Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  35-49,9 55,8   7,8   5,3    11,2   7,1   1,7    20,9  0,5   10,5    51,9  
  100-199,9 27,9   3,4   11,6    13,7   8,5   4,0    15,5  1,6   6,6    49,9  
  200-299,9 45,2   1,8   15,3    19,1   12,2   4,5    19,7  4,2   5,3    65,0  
  300-499,9 57,8   4,1   26,9    29,8   17,8   7,1    25,0  3,3   7,4    90,4  
  500- 87,3   6,7   49,2    40,5   22,1   15,2    29,5  3,3   9,4    120,0  
  Alle 56,8   4,3   26,2    26,3   15,5   7,8    23,0  3,0   7,3    82,9  
Andre bygder                                
  50-99,9 32,2   1,1   5,7    11,6   8,7       16,7     4,0    41,0  
  100-199,9 53,4   1,2   14,1    16,2   11,1   1,8    19,0  1,3   2,4    51,8  
  200-299,9 49,2   0,8   20,5    26,7   11,5   1,9    28,0  0,3   4,3    72,7  
  300-499,9 75,8   1,9   27,1    28,4   19,6   4,0    24,8  1,2   4,9    82,9  
  500- 112,0   3,6   42,0    41,6   27,0   7,3    62,1  5,8   8,5    152,3  
  Alle 61,6   1,5   20,5    23,4   14,5   2,7    26,4  1,4   4,1    72,5  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 68,3   0,2   10,2    22,5   11,3   0,4    32,9  1,3   3,5    71,9  
  200-299,9 186,2   18,7   18,8    43,4   12,6   2,0    55,4  1,3   4,4    119,1  
  300-499,9 109,9   2,9   20,0    43,6   21,6   0,4    61,2  0,4   2,5    129,7  
  Alle 112,7   6,7   18,6    38,2   15,8   1,1    49,5  1,3   5,5    111,4  
Andre bygder                                
  100-199,9 53,3   3,7   13,0    22,7   13,0   2,9    27,6  0,9   2,3    69,4  
  200-299,9 66,5   3,2   17,8    29,4   12,2   0,7    23,8  0,8   4,7    71,6  
  300-499,9 110,1   5,4   25,5    38,2   15,4   1,3    33,4  1,5   3,1    92,9  
  Alle 86,4   5,4   19,1    28,5   14,0   1,9    30,0  1,1   3,2    78,7  
Vestlandet                                
  35-49,9 54,6   4,7   7,0    17,5   4,3   0,2    17,3  1,3   4,3    44,9  
  50-99,9 53,9   3,6   5,8    15,7   5,5   0,6    11,0  1,3   2,4    36,5  
  100-199,9 54,9   1,4   12,0    24,4   8,2   1,1    21,0  1,0   2,4    58,1  
  200-299,9 65,6   1,6   17,3    22,4   10,6   1,2    25,5  1,3   3,2    64,2  
  300-499,9 72,9   1,8   23,3    37,4   20,8   1,1    34,9  0,4   5,5    100,1  
  Alle 61,8   2,0   15,2    25,9   11,1   1,1    23,4  1,0   3,6    66,1  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 48,3   1,0   12,4    17,6   6,7   0,7    19,3  0,3   0,6    45,2  
  200-299,9 52,5   0,4   15,5    22,4   12,4   1,7    25,1  1,0   2,5    65,1  
  300-499,9 52,4   0,9   22,6    23,2   16,7   2,6    22,9  3,5   2,1    71,0  
  Alle 55,5   1,2   19,4    22,4   12,9   2,5    24,2  1,7   2,1    65,8  
Andre bygder                                
  100-199,9 60,8   0,8   18,2    18,4   13,3   0,9    27,3  0,2   1,3    61,4  
  200-299,9 85,8   0,3   18,8    22,7   12,6   1,9    27,8  0,7   5,5    71,2  
  300-499,9 75,1   1,4   23,8    31,2   16,3   1,1    33,6  1,5   5,3    89,0  
  Alle 76,2   0,8   20,3    24,8   14,8   1,2    34,2  0,8   3,8    79,6  
Nord-Norge                                
  50-99,9 78,5   0,9   5,7    9,8   3,1   1,8    12,4  1,3   1,0    29,4  
  100-199,9 66,0   1,6   10,9    15,3   9,6   0,3    18,1  0,4   0,8    44,5  
  200-299,9 70,0   0,9   18,8    25,6   14,5   1,4    21,6  0,3   2,1    65,5  
  300-499,9 89,9   0,9   25,0    32,6   16,3   2,1    26,4  0,7   2,0    80,1  
  Alle 79,2   1,2   18,5    25,7   14,1   1,5    23,2  0,5   1,7    66,7  
Alle bruk                                
  35-49,9 52,4   5,3   7,8    16,3   5,7   0,6    19,2  1,1   9,2    52,1  
  50-99,9 50,2   2,9   5,9    12,7   6,8   0,9    15,1  1,0   2,3    38,8  
  100-199,9 53,2   1,7   12,9    19,2   10,1   1,6    21,4  1,0   2,6    55,9  
  200-299,9 68,1   2,3   17,8    25,1   12,4   2,0    25,8  1,3   3,8    70,4  
  300-499,9 75,0   2,5   25,0    31,8   18,0   3,3    29,9  1,8   4,7    89,5  
  500- 114,0   6,3   46,6    44,4   25,0   11,2    45,6  3,1   8,6    137,9  
  Alle 68,6   2,7   20,1    26,1   13,9   3,0    26,7  1,5   4,2    75,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015