Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  50-99,9 18 6 15               3   25  2   69
  100-199,9 40 24 47 9     4         31 1  3     161
  200-299,9 62 28 39 5    1 1         101 7       244
  300-499,9 85 49 127 17    2 7         103 2       392
  500- 120 92 296 56    15 16         148 9  2  1   753
  Alle 75 46 123 20    4 7         94 5  2  1   376
Andre bygder                          
  50-99,9                  81        81
  100-199,9 8 8 4               136        157
  200-299,9 20 32 15      3         176        245
  300-499,9 12 30 19      2         307     3   373
  500- 102 54 68 2     10         394        631
  Alle 22 23 17      2         206     1   271
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 17        3         146 5    1   170
  200-299,9 9                 246 13       269
  300-499,9                  388     1   389
  500- 24       3          627 1       655
  Alle 10        1         305 6       324
Andre bygder                          
  100-199,9         3         148 7  1     159
  200-299,9 2 3       6         238        249
  300-499,9                  378        379
  500-  19  4    5 27         497 15  5  14   584
  Alle  3      1 7         254 5  1  2   275
Vestlandet                          
  35-49,9                  10   23  1   34
  50-99,9                  41   30  1   72
  100-199,9                  150   1     152
  200-299,9 1                 241        242
  300-499,9 12                 347        360
  500- 39                 729        768
  Alle 4                 208   5     218
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 92                 74        166
  200-299,9 102 23                126        250
  300-499,9 183 11 2 2    1          187        385
  Alle 156 16 2 1     2         151        327
Andre bygder                          
  100-199,9 16                 153     1   171
  200-299,9 6                 231        238
  300-499,9 14  1               364     1   379
  Alle 20                 288     1   309
Nord-Norge                          
  100-199,9         1         150        151
  200-299,9 1        1         247     1   250
  300-499,9         1         377     2   379
  500- 8        1         609        618
  Alle 1        1         286     2   290
Alle bruk                          
  35-49,9         2         5 1  11  3   23
  50-99,9 2 1 2      3         45 1  17  3   74
  100-199,9 13 5 7 1     1         127 1  1     158
  200-299,9 26 13 10 1     1         194 2       247
  300-499,9 48 17 34 4     2         273 1    1   380
  500- 96 52 134 24    7 12         357 5  1  2   691
  Alle 35 15 29 5    1 3         204 2  2  1   296

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015