Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9 65 29 34      1         20   7  1   157
  200-299,9 69 39 58 13    7 4         55 1    4   249
  300-499,9 78 58 82 27     1         146     2   395
  500- 212 116 247 44    36 17         218 11  1  8   912
  Alle 120 69 126 26    14 7         131 4  2  4   504
Andre bygder                          
  100-199,9 8 10 7      1         131        157
  200-299,9 4 21 6               208   1  4   244
  300-499,9 19 17 10      6         332     5   388
  500- 112 55 55      17         485     4   727
  Alle 36 25 19      6         295     3   385
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 17        4         125 11       157
  200-299,9 9                 252     1   261
  300-499,9 13        1         363 1    2   379
  500- 23                 634        657
  Alle 14        1         326 2    1   343
Andre bygder                          
  100-199,9  2      7 6         144 6  1     165
  200-299,9        1          248     1   250
  300-499,9 5       1 5         370 3    3   387
  500-  5      2 2         632 5       647
  Alle 1 1      2 3         332 3    1   346
Vestlandet                          
  35-49,9                  8   23  2   33
  50-99,9                  38   37  1   76
  100-199,9 3                 147   3     154
  200-299,9                  244        245
  300-499,9 8                 367     1   376
  500-                  665     3   669
  Alle 3                 256   6  1   266
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  200-299,9 138 10                107        255
  300-499,9 181 14 6               200     2   402
  500- 237 15 4      5         405     3   670
  Alle 174 13 4      1         212     1   406
Andre bygder                          
  200-299,9 13 6                242        263
  300-499,9 19 2       3         366     3   392
  500- 29                 646     16   692
  Alle 20 4       1         343     4   372
Nord-Norge                          
  100-199,9         1         150        151
  200-299,9                  250     2   253
  300-499,9         1         387     4   393
  500- 12                 640     1   653
  Alle 3        1         372     2   378
Alle bruk                          
  35-49,9 2                 6 1  11  3   24
  50-99,9 5                 41 1  27  1   76
  100-199,9 20 9 8     1 1         115 1  2     158
  200-299,9 23 10 10 2    1 1         202     2   251
  300-499,9 43 15 17 5     2         305     3   389
  500- 111 49 92 15    12 9         458 4    5   756
  Alle 47 19 29 5    3 3         267 1  2  2   379