Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9 34,2   4,3   17,9    16,9   13,6   6,6    19,1  4,0   2,2    62,4  
  200-299,9 66,0   4,3   22,1    22,1   15,4   4,3    25,9  5,4   6,5    79,6  
  300-499,9 77,3   3,9   33,8    35,3   26,1   6,4    37,3  4,5   9,1    118,7  
  500- 174,5   17,1   77,2    65,8   45,1   14,9    55,3  9,8   14,7    205,6  
  Alle 106,4   9,1   44,2    40,1   28,4   9,2    39,4  6,5   9,4    133,0  
Andre bygder                                
  100-199,9 54,9   1,7   15,6    20,5   13,3   1,7    27,4  1,4   2,6    66,9  
  200-299,9 87,7   3,2   26,6    32,6   28,4   2,0    36,4  2,9   10,0    112,3  
  300-499,9 92,3   3,0   36,4    42,6   27,3   5,1    47,4  1,7   7,9    132,0  
  500- 218,1   13,0   65,7    65,0   40,9   13,3    77,3  6,8   10,7    214,0  
  Alle 113,6   5,2   36,5    40,7   27,4   5,6    47,7  3,1   7,8    132,3  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 121,2   2,3   17,0    36,2   6,7       41,0  3,4   6,4    93,7  
  200-299,9 144,9   4,0   22,9    43,5   20,8   5,3    68,1  2,1   11,4    151,2  
  300-499,9 165,6   3,0   25,5    44,8   13,5   1,1    86,2  11,1   13,3    170,0  
  500- 240,6   8,7   44,6    66,5   34,4   3,8    169,8  6,8   9,0    290,3  
  Alle 209,0   5,2   26,1    45,4   16,8   2,7    89,2  6,5   10,9    171,5  
Andre bygder                                
  100-199,9 66,7   6,0   14,3    27,2   5,5   4,4    24,6  3,8   3,0    68,5  
  200-299,9 69,5   0,9   20,6    37,2   8,5   0,3    44,8  0,4   6,3    97,5  
  300-499,9 144,3   5,4   34,4    49,2   14,6   5,4    55,2  4,8   10,0    139,2  
  500- 221,2   13,9   54,8    66,4   23,5   2,9    73,3  3,4   9,4    178,9  
  Alle 143,4   10,1   30,3    43,7   12,8   3,5    50,3  3,2   7,3    120,8  
Vestlandet                                
  35-49,9 102,6   7,4   10,3    25,0   6,2   1,0    7,9  0,1   4,7    44,9  
  50-99,9 134,7   7,5   12,8    27,3   9,8   2,2    15,3  2,0   8,6    65,2  
  100-199,9 105,6   4,7   14,4    29,4   12,0   2,4    33,2  1,2   5,9    84,1  
  200-299,9 105,8   2,7   25,0    43,6   16,2   0,3    42,3  2,6   7,6    112,6  
  300-499,9 120,2   3,1   39,7    59,3   27,9   2,7    61,9  4,1   10,9    166,8  
  500- 183,7   3,1   75,7    73,5   40,9   12,9    119,8  1,7   7,8    256,6  
  Alle 120,2   4,1   29,0    44,3   19,2   2,9    47,5  2,3   8,0    124,2  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9 45,5   1,7   22,4    28,4   16,0   3,5    39,2  2,5   7,0    96,6  
  300-499,9 74,5   1,1   37,4    40,6   31,1   6,0    66,5  1,0   6,7    151,9  
  500- 112,7   3,3   48,6    48,7   31,7   5,6    86,0  2,4   18,5    192,9  
  Alle 74,1   1,9   34,8    38,1   26,5   4,9    61,5  1,6   8,8    141,4  
Andre bygder                                
  200-299,9 101,4   1,1   26,6    34,4   18,5   4,0    42,5     3,5    102,9  
  300-499,9 134,1   2,8   38,0    47,1   25,0   4,2    75,8  2,0   6,0    160,1  
  500- 114,5   2,8   65,3    55,6   60,4   4,7    109,2  1,5   13,0    244,4  
  Alle 118,1   2,6   36,0    42,3   26,4   4,1    64,4  1,1   6,1    144,4  
Nord-Norge                                
  100-199,9 63,8   1,2   13,3    25,8   9,0   0,1    20,6     0,3    55,8  
  200-299,9 96,3   2,2   28,3    33,6   17,4   3,4    40,6  0,9   1,2    97,1  
  300-499,9 182,4   1,6   39,3    47,0   30,1   3,8    54,1  1,2   3,9    140,1  
  500- 212,6   5,2   58,3    76,9   39,2   4,1    107,4  1,2   8,3    237,1  
  Alle 147,8   2,6   36,6    47,1   25,5   3,2    57,9  0,9   3,7    138,3  
Alle bruk                                
  35-49,9 305,1   24,3   10,9    19,2   5,0   3,3    38,5  2,2   4,1    72,3  
  50-99,9 131,3   8,4   14,2    23,8   8,7   3,0    16,8  1,9   7,6    61,8  
  100-199,9 71,9   3,8   15,4    24,7   11,2   2,8    27,0  2,0   3,5    71,2  
  200-299,9 89,8   2,6   24,7    34,6   17,5   2,6    40,5  2,2   6,4    103,8  
  300-499,9 118,4   3,0   36,0    45,4   25,3   4,5    57,9  3,5   8,4    145,0  
  500- 187,8   11,0   65,9    66,1   40,4   10,0    84,9  5,7   11,9    219,0  
  Alle 124,3   5,5   35,1    42,6   23,4   4,9    52,7  3,3   7,8    134,7