Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9 47 24 34 5     2         33 3  7  1   155
  200-299,9 75 27 32 8    1 2         103     2   249
  300-499,9 100 52 99 22    4 11         96 1    3   388
  500- 173 100 229 54    16 19         116 9  1  1   717
  Alle 99 51 101 23    5 9         86 3  2  2   382
Andre bygder                          
  50-99,9 5                 79        84
  100-199,9 6 12 4               129     1   153
  200-299,9 30 21 5 3     3         186        248
  300-499,9 12 25 27 4     2         303        373
  500- 132 54 117 3     11         331        647
  Alle 23 19 18 2     2         188     1   253
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 13 3       3         150        169
  200-299,9                  250 13       263
  300-499,9 13        2         367 1       383
  Alle 11 1       2         271 4       289
Andre bygder                          
  50-99,9 17        17         39 4  2  4   83
  100-199,9 3        5         144 5       157
  200-299,9 4        5         232 3       244
  300-499,9 11 11      1 9         337 2  4     375
  Alle 8 3      2 7         214 4  1  1   240
Vestlandet                          
  35-49,9                  15   22  2   39
  50-99,9         1         53   20  1   75
  100-199,9                  152        153
  200-299,9 1                 237        239
  300-499,9 11  5               346     1   362
  Alle 4 1 1               194   4     204
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 68 2 3               96        170
  200-299,9 88 15 1               145        250
  300-499,9 181 11 1 7    1          168 1       369
  Alle 128 12 2 2     1         149        296
Andre bygder                          
  100-199,9 10                 156     1   167
  200-299,9 12 1                242        254
  300-499,9 18  1               353     3   374
  Alle 19                 259     1   280
Nord-Norge                          
  50-99,9                  81        82
  100-199,9         1         157     1   159
  200-299,9 1        1         239     1   243
  300-499,9 2        2         369     1   373
  Alle 1        1         256     1   259
Alle bruk                          
  35-49,9   3               9   13  4   29
  50-99,9 5  1      3         58   10  1   78
  100-199,9 13 6 6 1     1         128 1  1  1   157
  200-299,9 28 9 6 2     1         199 1    1   247
  300-499,9 52 19 30 7    1 4         260 1    1   376
  500- 152 69 148 31    10 14         258 6  1     689
  Alle 39 16 24 5    1 3         186 1  1  1   278

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015