Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 128,3   18,2   14,1    14,1   12,3       20,2     10,5    57,1  
  100-199,9 22,1   5,0   24,7    24,9   14,8   3,2    27,5  1,3   8,0    79,7  
  200-299,9 44,8   4,0   24,3    19,1   21,2   3,3    32,0  2,9   5,8    84,3  
  300-499,9 70,8   3,6   41,4    45,7   20,8   9,9    40,1  5,4   9,8    131,7  
  500- 189,7   15,7   110,2    85,2   45,6   16,2    85,7  4,8   18,8    256,3  
  Alle 101,2   8,5   57,9    50,0   27,9   9,5    51,4  3,9   11,8    154,5  
Andre bygder                                
  100-199,9 48,1   2,1   18,5    20,5   14,9   2,3    25,9  1,2   6,9    71,7  
  200-299,9 75,9   3,0   32,3    33,8   20,0   3,7    38,6  1,0   5,4    102,5  
  300-499,9 110,5   6,3   50,9    45,1   27,4   2,5    47,4  1,8   10,0    134,2  
  500- 177,4   12,0   86,7    59,6   45,6   10,5    76,9  9,2   12,2    214,0  
  Alle 105,7   6,1   48,7    41,0   27,5   4,8    48,1  3,4   8,6    133,4  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 132,9   1,5   16,5    36,1   9,1       29,1  1,4   4,7    80,4  
  200-299,9 142,4   7,3   28,5    49,0   17,2   4,5    120,1  4,6   8,2    203,6  
  300-499,9 111,6   1,2   32,3    42,4   13,9   2,2    123,0  5,6   5,4    192,5  
  500- 268,9   6,0   89,1    73,7   29,6   4,2    161,7  2,6   21,0    292,8  
  Alle 212,2   4,3   41,9    50,0   16,6   2,7    113,3  3,5   10,0    196,1  
Andre bygder                                
  100-199,9 47,7   1,9   20,4    33,3   8,4   3,0    27,6  1,2   3,3    76,8  
  200-299,9 119,7   5,9   32,0    38,8   19,0   2,2    47,0  1,6   9,9    118,5  
  300-499,9 105,4   4,5   41,2    49,6   16,6   3,4    53,8  1,3   8,6    133,3  
  500- 237,5   14,8   80,6    86,5   26,9   6,8    99,2  1,1   9,5    230,0  
  Alle 148,4   13,7   44,3    52,0   17,9   4,5    58,4  1,5   8,0    142,3  
Vestlandet                                
  35-49,9 155,1   16,6   8,7    24,3   13,6   0,8    14,3  2,6   2,4    58,0  
  50-99,9 254,0   24,2   21,1    36,5   14,0   3,2    19,3  1,9   7,2    82,1  
  100-199,9 111,3   8,0   18,7    32,3   14,7   1,0    33,3  1,7   3,0    86,0  
  200-299,9 128,4   3,6   31,2    48,2   21,4   3,0    41,6  1,3   4,3    119,8  
  300-499,9 117,9   2,3   40,7    48,6   23,8   2,1    60,9  1,9   11,0    148,3  
  500- 238,3   4,2   101,5    99,1   51,3   13,5    137,3  1,3   12,4    314,9  
  Alle 150,8   6,5   40,2    50,9   24,4   3,9    56,8  1,7   7,3    145,0  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9 31,1      22,5    21,9   13,7   2,8    31,7  0,6   2,4    73,1  
  300-499,9 78,3   2,9   45,3    30,6   25,0   6,4    44,3  2,6   5,0    113,9  
  500- 135,5   0,2   66,7    59,2   29,2   7,2    96,3  3,2   9,5    204,6  
  Alle 90,1   1,2   46,2    37,6   23,9   5,6    57,9  2,2   6,0    133,2  
Andre bygder                                
  200-299,9 88,8   1,6   31,2    28,6   26,4   6,4    34,3  0,1   9,0    104,8  
  300-499,9 133,4   3,1   44,1    47,1   23,3   2,6    73,5  2,7   5,4    154,6  
  500- 163,2   5,2   81,3    50,4   59,5   2,8    134,7  0,7   4,7    252,8  
  Alle 125,3   3,7   47,0    40,2   31,9   3,7    71,4  1,3   6,3    154,8  
Nord-Norge                                
  100-199,9 99,3   0,9   17,2    30,4   15,0   1,7    29,2  0,8   5,0    82,1  
  200-299,9 95,4   2,2   30,9    33,8   29,6   1,1    38,3  0,3   3,9    107,0  
  300-499,9 200,8   7,8   49,1    61,0   33,3   3,2    59,8  0,1   5,3    162,7  
  500- 210,4   4,6   78,4    83,3   47,4   3,0    101,7  0,7   7,8    243,9  
  Alle 168,9   4,5   50,2    58,1   35,0   2,4    64,9  0,4   5,7    166,5  
Alle bruk                                
  35-49,9 331,0   38,9   10,5    21,1   8,2   4,3    27,5  2,5   3,3    66,9  
  50-99,9 174,7   14,7   16,5    28,5   13,7   1,4    23,0  1,0   5,7    73,3  
  100-199,9 73,8   4,3   19,9    27,6   13,9   2,0    28,6  1,2   5,3    78,6  
  200-299,9 92,6   3,5   29,7    35,0   21,6   3,3    43,7  1,5   5,9    111,0  
  300-499,9 113,5   4,1   43,6    46,8   23,6   4,4    57,5  2,6   8,2    143,1  
  500- 198,9   9,1   90,3    77,0   42,9   9,6    103,5  3,5   12,8    249,3  
  Alle 133,3   6,5   47,8    48,2   26,2   5,1    60,6  2,4   8,3    150,8