Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9 44 25 29      3         45 2  4     153
  200-299,9 78 35 34 8    1 1         88   2  1   249
  300-499,9 94 51 108 24    3 12         87   1  1   383
  500- 176 97 208 40    14 23         131 2       693
  Alle 99 53 99 20    5 10         88 1  2  1   378
Andre bygder                          
  50-99,9  5                77        82
  100-199,9 7 16 5 1              116     1   146
  200-299,9 20 19 4 3     4         203        253
  300-499,9 28 39 22      2         262     2   355
  500- 158 153 210 25     62         157        765
  Alle 22 27 18 3     5         166     1   241
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 12        2         140     1   154
  200-299,9 9        3         245        256
  300-499,9         5         341        346
  Alle 7        2         233        243
Andre bygder                          
  50-99,9 11        25         44 2       90
  100-199,9 1       1 2         145        151
  200-299,9 11 2  2    3 4         215 3  3  1   248
  300-499,9 10 15       9         329 1  4     372
  Alle 9 4  1    3 6         191 2  2     221
Vestlandet                          
  35-49,9                  17   21  2   40
  50-99,9         1         61   12  3   77
  100-199,9                  149        150
  200-299,9 1                 236        237
  300-499,9 30 4                318     1   352
  Alle 4                 171   3  1   180
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 39 6 3               123        172
  200-299,9 97 11 3 4              135        249
  300-499,9 145 24 7 5    1          175        357
  Alle 111 15 4 3     1         149        284
Andre bygder                          
  100-199,9 1 1                159        162
  200-299,9 11                 241     1   254
  300-499,9 17 1 2               329        349
  Alle 11 1                231        244
Nord-Norge                          
  50-99,9                  81     1   83
  100-199,9         1         147     1   149
  200-299,9 2        1         237     1   241
  300-499,9         3         365     1   368
  Alle 1        1         230     1   233
Alle bruk                          
  35-49,9   3               12   17  4   35
  50-99,9 2 1 1      3         65   6  2   80
  100-199,9 9 6 4      1         130   1     152
  200-299,9 31 10 6 2    1 2         193   1  1   247
  300-499,9 58 28 40 8    1 5         223   1  1   366
  500- 168 89 168 30    11 26         189 2       685
  Alle 37 18 24 5    1 4         167   1  1   258

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015