Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 27,5   2,9   7,0    11,8   2,6   0,4    14,8  0,8   2,3    32,7  
  100-199,9 22,6   2,4   13,9    15,9   9,3   4,5    16,3  0,8   3,9    50,7  
  200-299,9 112,3   12,1   26,4    27,8   20,9   5,2    32,0  1,8   4,8    92,5  
  300-499,9 104,4   10,3   37,7    34,2   21,9   7,6    40,1  3,9   7,4    115,1  
  500- 114,4   9,4   61,7    52,3   29,8   15,4    42,1  12,4   14,3    166,3  
  Alle 91,2   8,8   35,9    33,7   20,6   8,3    33,6  4,9   7,7    108,8  
Andre bygder                                
  50-99,9 32,4   1,5   12,3    13,7   11,4   1,2    10,0     9,1    45,4  
  100-199,9 42,4   0,8   16,3    16,1   9,6   3,0    21,6  1,0   3,2    54,5  
  200-299,9 64,8   1,8   21,8    24,6   19,9   1,1    28,3  1,0   3,3    78,2  
  300-499,9 81,9   1,9   35,3    36,5   20,2   5,1    34,9  0,6   7,2    104,5  
  500- 190,4   10,2   59,6    56,5   32,4   12,0    64,1  12,1   14,5    191,6  
  Alle 75,3   2,5   27,1    27,9   17,5   4,0    31,3  2,2   5,8    88,7  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 76,4   1,9   11,2    20,1   16,3   0,1    43,2  5,4   28,1    113,2  
  200-299,9 78,0   1,0   16,7    25,4   12,2       42,4  2,0   4,3    86,3  
  300-499,9 97,5   2,7   23,2    36,2   9,9   2,3    57,4  2,9   3,7    112,4  
  500- 161,7   3,1   44,0    47,2   31,4   2,4    128,9  1,7   10,8    222,4  
  Alle 127,4   5,8   19,9    28,8   14,4   0,9    58,8  2,7   9,7    115,3  
Andre bygder                                
  100-199,9 54,7   4,5   17,8    20,7   10,1   3,0    28,4  1,0   2,0    65,2  
  200-299,9 119,7   1,9   27,6    30,3   14,5   5,5    29,3  0,7   2,8    83,1  
  300-499,9 124,4   6,6   34,0    38,7   16,3   2,0    55,4  1,7   4,9    119,0  
  500- 153,6   15,0   49,7    49,8   25,2   1,7    39,5  0,7   11,9    128,8  
  Alle 123,3   10,0   28,7    31,8   14,7   3,1    37,6  1,2   4,5    92,9  
Vestlandet                                
  35-49,9 83,8   8,1   6,8    17,4   4,1       11,7  4,1   5,1    42,4  
  50-99,9 104,7   7,9   7,9    16,3   8,3   1,1    11,4  1,6   5,9    44,6  
  100-199,9 65,1   1,1   13,7    24,0   12,2   1,1    26,1  1,0   2,6    67,0  
  200-299,9 79,2   1,9   18,7    27,3   15,7   0,5    30,9  2,0   3,1    79,5  
  300-499,9 101,6   5,7   37,6    45,9   22,3   0,3    41,7  0,8   7,7    118,7  
  500- 98,3   0,9   58,5    39,3   37,7   0,3    131,0  2,0   11,3    221,6  
  Alle 84,0   3,6   20,5    28,5   15,1   0,7    31,9  1,5   4,8    82,5  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 61,9   2,5   15,4    17,1   9,2   0,3    22,7     2,4    51,7  
  200-299,9 47,0   0,7   19,2    22,5   13,0   4,4    31,6  0,7   4,1    76,3  
  300-499,9 68,1   2,7   30,9    29,2   17,7   5,5    32,2  2,0   5,0    91,6  
  500- 81,3   1,7   46,4    46,8   32,8   4,0    38,3  1,3   6,3    129,5  
  Alle 61,8   2,0   26,2    26,9   16,3   4,1    30,7  1,2   4,4    83,6  
Andre bygder                                
  100-199,9 62,0   1,2   16,1    28,1   12,2   2,6    20,1  0,2   3,4    66,6  
  200-299,9 99,5   0,6   24,0    26,9   23,1   2,0    28,1  0,2   4,6    84,9  
  300-499,9 91,4   1,7   26,0    31,2   18,0   2,5    37,7  0,8   4,5    94,7  
  500- 143,7   0,4   46,7    71,9   46,6   1,6    212,2     5,6    337,9  
  Alle 94,7   1,2   26,3    34,4   21,7   2,3    53,0  0,5   4,5    116,4  
Nord-Norge                                
  100-199,9 74,5   1,0   12,0    23,8   8,9   0,9    12,1  0,3   1,9    47,9  
  200-299,9 100,7   1,7   23,3    33,5   15,8   1,5    29,9  0,8   2,5    84,0  
  300-499,9 129,6   1,7   28,1    39,1   23,4   3,1    44,8  0,4   2,7    113,5  
  500- 122,7   2,1   43,4    68,9   22,3   3,9    61,8     3,3    160,2  
  Alle 104,4   1,6   25,0    38,0   17,5   2,2    35,3  0,5   2,5    96,0  
Alle bruk                                
  35-49,9 238,3   28,8   13,4    21,7   5,9   3,0    32,2  2,2   3,6    68,6  
  50-99,9 76,3   5,8   8,4    16,0   7,9   0,8    12,9  1,2   5,1    43,9  
  100-199,9 53,7   1,8   14,7    20,3   10,7   2,2    23,2  1,0   4,1    61,5  
  200-299,9 87,8   3,5   22,3    27,5   17,3   2,5    31,1  1,2   3,6    83,2  
  300-499,9 99,6   4,9   32,9    36,3   19,9   4,1    41,2  1,8   5,8    109,1  
  500- 131,5   7,3   54,7    54,7   30,4   8,7    67,2  6,8   11,2    179,0  
  Alle 92,0   4,8   27,1    31,3   17,5   3,7    36,1  2,2   5,5    96,3  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015