Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9 49 26 26 4     2         42   2  1   153
  200-299,9 77 35 33 8    1 1   1      97     1   253
  300-499,9 109 51 93 13    1 14         104 2    2   389
  500- 193 75 226 44    7 13         117 4  1  2   681
  Alle 109 48 97 17    2 9         94 2  1  2   381
Andre bygder                          
  50-99,9 10 3                74        88
  100-199,9 11 11 5 2              121        151
  200-299,9 29 22 7 1     4         190        254
  300-499,9 33 47 21     1 2         253 1       357
  500- 275 107 91      25         151        648
  Alle 29 22 11 1     2         157        222
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 18        1         132     1   152
  200-299,9 5        4   1      245        255
  300-499,9 17        7   2      346        372
  Alle 12        3   1      208        223
Andre bygder                          
  50-99,9 11 3      2 10         45 3  1     75
  100-199,9 2       2 1         149 1       155
  200-299,9 13 1  2    3 3         216 2  2     242
  300-499,9 11 18 1      12         315 4  4     364
  Alle 9 4 1 1    2 5         180 3  1     206
Vestlandet                          
  35-49,9                  18   20  1   40
  50-99,9         1         62   11  3   76
  100-199,9                  148     1   149
  200-299,9 2 1                231        234
  300-499,9 31 3                321        355
  Alle 4                 159   3  1   168
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 50                 116        166
  200-299,9 92 15 5 2              129     1   244
  300-499,9 152 34 7 1    1          149     4   349
  Alle 108 16 4 1     2         138     2   270
Andre bygder                          
  100-199,9 3                 160        163
  200-299,9 11                 241     1   253
  300-499,9 36 1 1               312        351
  Alle 12                 218     1   232
Nord-Norge                          
  50-99,9         1         79     5   85
  100-199,9         1         149        151
  200-299,9 1        1         237        239
  300-499,9         1         363     2   366
  Alle 1        1         213     1   216
Alle bruk                          
  35-49,9                  14   21  1   36
  50-99,9 4 1 1      2         64 1  6  2   80
  100-199,9 11 5 3 1     1         132     1   153
  200-299,9 34 12 8 2    1 2         188        247
  300-499,9 68 30 38 5     7         218 1    2   369
  500- 205 72 188 35    7 16         143 4  1  1   671
  Alle 40 16 22 4    1 3         159 1  1  1   247

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015