Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  50-99,9 37                 6 2  21  6   72
  100-199,9 65 20 31 5     1         28   4  1   155
  200-299,9 65 35 67 12    6 3         59 2    3   251
  300-499,9 72 63 68 27    1 1         164     4   401
  500- 182 88 271 50    22 17         252 13  2  7   902
  Alle 105 56 128 27    9 7         145 5  2  4   488
Andre bygder                          
  100-199,9 4 3 11      3         130 4       155
  200-299,9 7 21 13 2              204   1  1   249
  300-499,9 24 35 11      6         306     5   386
  500- 101 54 61 4     15         513     1   750
  Alle 36 30 24 2     6         297 1    2   397
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 17        3         139        159
  200-299,9 1                 256     3   261
  300-499,9 8  1      1         383 1    2   395
  500- 37        10         665        711
  Alle 13        2         338 2    2   357
Andre bygder                          
  100-199,9 3 1      6 6         140 6  1  3   165
  200-299,9 4       1          237 3  3  1   249
  300-499,9 1                 376     1   378
  500- 2 8      2 8         631 9  4  2   666
  Alle 2 2      2 3         342 4  2  2   360
Vestlandet                          
  35-49,9                  5   26  1   31
  50-99,9                  36   37     74
  100-199,9 3                 146   2     152
  200-299,9                  250     1   251
  300-499,9 8                 372     1   381
  500-                  704     1   705
  Alle 3                 273   6  1   283
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  200-299,9 166 9                86        262
  300-499,9 173 26 8               181        390
  500- 292 14 10      4         368     2   689
  Alle 193 19 6      1         203     1   423
Andre bygder                          
  100-199,9 53                 120        173
  200-299,9 32                 226     1   260
  300-499,9 20        3         370     4   398
  500- 22                 676        698
  Alle 27        2         342     2   374
Nord-Norge                          
  100-199,9         1         153     1   155
  200-299,9                  249        249
  300-499,9         1         377        378
  500- 14                 660     1   675
  Alle 4        1         390        395
Alle bruk                          
  35-49,9 2                 4 1  12  4   22
  50-99,9 7                 36 3  26  2   74
  100-199,9 19 5 7 1    1 2         119 1  1  1   157
  200-299,9 27 10 14 2    1 1         195 1    1   253
  300-499,9 42 19 14 5     2         303     2   389
  500- 100 37 90 15    7 9         494 5  1  3   760
  Alle 46 18 30 6    2 3         276 2  2  2   387