Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 111,7   11,8   17,0    15,4   7,0   1,6    23,2  4,7   7,4    59,3  
  100-199,9 43,4   4,6   19,2    20,4   9,0   4,9    19,6  2,4   5,4    61,7  
  200-299,9 59,6   3,5   22,3    21,8   17,9   7,2    30,4  3,3   7,5    88,1  
  300-499,9 93,4   5,6   39,2    33,9   24,0   6,7    25,9  6,6   7,3    104,4  
  500- 139,3   14,1   82,8    53,1   38,2   11,2    46,4  7,3   13,6    169,8  
  Alle 96,2   8,3   47,1    35,5   24,8   7,9    32,9  5,5   9,2    115,8  
Andre bygder                                
  100-199,9 53,8   1,4   14,7    18,7   8,0   2,4    21,0  2,3   5,1    57,5  
  200-299,9 84,4   2,8   27,4    26,6   17,0   3,1    38,5  2,4   5,7    93,3  
  300-499,9 109,0   3,6   43,3    37,2   29,2   3,7    39,4  5,2   8,9    123,6  
  500- 167,9   10,3   72,0    66,6   32,5   12,3    64,8  9,8   15,6    201,6  
  Alle 98,6   4,0   36,6    35,0   21,1   4,6    38,1  4,6   8,3    111,7  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  35-49,9 482,5   11,0   9,2    17,2   2,9   1,1    54,9  4,3   5,1    85,5  
  100-199,9 76,1   1,1   20,3    46,4   7,4       60,1  0,8   3,6    118,3  
  200-299,9 117,6   1,3   19,9    37,3   8,5   0,2    55,9  5,9   9,4    117,2  
  300-499,9 138,3   1,6   38,6    53,0   18,6   3,5    82,3  6,1   16,0    179,5  
  500- 232,1   3,2   48,4    39,8   28,5   4,9    120,3  8,3   13,2    215,0  
  Alle 172,6   2,6   30,0    43,0   14,4   2,2    75,4  5,4   11,3    151,7  
Andre bygder                                
  100-199,9 73,1   6,9   23,4    29,2   12,9   2,7    30,6  1,9   5,3    82,6  
  200-299,9 86,6   1,2   31,4    37,8   11,2   5,0    37,0  1,3   5,8    98,1  
  300-499,9 118,2   4,1   36,5    45,1   12,2   2,3    49,5  2,3   8,5    119,9  
  500- 246,7   21,0   56,2    61,3   25,7   2,4    63,7  4,5   13,0    170,6  
  Alle 137,5   9,8   34,6    40,6   13,7   3,3    42,4  2,3   7,4    109,7  
Vestlandet                                
  35-49,9 87,5   6,5   13,0    24,6   7,7   0,2    12,2  2,6   7,7    55,0  
  50-99,9 115,2   8,1   9,2    16,3   9,5   0,9    15,3  0,1   5,6    47,7  
  100-199,9 105,8   5,4   16,8    27,8   12,7   2,7    26,5  2,4   3,3    75,4  
  200-299,9 92,2   1,7   26,7    38,0   16,6   0,7    33,3  1,9   7,0    97,5  
  300-499,9 112,5   2,7   34,7    45,7   21,6   3,7    36,7  2,8   9,6    120,1  
  500- 180,9   5,6   88,0    85,7   44,8   3,3    112,6  7,2   20,6    274,2  
  Alle 108,5   4,2   27,4    37,2   17,3   2,0    34,3  2,4   7,6    100,8  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 49,1   3,9   18,5    16,4   16,6       18,0     2,1    53,1  
  200-299,9 58,3   3,2   21,7    21,9   18,6   1,3    27,8  2,8   7,5    79,9  
  300-499,9 85,3   1,7   43,0    34,5   26,2   4,8    53,7  2,8   7,3    129,3  
  500- 103,0   3,6   50,3    39,3   28,7   3,4    84,1  7,9   6,9    170,3  
  Alle 77,9   2,7   36,2    30,1   23,5   3,1    49,3  3,6   6,7    116,3  
Andre bygder                                
  200-299,9 80,2   1,1   31,0    30,8   22,8   4,9    36,1  1,5   5,9    102,0  
  300-499,9 103,4   1,7   40,7    32,0   23,9   2,7    55,6  2,4   10,7    127,3  
  500- 124,0   4,8   65,9    64,1   51,9   2,0    100,7     12,2    230,9  
  Alle 97,4   2,2   39,3    35,1   26,2   3,3    52,9  1,6   8,9    128,0  
Nord-Norge                                
  100-199,9 88,2   1,7   18,3    25,3   13,4   2,0    22,1  0,3   1,8    64,9  
  200-299,9 108,9   2,8   26,4    29,0   15,2   3,9    36,7  3,3   2,7    90,8  
  300-499,9 142,7   1,4   45,3    49,5   28,6   2,6    58,9  1,2   3,1    143,9  
  500- 163,6   3,7   65,2    75,7   38,8   2,6    82,3     9,3    208,7  
  Alle 127,0   2,2   38,6    44,2   23,9   2,8    50,1  1,3   3,8    126,1  
Alle bruk                                
  35-49,9 249,8   18,2   15,2    22,7   5,8   1,9    24,5  2,5   5,7    63,1  
  50-99,9 94,7   7,2   10,5    16,2   7,4   0,8    16,5  1,7   5,0    47,6  
  100-199,9 74,1   3,9   18,2    24,9   11,0   2,6    25,7  1,8   4,1    70,1  
  200-299,9 84,5   2,2   26,1    30,5   16,5   3,4    35,5  2,6   6,3    94,8  
  300-499,9 111,5   3,0   40,4    40,6   23,8   3,9    47,1  3,8   8,4    127,6  
  500- 159,1   10,4   71,8    59,5   36,2   7,5    69,2  6,2   13,2    191,8  
  Alle 110,5   5,0   36,9    37,4   20,9   4,1    42,7  3,5   7,8    116,4  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015