Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9 39 27 20 1   4      4   54 2  1  1  153
  200-299,9 82 30 32 4   1 9   1  5   81 1      245
  300-499,9 121 64 76 12   6 11   1  5   82 1    1  380
  500- 182 108 166 34   21 19     4   118     4  655
  Alle 97 51 61 10   6 9   1  5   78 1  1  1  319
Andre bygder                       
  50-99,9 15 2              65       83
  100-199,9 11 13 4 2    1     4   113       148
  200-299,9 45 49 6     7     3   139       249
  300-499,9 75 64 40 5    12     13   143     2  354
  Alle 29 26 8 1    5     4   115       189
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  50-99,9 3       1     8   74 1      87
  100-199,9 3       1   1  14   134       153
  200-299,9 9       7   1  19   220     2  256
  Alle 6       3   1  14   153     1  176
Andre bygder                       
  50-99,9 6 1     1 4     2   56 5  1  1  76
  100-199,9 2      3 1     7   136     1  151
  200-299,9 11 1  1   1    1  12   217 1      246
  Alle 7 1     2 1     7   134 1  1  1  155
Vestlandet                       
  35-49,9                20   20  1  42
  50-99,9                72   4  1  77
  100-199,9 1            2   140     1  144
  200-299,9 14            6   226     1  247
  Alle 2            1   116   3  1  123
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9 37 3  1    3     17   103       164
  200-299,9 98 12  3         16   114       245
  300-499,9 209 31      1     15   109     2  367
  Alle 86 11  2    2     16   108       225
Andre bygder                       
  100-199,9 2   1    1     9   142     1  155
  200-299,9 5   1         12   212     2  233
  Alle 7   1         12   174     1  196
Nord-Norge                       
  50-99,9        1     3   80       84
  100-199,9        1     10   136     1  149
  200-299,9        2     22   211     1  236
  300-499,9        1     37   306       344
  Alle        1     14   157     1  173
Alle bruk                       
  35-49,9 1       2     1   23   14  1  42
  50-99,9 5 1      1     1   68 1  2    80
  100-199,9 10 6 3 1   1 1     7   120     1  150
  200-299,9 43 17 9 2    4     11   156     1  243
  300-499,9 111 54 54 8   4 9   1  10   121 1    1  373
  500- 181 109 146 30   18 24     4   133     3  649
  Alle 35 17 15 3   2 3     7   120   1  1  204

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015