Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9 55 23 17 5    1 1     3    50     1   157
  200-299,9 72 37 37 7    2 1   1  2    90   1  1   250
  300-499,9 120 60 72 14    1 10   1  3    101 2    1   383
  500- 222 93 165 50    18 13     5    103 6    1   676
  Alle 116 53 71 18    5 7     3    87 2  1  1   363
Andre bygder                          
  50-99,9 5 7 2           1    68     1   84
  100-199,9 12 10 4           1    120        147
  200-299,9 34 44 4 5     5     3    153     1   249
  300-499,9 72 41 26 6    1 7     8    191        352
  500- 184 59 50      50     21    256        620
  Alle 31 24 8 2     4     3    137        211
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 13        1     1    135        150
  200-299,9 8        1   1  1    238        248
  300-499,9 3   5     16     4    322        350
  Alle 8   1     3     1    200        214
Andre bygder                          
  50-99,9 9 2      4 12         33 10  1  1   72
  100-199,9 2   1    4 2     3    136 1       148
  200-299,9 12 3      1 1     11    226        253
  300-499,9  20       4     7    347        378
  Alle 7 3      2 3     5    167 2       189
Vestlandet                          
  35-49,9                  17   20  2   40
  50-99,9                  67   8  2   77
  100-199,9                  144     1   145
  200-299,9 2             1    232     2   238
  300-499,9 22 9            2    315        349
  Alle 2 1                140   3  1   147
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 51 2       4     11    95        164
  200-299,9 91 3            13    143        250
  300-499,9 181 22      2 1     13    128     1   348
  Alle 108 7      1 2     13    127        259
Andre bygder                          
  100-199,9 5             5    152        164
  200-299,9 13             10    220        243
  300-499,9 28             4    345        377
  Alle 11             7    201        219
Nord-Norge                          
  50-99,9         1     1    83     1   85
  100-199,9         1     8    140        149
  200-299,9         1     8    221     2   233
  300-499,9         2     20    326     1   348
  Alle         1     9    187     1   199
Alle bruk                          
  35-49,9                  20   17  1   38
  50-99,9 4 2      1 2         62 1  5  1   79
  100-199,9 13 5 2 1    1 1     3    125        151
  200-299,9 33 15 7 2     1     6    179     1   246
  300-499,9 87 36 36 7    1 7     7    185 1    1   367
  500- 221 83 141 41    15 18     8    130 5       662
  Alle 41 17 17 4    1 3     4    143 1  1  1   233

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015