Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 129,2   15,2   10,4    22,4   6,0       19,2  12,4   10,8    70,8  
  100-199,9 19,9   2,0   11,6    19,6   15,3   8,1    22,5  0,6   7,2    73,3  
  200-299,9 68,8   3,8   22,0    35,1   18,2   7,3    36,5  6,8   7,4    111,3  
  300-499,9 62,4   3,0   33,9    49,0   23,5   7,2    38,8  6,4   9,2    134,1  
  500- 207,8   18,2   89,2    69,2   45,5   12,9    75,3  6,9   15,0    224,8  
  Alle 114,7   9,1   47,9    48,5   28,6   9,2    49,2  6,2   11,1    152,8  
Andre bygder                                
  100-199,9 55,0   1,7   15,8    22,6   15,4   1,2    34,4  0,6   6,5    80,7  
  200-299,9 82,2   2,9   29,5    40,8   20,8   5,6    49,8  2,4   9,3    128,7  
  300-499,9 110,5   6,1   40,6    43,7   24,4   6,3    52,6  1,4   15,0    143,4  
  500- 193,7   10,7   79,9    70,9   48,3   9,6    86,8  4,4   9,9    229,9  
  Alle 115,0   5,7   43,9    46,7   28,2   6,2    57,7  2,4   10,4    151,6  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 137,6   1,6   17,4    34,7   13,1       31,7  2,1   2,9    84,5  
  200-299,9 160,1   4,3   31,2    51,0   14,4   4,6    124,4  1,9   9,0    205,3  
  300-499,9 142,2   4,2   28,3    49,4   19,8   2,8    123,0  2,6   6,9    204,5  
  500- 244,6   4,5   80,5    91,3   29,3   1,3    168,3  6,9   21,8    318,9  
  Alle 222,8   4,3   38,1    55,6   18,3   2,1    117,8  3,6   10,1    207,5  
Andre bygder                                
  100-199,9 64,8   4,8   14,4    33,1   10,4   3,0    20,8  1,6   5,8    74,7  
  200-299,9 127,6   5,6   24,9    42,4   16,2   0,8    52,0  1,1   5,2    117,7  
  300-499,9 103,0   4,8   36,1    66,2   10,6   3,5    57,2  0,5   7,4    145,4  
  500- 225,4   17,6   58,2    77,0   23,9   4,7    105,1  3,4   7,2    221,3  
  Alle 156,2   12,2   35,4    57,3   15,1   4,2    63,6  1,6   6,4    148,2  
Vestlandet                                
  35-49,9 142,4   15,8   13,5    22,2   12,8   1,5    24,9  0,6   4,4    66,4  
  50-99,9 187,9   17,5   17,8    41,5   8,5   3,5    18,2  1,2   7,9    80,8  
  100-199,9 91,3   7,0   16,2    26,7   12,4   3,8    35,3  0,4   4,5    83,1  
  200-299,9 135,3   3,0   31,1    49,8   19,8   2,5    49,9  2,2   5,4    129,6  
  300-499,9 129,5   3,9   36,7    56,5   27,1   1,4    71,9  1,9   9,1    167,9  
  500- 235,7   4,0   86,7    102,7   49,5   12,1    143,2  1,8   10,9    320,2  
  Alle 144,3   6,1   36,0    52,8   23,5   3,9    63,2  1,5   7,3    152,2  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9 48,0   0,4   21,7    33,3   18,1   0,4    32,8  0,3   5,8    90,7  
  300-499,9 73,5   2,6   36,0    43,6   28,3   2,9    59,6  1,6   12,9    148,9  
  500- 173,0   0,6   60,3    75,3   29,0   9,3    100,2  3,8   9,8    227,4  
  Alle 103,8   1,3   40,9    51,0   25,6   4,6    67,2  2,0   9,7    160,1  
Andre bygder                                
  200-299,9 80,4   1,6   29,2    30,4   28,3   5,6    37,6  0,8   6,7    109,4  
  300-499,9 139,0   2,0   38,8    44,1   26,0   3,2    66,2  7,0   9,4    155,9  
  500- 142,8   1,7   77,5    74,6   55,6   3,3    140,5  4,6   20,8    299,4  
  Alle 128,6   2,8   44,0    47,0   32,3   3,8    75,0  4,5   11,4    174,0  
Nord-Norge                                
  100-199,9 85,0   2,0   12,6    18,3   7,8   0,4    30,9     2,9    60,3  
  200-299,9 108,8   2,5   28,6    33,0   19,6   1,5    34,3  0,4   4,3    93,1  
  300-499,9 172,0   2,0   42,7    48,2   23,0   1,6    59,5  1,5   8,6    142,4  
  500- 209,2   2,9   70,3    84,9   40,6   3,4    113,4  -0,3   10,9    252,9  
  Alle 162,4   2,4   46,3    55,0   27,2   2,1    70,9  0,4   7,8    163,4  
Alle bruk                                
  35-49,9 351,0   27,4   11,6    22,4   7,8   7,3    56,1  1,9   7,4    102,9  
  50-99,9 150,1   11,9   14,0    30,8   8,1   1,9    21,3  3,8   6,8    72,7  
  100-199,9 74,4   4,2   15,1    24,8   12,8   3,3    30,7  0,6   5,2    77,4  
  200-299,9 100,7   3,1   27,4    40,3   19,6   3,8    48,0  2,5   6,7    120,9  
  300-499,9 113,8   3,6   37,0    50,1   23,5   3,8    62,2  3,0   10,0    152,6  
  500- 204,9   9,3   77,2    78,6   41,4   8,4    105,5  4,0   12,6    250,5  
  Alle 138,0   6,0   41,9    51,3   25,3   5,0    65,5  2,9   9,2    159,2