Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9 50 18 38 3     2         34   7     153
  200-299,9 76 25 34 8    1 2   1      105        252
  300-499,9 106 46 107 14    4 13         89 2    1   383
  500- 200 93 195 47    15 17         117 6  1  1   692
  Alle 110 47 98 19    6 9         87 2  2  1   380
Andre bygder                          
  50-99,9 11                 74        85
  100-199,9 8 12 2 2              129     1   154
  200-299,9 26 21 6 1     4         193        252
  300-499,9 30 27 21 6     2         276     1   364
  500- 157 156 141 3     17         210     3   688
  Alle 24 24 14 3     2         175     1   243
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 15 4       1         142        162
  200-299,9 13                 245        258
  300-499,9 2        3         370        375
  Alle 13 1       1         262        277
Andre bygder                          
  100-199,9 2        6         137 4    1   149
  200-299,9 10       1 5         215 9  1     242
  300-499,9 10 15       7         337 3  2     374
  Alle 8 5      2 6         215 6  1  1   244
Vestlandet                          
  35-49,9                  17   21  3   40
  50-99,9         1         59   15  3   77
  100-199,9                  147        147
  200-299,9 1                 239        239
  300-499,9 28 5 2               337     1   374
  Alle 4 1                172   4  1   182
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 48 1 3               117        170
  200-299,9 102 11 3               132        250
  300-499,9 162 15 10 6    1    1      176        371
  Alle 123 11 5 2     1         148        291
Andre bygder                          
  100-199,9 8 1                153     1   163
  200-299,9 9                 240        250
  300-499,9 18                 358        377
  Alle 17 1                243        261
Nord-Norge                          
  50-99,9                  80        80
  100-199,9 1        1         153     1   155
  200-299,9 2        1         241     1   246
  300-499,9 2        2         372     1   377
  Alle 1        1         245     1   249
Alle bruk                          
  35-49,9                  12   15  6   33
  50-99,9 5  2      2         59   9  2   78
  100-199,9 12 5 5 1     1         128   1  1   154
  200-299,9 30 8 7 1     2         198 1       248
  300-499,9 56 21 34 6    1 5         251 1    1   375
  500- 188 84 146 31    12 15         192 5  1  1   674
  Alle 41 16 23 4    1 3         176 1  1  1   267

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015