Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  50-99,9 41  10               3   19     74
  100-199,9 59 17 41     2 2         36 2  3     163
  200-299,9 59 33 56 11    3 2         74 9    3   250
  300-499,9 84 64 88 28    4 2         113 2  3     390
  500- 171 111 228 54    23 18         149 1  1  1   757
  Alle 93 58 104 25    8 6         95 4  3  1   395
Andre bygder                          
  50-99,9                  87        87
  100-199,9 18 14 6 2              109     4   152
  200-299,9 15 19 11      3         196        246
  300-499,9 22 33 8      5         317     1   385
  500- 132 65 56      11         438        702
  Alle 31 25 14 1     3         218     1   293
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 38                 122        161
  200-299,9 5                 252        257
  300-499,9 13        7         359        378
  500- 48                 589        637
  Alle 19        2         271        293
Andre bygder                          
  100-199,9  7      1 7         137 5  1     158
  200-299,9         1         247        248
  300-499,9                  368        368
  500- 15 22      3 22         521 9  4     595
  Alle 2 6      1 7         266 4  1     287
Vestlandet                          
  35-49,9                  9   23  1   34
  50-99,9                  45   29  1   75
  100-199,9                  155   1     157
  200-299,9 2                 239        242
  300-499,9 6                 369        375
  500- 29                 663        692
  Alle 3                 215   6     225
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 76                 90        166
  200-299,9 123 3  3     1         122        251
  300-499,9 170 6 1 2              206        385
  500- 444 10       10         206        671
  Alle 167 4 1 2     1         160        335
Andre bygder                          
  100-199,9 21                 154     2   177
  200-299,9 4                 229        233
  300-499,9 20                 350     2   372
  500- 70                 632        702
  Alle 22                 320     1   343
Nord-Norge                          
  100-199,9                  153     1   155
  200-299,9 1        2         247     1   251
  300-499,9                  365     3   368
  500- 18        1         638        656
  Alle 3        1         318     1   323
Alle bruk                          
  35-49,9                  6 5  12  2   25
  50-99,9 7  2      1         48 1  18     76
  100-199,9 20 6 7      1         120 1  1  1   158
  200-299,9 27 10 12 2    1 1         192 2    1   247
  300-499,9 47 20 22 7    1 2         278 1  1  1   380
  500- 123 55 95 21    9 12         382 1  1     699
  Alle 43 17 25 6    2 3         213 1  2  1   312

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015