299,9 47,3   0,4   12,1    23,5   14,7   2,7    24,0  1,7   2,3    68,9  
  300-499,9 59,1   1,1   14,5    22,8   14,8   5,4    23,2  1,0   2,7    69,9  
  Alle 54,4   0,8   13,0    20,1   13,4   4,0    23,5  1,2   2,6    64,8  
Andre bygder                                
  100-199,9 51,1   0,6   11,3    17,9   12,0   0,9    22,9  1,6   2,0    57,3  
  200-299,9 70,7      15,1    27,2   14,3   1,5    25,2  1,3   0,9    70,4  
  300-499,9 90,0   0,5   17,0    27,0   17,2       39,0  2,8   3,5    89,5  
  Alle 70,9   0,4   13,9    23,6   14,1   0,9    28,2  1,7   2,0    70,5  
Nord-Norge                                
  50-99,9 35,7   0,7   7,4    16,3   5,7   0,3    7,5  1,0   0,1    30,9  
  100-199,9 59,5   1,2   9,3    21,3   11,4   1,7    15,4  0,3   2,1    52,2  
  200-299,9 64,8   0,6   14,2    28,6   11,3   1,2    23,8  0,3   2,3    67,5  
  300-499,9 99,7   0,8   19,6    27,7   15,0   1,4    28,6  0,9   1,5    75,1  
  Alle 68,9   0,8   13,6    25,3   11,8   1,3    21,2  0,5   1,8    61,9  
Alle bruk                                
  35-49,9 30,6   3,6   4,8    10,9   4,4   0,7    14,3  1,7   1,4    33,4  
  50-99,9 44,9   2,4   5,4    15,8   6,2   0,6    11,1  1,1   2,2    37,0  
  100-199,9 49,6   1,1   9,7    17,5   8,8   1,4    17,6  1,2   3,4    49,9  
  200-299,9 62,1   1,5   13,8    25,5   13,2   2,1    24,7  1,6   3,2    70,3  
  300-499,9 68,5   2,4   19,0    28,7   16,5   4,4    26,1  2,1   3,8    81,6  
  500- 119,9   7,5   38,9    44,6   28,2   12,9    34,2  3,7   5,7    129,3  
  Alle 61,8   2,1   14,6    24,1   12,9   3,0    22,3  1,7   3,5    67,5  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015