Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Betalt leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 94,0   12,7   7,1    15,1   16,2   0,3    14,8  4,4   5,7    56,5  
  100-199,9 35,3   4,2   18,2    23,4   22,0   5,1    31,5  0,7   10,3    93,0  
  200-299,9 49,5   4,0   25,5    28,3   17,3   7,3    38,0  5,2   8,2    104,3  
  300-499,9 82,9   3,3   38,5    52,3   25,5   6,6    53,1  5,9   7,6    151,0  
  500- 215,1   18,8   97,8    81,3   52,0   15,2    102,6  5,5   11,7    268,3  
  Alle 119,7   9,6   53,7    52,8   32,8   9,4    63,5  4,9   9,3    172,7  
Andre bygder                                
  100-199,9 195,8   23,6   23,2    21,6   16,0   3,6    61,3  1,0   4,5    108,0  
  200-299,9 90,5   3,3   29,0    37,7   20,7   2,0    41,9  2,0   7,2    111,5  
  300-499,9 70,7   2,0   46,3    47,0   28,6   6,1    34,8  3,5   6,7    126,7  
  500- 195,5   10,6   90,6    77,9   47,1   6,7    102,2  2,7   10,9    247,5  
  Alle 127,0   7,6   50,0    49,1   29,3   4,6    59,2  2,7   7,8    152,7  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 152,1   2,1   17,2    28,2   5,2       25,9  0,1   5,4    64,8  
  200-299,9 229,9   6,2   30,9    57,4   15,1   6,6    119,6  2,8   25,6    227,1  
  300-499,9 133,4   3,9   32,3    45,0   13,8   1,7    130,8  7,6   6,5    205,4  
  500- 285,9   5,7   89,2    117,1   17,3   3,2    243,9  7,8   13,8    403,1  
  Alle 256,7   5,5   47,5    69,8   12,7   3,0    153,5  5,3   13,0    257,3  
Andre bygder                                
  100-199,9 47,0   3,5   14,9    28,2   8,4   3,4    26,4     4,2    70,6  
  200-299,9 89,9   1,0   25,8    41,6   12,5   0,9    42,0  0,3   6,9    104,2  
  300-499,9 113,3   5,7   44,5    61,6   21,5   3,6    57,3  2,2   17,0    163,2  
  500- 207,7   13,0   81,8    82,1   26,4   14,9    117,2  2,7   9,7    253,0  
  Alle 142,6   8,4   43,2    54,8   17,7   6,3    63,0  1,4   10,2    153,4  
Vestlandet                                
  35-49,9 176,2   22,1   7,6    27,3   16,6   1,6    24,2  3,5   10,6    83,8  
  50-99,9 335,8   33,3   21,2    45,7   11,1   7,4    26,4  4,1   10,7    105,4  
  100-199,9 66,1   2,1   22,9    35,0   14,1   1,2    35,8  0,5   5,6    92,2  
  200-299,9 128,3   3,2   34,5    47,9   22,7   4,5    51,2  1,6   4,5    132,4  
  300-499,9 106,6   2,3   47,6    60,3   24,3   1,4    73,1  0,7   8,0    167,8  
  500- 253,0   5,8   100,2    109,0   56,5   8,7    152,0  2,4   16,5    345,1  
  Alle 149,1   6,6   43,7    57,2   25,6   3,7    66,8  1,6   8,4    163,3  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9 47,6   0,7   27,9    35,2   19,8   2,0    39,9  0,3   8,0    105,2  
  300-499,9 63,3   3,1   41,7    36,1   31,3   3,3    59,0  1,5   9,3    140,5  
  500- 178,2   0,6   83,0    70,5   44,9   9,0    117,6  1,6   9,8    253,4  
  Alle 103,9   1,6   51,9    46,7   32,4   4,8    73,7  1,2   8,8    167,6  
Andre bygder                                
  200-299,9 81,2   1,8   30,2    30,4   27,4   5,1    44,7  0,8   5,0    113,4  
  300-499,9 102,3   1,2   42,0    40,3   27,7   5,6    62,9  0,9   10,0    147,4  
  500- 174,3   5,4   99,2    69,6   65,8   4,8    149,4  3,2   13,4    306,2  
  Alle 115,7   2,9   52,5    46,0   36,1   5,2    77,8  1,4   9,1    175,6  
Nord-Norge                                
  100-199,9 57,1   1,2   14,1    14,1   12,4   0,2    31,8     0,4    58,9  
  200-299,9 116,7   2,9   37,8    42,7   18,0   3,2    35,7  0,4   5,3    105,3  
  300-499,9 173,3   2,6   42,0    59,9   21,2   2,8    58,4  0,6   7,0    149,9  
  500- 230,5   3,4   76,7    81,6   47,9   3,5    118,3  1,1   7,8    260,2  
  Alle 166,7   2,8   49,9    58,4   29,2   2,7    72,3  0,6   6,1    169,3  
Alle bruk                                
  35-49,9 336,6   23,3   11,7    25,1   10,9   4,9    42,9  2,2   8,3    94,3  
  50-99,9 191,2   17,6   14,6    33,8   11,3   3,6    28,3  4,2   8,5    89,7  
  100-199,9 85,3   6,1   20,0    27,2   14,6   2,5    36,3  0,5   5,5    86,6  
  200-299,9 98,5   2,9   30,3    39,7   19,6   3,9    47,0  1,9   7,4    119,5  
  300-499,9 103,2   2,9   42,6    51,7   24,9   4,1    61,7  2,7   8,8    153,9  
  500- 217,2   9,6   90,4    84,9   46,4   9,2    127,2  3,5   11,4    282,6  
  Alle 142,3   6,3   49,0    54,2   27,7   5,3    72,4  2,5   8,8    170,9