Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9 29,2   2,9   10,5    12,3   9,6   4,1    13,6  0,9   2,5    43,0  
  200-299,9 47,0   1,8   17,4    18,1   14,2   3,0    22,8  1,2   3,7    63,0  
  300-499,9 57,1   3,9   26,4    23,0   16,1   8,8    23,1  4,7   7,1    82,8  
  500- 86,1   7,0   53,0    45,0   24,1   16,2    34,8  4,5   6,0    130,6  
  Alle 56,1   4,1   27,3    25,0   16,1   8,4    24,2  3,1   5,1    81,9  
Andre bygder                                
  50-99,9 24,1   1,2   10,1    10,3   10,6   1,8    12,0  0,1   3,9    38,7  
  100-199,9 44,1   0,7   14,2    15,7   9,4   2,0    19,0  1,5   2,5    50,1  
  200-299,9 52,5   0,7   20,7    21,9   13,4   1,7    25,0  0,8   3,9    66,7  
  300-499,9 67,0   1,3   24,6    24,4   17,1   4,4    27,3  1,5   3,0    77,7  
  500- 123,7   2,6   43,3    46,5   15,2   9,3    59,6  3,9   8,8    143,3  
  Alle 55,6   1,0   19,8    21,0   12,3   3,0    24,9  1,5   3,5    66,2  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 53,5   0,2   10,8    15,6   11,0   0,8    24,6  1,8   4,0    57,8  
  200-299,9 162,6   12,6   14,7    39,0   15,5   2,5    67,5  3,0   10,7    138,2  
  300-499,9 118,9   1,4   18,9    41,1   18,1   0,5    38,6  0,7   9,5    108,5  
  Alle 109,8   4,7   16,3    34,2   14,9   1,8    48,7  1,5   7,8    108,9  
Andre bygder                                
  50-99,9 40,8   3,5   11,0    17,3   1,4   0,9    29,1  0,9   7,2    56,8  
  100-199,9 53,4   3,7   15,6    17,8   8,2   1,6    24,8  1,3   3,3    57,0  
  200-299,9 82,4   4,4   22,1    22,9   13,9   3,2    28,6  0,9   4,1    73,6  
  300-499,9 105,2   5,0   26,8    26,1   15,9   1,8    36,0  5,0   3,9    88,7  
  Alle 78,1   5,9   20,7    21,7   11,3   2,3    28,7  2,1   4,0    70,1  
Vestlandet                                
  35-49,9 36,7   14,5   6,9    15,8   5,3   0,2    18,2  1,0   7,9    48,4  
  50-99,9 71,7   11,4   6,2    13,0   6,2   0,6    11,9  1,4   5,6    38,7  
  100-199,9 45,2   1,8   11,7    16,4   7,7   0,7    16,6  1,1   4,1    46,6  
  200-299,9 65,5   1,2   16,3    22,9   10,2   1,0    21,3  0,5   3,4    59,3  
  300-499,9 73,4   2,5   28,4    35,4   18,2   2,6    35,9  3,2   7,2    102,5  
  Alle 60,1   4,0   15,4    20,4   9,9   1,1    20,5  1,3   4,9    58,1  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 45,8   0,3   11,5    13,2   8,2   2,3    18,8  0,5   3,6    46,6  
  200-299,9 50,1   0,3   14,4    19,1   12,8   1,7    25,0  1,2   3,2    63,0  
  300-499,9 45,0   0,7   21,5    21,9   17,6   3,2    27,0  1,8   3,2    74,7  
  Alle 50,3   0,5   18,0    19,8   12,9   3,2    24,9  1,2   3,5    65,5  
Andre bygder                                
  100-199,9 62,5   0,5   14,2    19,9   13,8   0,8    24,1  0,1   2,2    60,9  
  200-299,9 70,2   0,1   20,0    21,6   11,4   1,5    23,4  0,1   2,5    60,5  
  300-499,9 74,0   0,6   27,2    27,7   19,3   0,8    26,5  1,3   2,0    77,6  
  Alle 73,1   0,4   20,5    24,0   14,9   1,0    27,9  0,5   2,4    70,7  
Nord-Norge                                
  50-99,9 55,9   0,9   7,7    5,3   4,4   0,3    7,9  0,1   2,5    20,5  
  100-199,9 63,5   0,9   10,8    17,5   8,9   0,8    18,0  0,6   1,1    46,9  
  200-299,9 61,5   0,6   17,4    23,8   14,9   1,2    25,6  0,6   1,6    67,7  
  300-499,9 83,8   0,6   23,6    29,7   13,2   2,7    27,5  0,4   1,4    74,9  
  Alle 71,2   0,8   17,9    23,1   12,6   1,4    23,8  0,5   1,6    63,0  
Alle bruk                                
  35-49,9 37,7   14,7   6,0    14,7   4,4   0,1    28,9  0,6   6,3    55,0  
  50-99,9 53,4   6,4   7,7    11,3   6,2   1,3    12,8  1,0   4,6    37,2  
  100-199,9 47,3   1,5   12,7    16,1   9,2   1,7    19,0  1,1   2,9    50,0  
  200-299,9 65,4   1,8   17,9    22,6   13,3   1,9    26,8  0,9   3,6    69,1  
  300-499,9 72,6   2,2   25,1    27,4   16,7   4,1    28,7  2,7   4,8    84,4  
  500- 108,8   6,1   49,0    44,2   20,6   12,5    44,6  3,5   6,4    131,8  
  Alle 64,4   2,7   20,1    22,9   13,0   3,3    25,7  1,6   4,0    70,5  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015