Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 57,5   7,5   5,3    8,4   5,5   1,6    14,0  2,1   8,8    40,4  
  100-199,9 22,5   2,3   11,7    12,1   12,1   4,9    12,0  2,2   7,8    51,1  
  200-299,9 81,5   8,9   22,6    21,3   15,6   6,2    26,5  1,2   6,1    76,9  
  300-499,9 64,8   4,0   37,3    27,8   20,4   7,4    35,4  2,6   7,5    101,1  
  500- 105,3   7,5   71,7    41,4   34,4   16,7    37,2  9,4   11,4    150,5  
  Alle 69,0   5,7   35,1    25,7   20,0   8,5    28,4  3,6   8,0    94,2  
Andre bygder                                
  50-99,9 45,1   1,5   12,2    13,6   5,0   1,5    15,1  0,3   5,2    40,7  
  100-199,9 47,2   1,3   18,8    17,3   10,8   1,4    23,3  0,2   3,0    56,0  
  200-299,9 46,4   1,1   26,0    24,6   9,7   2,2    25,8  1,9   3,6    67,8  
  300-499,9 79,8   1,3   40,1    23,6   21,3   2,5    28,8  0,7   5,0    81,9  
  500- 145,1   3,3   57,5    51,9   33,4   7,7    36,2  4,9   10,9    145,0  
  Alle 64,8   1,5   28,8    24,0   14,8   2,5    26,0  1,3   4,6    73,2  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 78,7   0,2   22,3    18,9   15,2   3,9    25,9  5,8   5,4    75,1  
  200-299,9 198,9   14,2   22,1    34,7   7,6   1,0    57,6  2,1   7,3    110,3  
  300-499,9 80,7   2,0   26,7    36,7   15,3       35,7  1,5   7,6    96,8  
  500- 94,9   1,1   61,1    50,5   17,7   3,2    84,6  1,4   11,4    168,8  
  Alle 125,2   6,2   28,5    34,4   12,2   1,6    48,9  2,4   7,6    107,1  
Andre bygder                                
  100-199,9 63,6   5,7   20,3    19,1   13,0   2,0    22,6  3,9   4,9    65,5  
  200-299,9 69,9   3,1   26,7    38,4   17,5   2,0    26,9  2,5   5,5    92,8  
  300-499,9 116,5   3,9   26,9    34,9   20,3   2,5    48,0  1,6   4,0    111,3  
  500- 125,6   5,8   47,3    53,0   20,8   2,4    65,7  7,7   12,2    161,8  
  Alle 89,8   5,7   25,7    31,9   16,1   2,1    33,7  3,3   5,6    92,7  
Vestlandet                                
  35-49,9 68,2   5,7   7,7    13,3   8,1   0,5    12,6  1,0   10,3    45,8  
  50-99,9 96,7   5,2   8,7    15,0   8,2   0,9    14,2  0,8   4,1    43,2  
  100-199,9 64,0   1,8   14,5    26,5   7,4   1,0    15,5  1,1   2,9    54,4  
  200-299,9 62,6   1,2   21,9    24,2   12,8   1,5    27,4  0,5   3,5    69,9  
  300-499,9 96,1   1,6   31,9    40,7   15,9   2,3    39,1  3,5   8,5    110,0  
  500- 97,0   3,6   57,5    51,3   29,2   3,7    27,8  1,5   14,6    128,1  
  Alle 75,4   2,4   20,0    27,4   11,2   1,4    22,9  1,4   5,0    69,3  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 53,8   2,0   16,3    20,2   8,8   0,5    31,8  0,2   0,4    61,9  
  200-299,9 50,5   0,4   17,9    25,0   9,1   2,1    27,7  1,7   1,8    67,4  
  300-499,9 76,6   2,9   28,5    29,0   18,5   3,7    29,1  0,5   3,2    84,0  
  Alle 67,3   2,4   25,1    27,0   14,0   3,2    29,0  0,8   2,2    76,2  
Andre bygder                                
  100-199,9 64,3   1,1   20,1    28,3   11,1   1,2    24,3  2,5   1,7    69,1  
  200-299,9 86,1   0,5   24,2    27,7   13,2   1,1    28,7  1,0   8,0    79,7  
  300-499,9 83,3   0,8   32,7    36,0   20,0   1,0    30,1  2,2   7,2    96,5  
  Alle 81,3   0,8   27,8    33,1   16,9   1,0    35,1  1,9   5,7    93,7  
Nord-Norge                                
  100-199,9 64,6   1,3   13,5    19,6   17,9   0,4    19,2  0,1   1,0    58,2  
  200-299,9 86,5   2,1   25,3    28,2   16,8   1,3    26,2  0,3   2,6    75,4  
  300-499,9 89,2   1,2   29,4    30,2   19,9   1,4    29,7  0,9   3,6    85,7  
  500- 151,8   2,6   55,7    46,1   33,9   2,7    77,4  1,6   6,9    168,6  
  Alle 89,0   1,6   25,5    27,6   18,7   1,2    28,6  0,5   2,8    79,4  
Alle bruk                                
  35-49,9 76,8   8,5   7,2    19,2   6,2   1,6    15,8  0,5   6,7    50,0  
  50-99,9 79,8   4,9   8,8    14,5   6,5   1,0    12,9  0,8   4,3    40,0  
  100-199,9 54,5   2,0   16,4    20,4   11,2   1,8    19,7  1,5   3,5    58,1  
  200-299,9 78,0   3,7   23,5    26,7   13,2   2,5    28,9  1,3   4,4    77,0  
  300-499,9 82,4   2,3   33,0    31,2   19,4   3,4    33,8  1,8   5,9    95,5  
  500- 118,3   5,2   61,7    46,3   30,5   9,7    50,2  5,9   10,5    153,1  
  Alle 77,6   3,2   27,4    27,6   15,8   3,3    29,1  2,0   5,3    83,1  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015