Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  50-99,9 20 5 25                  19  1   71
  100-199,9 67 33 19 2              35   3  1   161
  200-299,9 84 28 54 8    1 2         70     1   249
  300-499,9 122 48 71 14    4 2         114 7  3  2   388
  500- 255 89 222 35    25 23         161 4  1  5   821
  Alle 137 50 99 16    9 8         100 4  3  3   427
Andre bygder                          
  50-99,9                  89        89
  100-199,9 13 20 11 1     1         109        155
  200-299,9 4 24 11      4         202     1   245
  300-499,9 24 26 12      4         322     1   390
  500- 138 52 44      21         467     4   727
  Alle 31 26 15      5         240     1   319
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 15                 144        158
  200-299,9 12        3         222 15    1   253
  300-499,9 4        6         366 2       379
  500- 26                 627        654
  Alle 12        3         303 5    1   324
Andre bygder                          
  100-199,9 7        8         144 5       164
  200-299,9 3                 237        240
  300-499,9 8 1       10         352 2  1     374
  500- 7       4 5         578 5       600
  Alle 7       1 6         295 4  1     313
Vestlandet                          
  35-49,9                  11   22  1   34
  50-99,9                  33   38     72
  100-199,9                  155   1     156
  200-299,9 1                 240        241
  300-499,9 5                 367        373
  500- 23                 638        662
  Alle 3                 228   6     237
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 78 2                89     1   170
  200-299,9 101 12                133     3   250
  300-499,9 154 16 6 1              215        393
  500- 340 49       12         215        615
  Alle 144 16 3 1     1         174     1   341
Andre bygder                          
  200-299,9 4                 247        251
  300-499,9 13                 368     1   382
  500- 30                 648     4   682
  Alle 13                 336     1   350
Nord-Norge                          
  100-199,9                  154        155
  200-299,9 1        1         245        248
  300-499,9 1        1         381     3   386
  500- 16                 656     14   686
  Alle 3        1         331     3   338
Alle bruk                          
  35-49,9 1                 8 3  9  2   23
  50-99,9 6 1 4      1         39 1  23  1   76
  100-199,9 19 9 5      1         121 1  1     158
  200-299,9 25 9 11 1     1         196 1    1   247
  300-499,9 51 16 18 3    1 2         289 2  1  1   384
  500- 140 43 91 13    10 13         407 2    5   725
  Alle 48 16 24 4    2 3         231 1  2  1   332

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015