Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9 63 33 16 1              42   3     159
  200-299,9 101 38 36 7    2 2         58     3   248
  300-499,9 108 53 72 11    3          143 1    2   393
  500- 282 86 185 40    24 18         210 5  1  12   865
  Alle 153 56 90 18    9 6         127 2  2  5   467
Andre bygder                          
  50-99,9                  89        89
  100-199,9 12 15 7 1     1         119     2   156
  200-299,9 4 20 9      4         195     5   237
  300-499,9 17 23 6      2         337     3   389
  500- 159 59 17 6     27         467     9   744
  Alle 31 24 8 1     6         251     4   325
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 17                 136        152
  200-299,9 14  1      1         225 15       257
  300-499,9         1         385 1    1   388
  500- 9                 657        667
  Alle 9        1         312 5    1   328
Andre bygder                          
  100-199,9 2       3 9         141 6  1     162
  200-299,9                  234     1   236
  300-499,9 1                 388        389
  500- 25       5 23         560 12  4     628
  Alle 5       2 6         312 4  1     331
Vestlandet                          
  35-49,9                  8   23  1   31
  50-99,9                  38   35     73
  100-199,9                  149   2     151
  200-299,9 1                 242        243
  300-499,9 5                 371     1   377
  500- 19                 621        640
  Alle 2                 225   6     234
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  200-299,9 102 7                137        247
  300-499,9 139 11 2               233        385
  500- 273 26  5     5         340     4   653
  Alle 153 13 1 1     1         216     1   386
Andre bygder                          
  200-299,9 6                 245        252
  300-499,9 29                 365     1   394
  500- 15                 647        663
  Alle 20                 333     1   355
Nord-Norge                          
  100-199,9         1         150        151
  200-299,9         1         245     1   246
  300-499,9         1         392        393
  500- 16                 658        674
  Alle 2        1         345        349
Alle bruk                          
  35-49,9                  8 2  11  2   23
  50-99,9 7                 44   23  1   75
  100-199,9 19 9 4      1         119 1  1  1   156
  200-299,9 28 10 8 1     1         194 1    1   246
  300-499,9 42 15 15 2    1          312     1   389
  500- 166 45 77 18    10 13         411 3  1  6   750
  Alle 53 17 21 4    2 3         244 1  2  2   349

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015