Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 24,0   3,3   5,1    16,7   7,8   0,3    24,1  13,3   2,1    64,3  
  100-199,9 36,5   4,8   20,7    16,1   10,3   7,0    20,4  2,4   4,9    61,1  
  200-299,9 58,6   3,2   26,0    21,0   16,8   8,1    24,9  4,9   9,7    85,4  
  300-499,9 151,2   18,7   42,8    35,6   20,1   8,7    36,1  8,8   9,4    118,7  
  500- 136,2   11,2   89,9    47,3   31,4   17,1    45,0  9,2   17,1    167,1  
  Alle 104,9   10,7   47,1    32,0   20,4   10,3    33,1  7,2   10,5    113,5  
Andre bygder                                
  50-99,9 37,2   1,9   13,6    19,5   8,9   4,0    21,5     11,4    65,3  
  100-199,9 70,0   0,9   17,3    21,5   11,3   3,0    26,2  1,9   4,6    68,5  
  200-299,9 69,2   2,0   30,3    30,4   19,4   1,3    27,0  3,0   6,3    87,4  
  300-499,9 94,8   3,4   44,3    35,4   22,0   5,2    40,2  2,5   10,5    115,8  
  500- 200,1   11,8   86,8    52,9   32,0   11,1    58,1  12,7   16,2    183,0  
  Alle 94,1   3,5   37,6    31,9   19,0   4,4    34,8  3,7   8,7    102,5  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 66,5   1,7   13,8    25,3   7,2       40,1  1,9   6,5    81,0  
  200-299,9 180,4   17,3   22,5    37,3   16,4   3,2    42,4  3,7   10,2    113,2  
  300-499,9 140,6   2,6   28,9    44,5   17,1   1,2    63,8  6,7   10,2    143,5  
  500- 203,7   1,8   32,6    41,8   19,9   0,5    114,1  5,5   13,7    195,5  
  Alle 173,5   11,0   23,4    38,5   15,4   1,4    64,4  4,3   10,1    134,1  
Andre bygder                                
  100-199,9 57,1   4,4   16,8    19,7   10,4   2,2    24,8  2,6   4,7    64,4  
  200-299,9 107,8   1,5   31,5    28,5   9,0   4,1    29,8  1,0   8,7    81,1  
  300-499,9 101,6   6,2   32,2    40,6   14,3   1,0    46,6  1,5   7,5    111,5  
  500- 210,3   22,2   55,9    48,1   26,8   4,4    57,1  6,7   11,7    154,8  
  Alle 132,5   11,6   31,7    33,0   13,9   2,8    38,2  2,7   7,6    98,2  
Vestlandet                                
  35-49,9 70,7   7,1   14,7    22,5   5,5   0,8    7,7  0,5   3,9    40,9  
  50-99,9 172,1   12,7   11,9    25,9   5,5   1,8    11,9  1,5   8,7    55,3  
  100-199,9 70,1   1,9   18,0    28,3   13,4   1,6    28,4  3,9   6,5    82,1  
  200-299,9 105,8   2,5   23,3    39,7   17,5   0,8    29,9  1,9   4,6    94,4  
  300-499,9 103,3   3,5   33,6    50,7   23,0   1,1    45,3  3,3   10,7    134,1  
  500- 176,4   5,3   78,1    69,1   51,4   9,7    119,2  1,3   13,2    263,9  
  Alle 105,2   4,2   25,2    37,8   17,2   1,7    34,5  2,7   7,6    101,5  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 60,2   4,8   17,4    17,5   10,5       16,3  1,7   3,4    49,4  
  200-299,9 45,4   1,1   21,5    26,9   12,1   1,6    17,2  2,3   4,2    64,3  
  300-499,9 90,9   1,3   37,4    30,1   20,0   4,4    50,4  2,8   5,4    113,1  
  500- 91,6   6,7   73,1    50,0   31,6   5,9    68,3  12,1   3,7    171,6  
  Alle 74,6   2,3   33,4    28,9   17,4   3,1    38,3  3,3   4,6    95,6  
Andre bygder                                
  200-299,9 101,8   1,8   29,8    29,1   13,1   2,9    36,9  1,6   3,3    86,9  
  300-499,9 110,5   2,1   37,0    35,4   20,1   3,7    41,1  3,0   7,6    110,9  
  500- 90,6      68,7    49,1   47,2   0,4    84,4     9,7    190,8  
  Alle 102,1   1,6   36,7    34,3   20,1   2,8    42,6  2,0   5,9    107,7  
Nord-Norge                                
  100-199,9 89,6   0,9   15,4    19,7   9,2   1,2    21,3  0,2   1,5    53,1  
  200-299,9 101,5   2,1   24,4    32,2   19,9   2,3    30,1  0,8   3,2    88,5  
  300-499,9 154,7   2,2   42,9    41,9   24,8   3,2    46,6  1,3   2,0    119,8  
  500- 126,2   2,2   56,5    73,4   42,0   4,5    62,1  1,1   3,7    186,8  
  Alle 120,4   1,9   33,5    38,7   22,9   2,7    38,6  0,9   2,5    106,3  
Alle bruk                                
  35-49,9 224,8   29,9   12,8    20,9   7,7   2,7    33,5  0,9   4,2    69,9  
  50-99,9 112,7   8,9   11,3    23,3   6,9   1,6    15,6  3,0   7,2    57,6  
  100-199,9 64,7   2,4   17,7    22,5   11,3   2,5    25,1  2,4   4,9    68,7  
  200-299,9 92,4   3,3   26,1    30,7   16,3   3,1    29,5  2,5   6,1    88,2  
  300-499,9 121,0   6,4   38,6    38,9   20,6   4,2    44,3  4,1   7,9    120,0  
  500- 156,0   9,8   74,6    52,6   33,6   10,1    63,2  7,2   13,2    179,9  
  Alle 110,0   6,1   34,8    34,4   18,7   4,3    38,0  3,7   7,5    106,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015