Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  50-99,9 37 8 9               3   19     75
  100-199,9 44 23 40 8     4         36 2  3     159
  200-299,9 64 35 52 7    1          79 7       245
  300-499,9 68 66 118 19    3 2         110 2  3  1   392
  500- 162 101 247 39    19 18         141 3  2  6   738
  Alle 84 57 116 18    6 6         93 3  3  2   389
Andre bygder                          
  50-99,9                  86     2   88
  100-199,9 5 12 9               128        153
  200-299,9 13 27 14      3         187     1   244
  300-499,9 18 28 16      1         312     1   375
  500- 134 67 56 2     11         404        674
  Alle 26 26 17      2         216        288
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 16                 157        173
  200-299,9 11                 256        267
  300-499,9 14        4         371     1   390
  500- 3       3          616     1   623
  Alle 12        2         288        303
Andre bygder                          
  100-199,9  4       8         138 7  1     160
  200-299,9         6         233        239
  300-499,9                  373        373
  500- 4 49      3 38         462 15  7  15   591
  Alle  6       9         255 5  1  2   279
Vestlandet                          
  35-49,9                  10   22  2   34
  50-99,9                  36   34  1   70
  100-199,9                  151   1     153
  200-299,9 1                 242        244
  300-499,9 6                 354     1   361
  500- 33                 664        697
  Alle 3                 209   6     218
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 83                 85        168
  200-299,9 121 8 2               127        259
  300-499,9 158 9 9 2              199     2   379
  500- 441 27 22      13         169        672
  Alle 156 9 6 1     1         150     1   324
Andre bygder                          
  100-199,9 13                 163     1   177
  200-299,9 5                 233     2   239
  300-499,9 20  1               352     2   375
  500- 57                 563        620
  Alle 21                 314     1   337
Nord-Norge                          
  50-99,9         1         84        84
  100-199,9         2         150        152
  200-299,9 1        1         247        249
  300-499,9         1         363     2   366
  500- 14        1         654        669
  Alle 2        1         305     1   309
Alle bruk                          
  35-49,9                  6 2  13  2   24
  50-99,9 7 1 1      2         47 1  17  1   77
  100-199,9 13 6 8 1     2         125 1  1     158
  200-299,9 29 12 13 1     1         189 1       247
  300-499,9 38 20 31 5    1 1         279   1  1   377
  500- 121 58 114 17    8 13         350 2  1  4   688
  Alle 38 18 29 4    1 3         208 1  2  1   306

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015