Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  50-99,9 35  15               15 4  7  2   78
  100-199,9 44 43 25 5              37   8     162
  200-299,9 67 49 55 9    5 3         58     3   250
  300-499,9 64 65 104 27    4    1      125 1    2   394
  500- 194 93 268 53    37 20         217 6  1  7   896
  Alle 106 66 137 28    15 8         127 3  2  4   494
Andre bygder                          
  100-199,9 7 12 8 3     2         127        160
  200-299,9 10 30 8               191   1  4   244
  300-499,9 14 24 8 1     5         335     2   388
  500- 117 57 66      22         475     2   740
  Alle 29 27 18 1     6         271     2   354
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  35-49,9 3                 13 2    5   23
  100-199,9 15                 133 7       155
  200-299,9 14  1               243 1       259
  300-499,9 3                 385     1   390
  500- 28                 632        660
  Alle 10                 313 2    1   326
Andre bygder                          
  100-199,9        6 9         141 6  1     163
  200-299,9                  245     2   247
  300-499,9 1                 384        386
  500- 23  5     5 22         579 12  2     647
  Alle 4  1     2 5         305 4  1     322
Vestlandet                          
  35-49,9                  10   23  2   34
  50-99,9                  43   33     77
  100-199,9 3                 147   3     153
  200-299,9 7                 235        242
  300-499,9                  364        365
  500-                  636        636
  Alle 3                 232   6     242
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9 77 4       1         85     2   168
  200-299,9 129 12                116        257
  300-499,9 163 6 8               217     2   396
  500- 239 37 14 8     5         341     3   648
  Alle 160 14 6 2     1         202     2   386
Andre bygder                          
  200-299,9 7                 243        252
  300-499,9 9                 384     1   394
  500- 23                 669     19   712
  Alle 13                 352     3   369
Nord-Norge                          
  100-199,9                  150        150
  200-299,9         1         243        245
  300-499,9                  390        390
  500- 14                 665        679
  Alle 2                 354        357
Alle bruk                          
  35-49,9 1                 12 2  13  2   30
  50-99,9 7  3               47 1  19  1   78
  100-199,9 15 10 6 1    1 2         119 1  2     158
  200-299,9 27 13 10 1    1 1         193     1   248
  300-499,9 32 16 20 5    1 1         312     1   388
  500- 120 48 116 21    15 14         423 3  1  4   765
  Alle 42 19 32 6    3 3         251 1  2  2   361

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015